Een nieuwe en uitgebreide overlapchecker en toegang tot de leermiddelencatalogus. Met die twee uitbreidingen verbeterde SBB half november het register Kwalificatiestructuur.

In het register Kwalificatiestructuur vindt u alle onderdelen van de kwalificatiestructuur, van keuzedelen en cross-overs tot mbo-certificaten. Met de nieuwe en uitgebreide overlapchecker en toegang tot de leermiddelencatalogus breidt SBB de dienstverlening verder uit.

Nieuwe en uitgebreide overlapchecker

Een keuzedeel mag niet ondoelmatig overlappen met de kwalificatie. Met de overlapchecker kunt u dit controleren. U vindt de knop Overlapcheck op de thuispagina, maar nu ook op de detailpagina van een kwalificatie of keuzedeel. Bovendien ziet u of er al eerder een overlapcheck is gedaan.

Door het loslaten van de koppeling tussen het keuzedeel en de kwalificatie wordt het belang van controle op ondoelmatige overlap steeds groter. Met de nieuwe functionaliteit maakt SBB de overlapcheck eenvoudiger en informatiever.

Toegang tot leermiddelencatalogus

In het register Kwalificatiestructuur kunt u nu per onderdeel (kwalificatie, keuzedeel, certificaat of dossier) bekijken of er leermiddelen beschikbaar zijn. Ook dat ziet u via een knop op de detailpagina van de kwalificatie of het keuzedeel.

Het register toont gedetailleerde informatie over het leermiddel, zoals titel, uitgever, kwalificatie, licenties en prijs. De leermiddelencatalogus, het zogeheten Koppelpunt Catalogusinformatie, is ontwikkeld door Kennisnet en saMBO-ICT en wordt gevuld en onderhouden door alle uitgevers.