Wilt u als werkgever een praktijkplaats aanbieden, zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kunt u tussen 2 juni 2023 9.00 uur en 15 september 2023 17.00 uur subsidie praktijkleren aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Let op: de aanvraagtermijn sluit dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren een dag eerder.

Tegemoetkoming in de kosten

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die u maakt voor een student die een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt. Ook als u een praktijkplaats biedt voor een leerling binnen een specifieke categorie van het voortgezet onderwijs komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de RVO.

Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is recent positief geëvalueerd. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) is voornemens de regeling op een aantal punten verder te verbeteren en nog eens vijf jaar te verlengen. Dit draagt bij aan het verder versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De evaluatie is te lezen op de website van de Rijksoverheid.