Gisteren hebben het Amsterdamse beroepsonderwijs, het (georganiseerd) bedrijfsleven, de gemeente en SBB, onder toeziend oog van hare Majesteit de Koningin het Amsterdamse Stagepact ondertekend. Amsterdam is daarmee de eerste Nederlandse stad met een lokaal Stagepact. 
Net als in het landelijke Stagepact staan in het Amsterdamse Stagepact afspraken over het verbeteren van stages. Uitgangspunt van het pact is dat dat elke mbo-student in Amsterdam toegang moet krijgen tot een passende stageplek, met goede begeleiding vanuit school.

Feestelijke middag

Tijdens de feestelijke middag, die werd gepresenteerd door Humberto Tan, kwamen de Amsterdamse wethouder mbo Sofyan Mbarki, verschillende bedrijven en studenten aan het woord om hun ervaringen te delen over stages. Sofyan Mbarki: “Als we als stad geen gebruik maken het geweldige talent dat rondloopt in het mbo, dan komen we nergens. Het is de combinatie van werken met je handen en je hoofd dat het mbo zo uniek maakt. Goede stages zijn daarin essentieel, want die maken de stap van studie naar werk kleiner.” Ook Koningin Maxima, die zich al vaker lovend heeft uitgelaten over het mbo, is blij met het eerste lokale Stagepact van Nederland: “Dit is een mooie kans voor onze toekomst.”

Landelijke afspraken vertaald naar de lokale werkelijkheid

Corrola Hommen (sectorunitmanager Zorg, Welzijn en Sport), die namens SBB haar handtekening onder het Stagepact zette, is er trots op dat SBB niet alleen landelijk, maar ook op lokaal niveau een bijdragen kan leveren aan het verbeteren van stages. Corrola: “Het is mooi om te zien dat de landelijke afspraken uit het Stagepact zijn vertaald naar de Amsterdamse werkelijkheid. Met dit pact laten alle ondertekenaars zien dat de neuzen dezelfde kant opstaan en dat iedereen zich wil inzetten voor een zo goed mogelijke eerste kennismaking met de arbeidsmarkt van mbo-studenten. Dat valt te prijzen.”

Wil je meer lezen over het Amsterdamse Stagepact? Bekijk dan: Meer en betere stages voor mbo-studenten - Gemeente Amsterdam