Leven lang ontwikkelen en de rol van skills

Wie inzetbaar wil zijn en blijven op de arbeidsmarkt, moet zich een leven lang ontwikkelen. Leren en ontwikkelen in elke fase van je leven moet voor iedereen vanzelfsprekend worden. Dat schreven de ministeries van OCW, SZW en EZK onlangs in twee met elkaar samenhangende brieven aan de Tweede Kamer.

Het mbo speelt daarin een belangrijke rol. In de mbo-kwalificatiestructuur staat wat een mbo-student moet kennen en kunnen voor een diploma. Skills, dus het geheel van hard- en soft skills (kennis, vaardigheden en competenties) zijn essentieel. Focus op skills en gerichte scholing betekent voor meer mensen een duurzame arbeidsmarktpositie.

Skills en CompetentNL

In opdracht van de ministeries van OCW en SZW werken SBB, UWV, TNO en CBS intensief samen aan één gemeenschappelijke skillstaal: CompetentNL. Een taal om te begrijpen over welke skills je het hebt. Deze taal helpt de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs verder te verbeteren. SBB zorgt binnen CompetentNL voor de koppeling met de complete, continu geactualiseerde mbo-kwalificatiestructuur. 

Wat kun je ermee?

  • Onderwijs- en opleidingsinstituten zijn flexibeler in het aanpassen van het aanbod van opleidingen en certificaten. Dat is van belang voor beroepen die snel belangrijk worden of dat nu al zijn.
  • Werkgevers kunnen er hun medewerkers mee werven of bijscholen.
  • Bemiddelaars, zoals intermediairs en regionale mobiliteitsteams, kunnen vraag en aanbod beter matchen.
  • Werkenden en werkzoekenden kunnen via een skillstoepassing of -initiatief een zgn. skillspaspoort of -profiel aanmaken. Zo is het eenvoudiger te zien wat de al aanwezige skills zijn en welke nog ontbreken voor de ambities in de toekomst.

Kun je als skillsgericht-initiatief aanhaken bij CompetentNL?

Regionale of sectorale initiatieven hoeven niet te wachten op CompetentNL voor de implementatie van skillstoepassingen. In de periode tot de lancering van CompetentNL, kan iedereen gebruikmaken van een eigen of ander skillsinitiatief waar CompetentNL straks op aansluit.    

CompetentNL is bovendien gekoppeld aan alle grote standaarden in de wereld, zoals ISCO, ESCO en O*NET. Ook achteraf is CompetentNL makkelijk in te passen met een API in systemen. Een API is een moderne standaard wijze om programma’s met elkaar te laten communiceren.

Unieke kenmerken

  • CompetentNL is dé nationale standaard voor het beschrijven van skills op de arbeidsmarkt en in het (beroeps-)onderwijs.  
  • SBB zorgt ervoor dat er binnen CompetentNL een link is naar de complete continu geactualiseerde mbo-kwalificatiestructuur.        
  • CompetentNL heeft een ‘hybride AI’ systeem: een combinatie van kennis van arbeidsmarkt- en onderwijsexperts en artificiële intelligentie zodat de skillstaal levend en actueel blijft en ieders taal leert spreken.
  • Gratis beschikbaarheid voor alle partijen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.   

Meer weten?

Deze flyer geeft compacte uitleg over CompetentNL. Nieuws, aanmelden voor nieuwsbrieven en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website competentNLnl