Afspraken

In het Stagepact zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Verbeteren van stagebegeleiding. Het aantal studenten dat tevreden is over de begeleiding van de school en het leerbedrijf moet omhoog.
  2. Uitbannen van stagediscriminatie. Iedere student heeft recht op een veilige eerste kennismaking met de arbeidsmarkt.
  3. Zorgen voor voldoende stages. Het is belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede en toegankelijke stageplekken en leerbanen zijn en blijven.
  4. Een passende vergoeding. Studenten krijgen een passende vergoeding die minimaal alle kosten dekt die een student moet maken om stage te kunnen lopen bij een bedrijf.

Erkenningsregeling aangepast

SBB heeft op basis van de afspraken de erkenningsregeling voor leerbedrijven en het BPV protocol aangepast. In het BPV protocol staan de afspraken tussen student, school en leerbedrijf. In het erkenningsreglement staan de voorwaarden waar het leerbedrijf aan moet voldoen. De voorwaarde voor een sociaal veilige leeromgeving is nog duidelijker gemaakt. 

Ondersteunen leerbedrijven

SBB verbetert de ondersteuning van praktijkopleiders. We helpen leerbedrijven bij het voorkomen van stagediscriminatie en het creĆ«ren van een sociaal veilige leeromgeving. De adviseurs van SBB worden hier specifiek voor opgeleid. 

Rapporteren stagediscriminatie

SBB stelt jaarlijks een rapportage stagediscriminatie op. Daarmee monitoren we of de inspanningen om stagediscriminatie te voorkomen het gewenste effect hebben. In het Stagepact zijn afspraken gemaakt met onderwijs en bedrijfsleven over de acties bij signalen van onvoldoende begeleiding, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Praktijkopleiders

In het gedeelte van onze website over het begeleiden van een stagiair vind je tips voor het creëren van een sociaal veilige leeromgeving.

Lees meer

Informatie werkgevers

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een informatiepunt voor werkgevers met mbo-stages.

Naar Check je stageplek Externe link

Informatie onderwijs

Het Kennispunt BPV van de MBO Raad biedt scholen informatie over de beroepspraktijkvorming en het Stagepact.

Naar Kennispunt Externe link