In vier stappen naar erkend leerbedrijf

Stap 1

Doe de handige quickscan

Met de handige quickscan ziet u wat er nodig is om uw aanvraag tot een succes te maken.

Stap 2

Kies de vmbo- of mbo-opleidingen

Kies de opleiding of opleidingen waarvoor u stages en leerplaatsen wilt aanbieden.

Stap 3

Dien uw aanvraag online in

U bent klaar om uw aanvraag om erkend leerbedrijf te worden online in te dienen.

Stap 4

Hoor snel van uw SBB-adviseur

Een adviseur praktijkleren van SBB neemt snel contact met u op om alles door te nemen.

Stap 1 - Start de aanvraag

Waar is uw bedrijf gevestigd?

Voordelen van erkenning

Als erkend leerbedrijf levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Bovendien biedt het u bijzondere voordelen:

  • Studenten, omscholers en bijscholers begeleiden is een leuke manier om arbeidskrachten in huis te halen en om de vaardigheden van uw bestaande medewerkers actueel te houden. Veel studenten en omscholers gaan na hun opleiding aan de slag bij hun leerbedrijf. Een mooie manier om personeel te werven en deze binnen uw eigen bedrijf op te leiden.
  • Nieuwe mensen binnen uw bedrijf hebben een frisse kijk en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee.
  • Nieuwe mensen werken direct mee in uw bedrijf. U hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
  • Studenten en omscholers wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunt u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten.
  • Het beeldmerk 'Erkend leerbedrijf' dat u op uw bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling op uw klanten.
  • U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de subsidieregeling Praktijkleren.

Erkennen en begeleiden van leerbedrijven

Om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten, moet iedereen kunnen beschikken over voldoende en goede informatie. Waar heeft de arbeidsmarkt nu en straks behoefte aan? Welke trends ontstaan er? Welke gevolgen hebben die voor wat studenten moeten weten en kunnen om een diploma te kunnen behalen? Dat is een belangrijke taak van SBB.

Erkennen en begeleiden van leerbedrijven

Beschrijver: De video gaat over de door SBB beschikbaar gestelde informatie om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten. De tekst wordt uitgesproken door een voice-over. Gedurende de video worden animaties getoond die aansluiten bij de tekst. Deze video is mogelijk gemaakt door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

De video begint met het logo van SBB. Daarna horen we een voice-over. Tijdens het verhaal van de voice-over worden er bijpassende animaties getoond. In de laatste scene staat het logo van SBB in beeld met daarbij "beroepsonderwijs", "bedrijfsleven", "maakt werk van praktijkleren". Daaronder staat "www.s-bb.nl". Na het verhaal van de voice-over komt de video aan een einde.

Voice-over: Om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten, moet iedereen kunnen beschikken over voldoende en goede informatie. Waar heeft de arbeidsmarkt nu en straks behoefte aan? Welke trends ontstaan er? Welke gevolgen hebben die voor wat studenten moeten weten en kunnen om een diploma te kunnen behalen? Dat is een belangrijke taak van SBB. We ondersteunen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, studenten, regionale en landelijke stakeholders met informatie en kennis over de arbeidsmarkt, stages en leerbanen, en over kansrijk opleiden. Allereerst willen we natuurlijk dat zoveel mogelijk studenten op de juiste plek terechtkomen. Zo geeft SBB overzichtelijke informatie op de site Kiesmbo.nl. Toekomstige studenten kunnen hier zien wat een opleiding en beroep inhoudt. Waar die te volgen is. En wat je er na je studie mee kan. Ook kunnen ze hier verschillende opleidingen met elkaar vergelijken. We geven ook meer verdiepende informatie voor professionals uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden. In jaarlijkse trendrapporten delen we onze inzichten per sector. Denk aan trends op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en economische ontwikkelingen. Concrete feiten en cijfers worden getoond via actuele dashboards op onze website, waarin we landelijke en regionale informatie laten zien. Over bijvoorbeeld stages en leerbanen, studentenaantallen, vacatures, doorstromers en gediplomeerden. Met deze verdiepende informatie krijgen we meer inzicht in ontwikkelingen van de studentenpopulatie, de benodigde stage en leerbanen. En krijgen we een scherper beeld van de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in beroepen. De overlegtafels binnen SBB gebruiken deze informatie vervolgens om zo goede adviezen te geven aan het bestuur over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. SBB maakt werk van praktijkleren.

U wilt uw erkenning uitbreiden

U bent al erkend leerbedrijf voor een of meer opleidingen, maar nu wilt u studenten ook voor andere opleidingen gaan begeleiden of ook een leerplaats aanbieden voor omscholers en bijscholers. Via MijnSBB controleert u de bestaande erkenning en vraagt u eventueel een uitbreiding van de erkenning aan.

Feiten en cijfers

In Nederland werken ruim 9 miljoen mensen, waarvan er 3,7 miljoen een opleiding volgden op het mbo. Deze vakmensen werken in veel verschillende sectoren. De vraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is dan ook groot. Des te belangrijker om te zorgen dat het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt.

Hoeveel mbo-instellingen zijn er? Hoeveel erkende leerbedrijven? Wat is de kans op stage, leerbaan en werk? Met welke trends en ontwikkelingen hebben sectoren te maken? We zetten het voor u op een rijtje.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!