Elke kwalificatie die de minister van OCW vaststelt krijgt een erkende opleidingscode (voorheen crebo). Scholen gebruiken deze codes voor hun administratie. Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuwe erkende opleidingscode.

Sommige opleidingsvarianten zijn voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming (bpv) onderling gelijkwaardig. Dit zijn equivalenten. Als u een bpv-overeenkomst opmaakt met een bepaalde code, dan mag de mbo-student ook stage lopen bij de leerbedrijven die zijn erkend voor de equivalenten.

Gebruik de converter

Met bovenstaande converter voor erkende opleidingscodes (voorheen creboconverter) zoekt u eenvoudig op wat het vervangende nummer is voor uw oude code.

Crebokoppeltabel

Een eenduidige tabel die de verbanden legt tussen alle crebo's. In het register Kwalificatiestructuur kunt u de koppeltabel downloaden.

Kwalificatieregister Externe link