Het Expertisepunt ...

  • Ontwikkelt expertise voor het duurzaam organiseren van beroepsopleidingen voor klein uniek vakmanschap en maakt dit toegankelijk.
  • Is de plek waar kleine unieke beroepen en hun opleidingen zich kunnen melden als ze in hun voortbestaan worden bedreigd.
  • Ondersteunt de melders bij het realiseren van duurzame oplossingen met arrangementen tussen branche en onderwijs, op basis van zelfregulering.
  • Biedt ondersteuning door te onderzoeken, analyseren, faciliteren, ontwikkelen, bemiddelen, begeleiden, stimuleren en agenderen.
  • Focust op het behoud van kleine beroepen die relevant zijn voor de Nederlandse economie, door inzet voor hun unieke mbo-opleidingen.

Opleidingsvraagstuk

Voor een kleine branche is er vaak maar op één plek (en als je geluk hebt nog twee of drie plekken) in Nederland een opleiding in het mbo. Tekort aan instroom is niet alleen voor de opleiding een serieus knelpunt, maar ook voor de branche. Hoe klein de branche ook is, er zijn nieuwe mensen nodig en de kennis moet worden overgedragen. Anders verdwijnt de kennis in Nederland. Dit speelt bij specialistische en ambachtelijke beroepen en hun opleidingen.

Ervaart uw branche of beroep een knelpunt op het gebied van opleiden in het mbo? Is de laatste opleiding in het mbo bijna niet meer levensvatbaar? U kunt hierover advies vragen bij het Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap. Zij denkt met u mee met als doel te komen tot een realistische onderwijsoplossing met de branche en het onderwijs. Vervolgens helpt het Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap om het gezamenlijke advies te agenderen en verder te brengen tot uitvoering. Een arbeidsmarktonderzoek behoort tot de mogelijke dienstverlening.

 

 

Wanneer doet u een melding?

Wilt u weten of uw melding aan de voorwaarden van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap voldoet? Beantwoord deze drie vragen: 

  • Is de branche kleiner dan 2500 beroepsbeoefenaren?
  • Is er voldoende vraag op de arbeidsmarkt naar dit beroep met betaald werk?
  • Is er een opleidingsvraagstuk?

Kan u op alle vragen 'Ja' antwoorden? Maak dan een melding via onderstaande link.

Meld een opleidingsvraagstuk

Meld opleidingsvraagstuk