Opleiden in de derde leerweg

Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van uw eigen en nieuwe medewerkers. De opleiding kan meestal goed worden gecombineerd met een betaalde baan in uw bedrijf.

Met een leerbaan naar een mbo-diploma

In de derde leerweg kan een medewerker een mbo-diploma behalen. Het gaat om een volledige opleiding die dezelfde inhoud bevat als die van de bol en bbl.

Met een leerbaan naar een mbo-certificaat

Zoekt u kortdurende mbo-scholing die de inzetbaarheid van uw nieuwe of huidige medewerkers vergroot? Bekijk de nieuwe mbo-certificaten en biedt een leerbaan aan een (nieuwe) medewerker. De medewerker volgt een arbeidsmarktrelevant deel vande opleiding. Uw medewerkers zijn daarna inzetbaar op een afgerond takenpakket. De duur van de opleiding kan per mbo-certificaat verschillen en hangt af van de leer-en werkervaring van uw medewerker. De opleiding bestaat uit beroepspraktijk-vorming, lessen en wordt afgesloten met een examen. Behaalde mbo-certificaten worden, net zoals behaalde mbo-diploma’s opge-nomen in het diplomaregister van DUO.

Kwalificatieregister Externe link

Praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Deze leerbaan is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring.

Kosten

Een opleiding in de derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW en kan worden uitgevoerd door een ROC, AOC, vakinstelling of erkende niet-bekostigde mbo-instelling. De opleiding wordt betaald door de werkgever de medewerker of eventueel een derde partij. De onderwijsinstelling bepaalt de hoogte van de opleidingskosten.

Financiële ondersteuning

Als tegemoetkoming in de kosten van begeleiding, kunt u mogelijk gebruikmaken van subsidieregelingen.