Opleiden in de derde leerweg

Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van uw eigen en nieuwe medewerkers. De opleiding kan meestal goed worden gecombineerd met een betaalde baan in uw bedrijf.

  • Verdeling werk/school
    Maatwerk
  • Wie
    Eigen medewerker, nieuwe medewerker of stagiair
  • Doel opleiding
    Behalen mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring 

Met een leerbaan naar een mbo-diploma

In de derde leerweg kan een medewerker een mbo-diploma behalen. Het gaat om een volledige opleiding die dezelfde inhoud bevat als die van de bol en bbl.

Met een leerbaan naar een mbo-certificaat

Zoekt u kortdurende mbo-scholing die de inzetbaarheid van uw nieuwe of huidige medewerkers vergroot? Bekijk de nieuwe mbo-certificaten en biedt een leerbaan aan een (nieuwe) medewerker. De medewerker volgt een arbeidsmarktrelevant deel van de opleiding. Uw medewerkers zijn daarna inzetbaar op een afgerond takenpakket. De duur van de opleiding kan per mbo-certificaat verschillen en hangt af van de leer- en werkervaring van uw medewerker. De opleiding bestaat uit beroepspraktijkvorming, lessen en wordt afgesloten met een examen. Behaalde mbo-certificaten worden, net zoals behaalde mbo-diploma’s opgenomen in Mijn diploma's (voorheen diplomaregister) van DUO.

Kwalificatieregister Externe link

Praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Deze leerbaan is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring.

Praktijkverklaring als schakel naar duurzaam werk

Beschrijver: De video gaat over een praktijkverklaring voor mensen zonder startkwalificatie voor een goede aansluiting op het bedrijfsleven. De tekst wordt uitgesproken door een voice-over. Gedurende de video worden animaties getoond die aansluiten bij de tekst. Deze video is mogelijk gemaakt door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

De video begint met een animatie. In beeld staat "De praktijkverklaring als schakel naar duurzaam werk". Ondertussen horen we een voice-over. Tijdens het verhaal van de voice-over worden er bijpassende animaties getoond. Na het verhaal van de voice-over komt de video aan een einde.

Voice-over: Een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt. Een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal. Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en zijn vaker afhankelijk van een uitkering. Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders staan aan de kant. Terwijl er in veel sectoren nog grote behoefte is aan vakmensen. Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen. Maar voor sommigen is het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat nog een brug te ver. Voor deze groep verkennen we de kansen die een praktijkverklaring biedt. Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden gaat de student onder begeleiding van een praktijkopleider aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding. Hij volgt in de meeste gevallen geen lessen en doet geen examen, maar krijgt wel een praktijkverklaring. Zo kan hij ook aan andere bedrijven laten zien wat hij kan en ontstaat mogelijk zelfs een opstap om verder door te leren in het mbo.

In beeld staat het logo van SBB, "beroepsonderwijs", "bedrijfsleven", "maakt werk van praktijkleren".

Kosten

Een opleiding in de derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW en kan worden uitgevoerd door een ROC, AOC, vakinstelling of erkende niet-bekostigde mbo-instelling. De opleiding wordt betaald door de werkgever, de medewerker of eventueel een derde partij. De onderwijsinstelling bepaalt de hoogte van de opleidingskosten.

Financiële ondersteuning

Als tegemoetkoming in de kosten van begeleiding, kunt u mogelijk gebruikmaken van subsidieregelingen.