Publicaties per onderwerp

Bent u geïnteresseerd in een publicatie over een specifiek onderwerp? Wij hebben de publicaties overzichtelijk voor u ingedeeld:

Alle publicaties

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2023

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Expertisepunt specialistisch vakmanschap 2023

Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in 2023.

Rapportage Monitor Keuzedelen

Meting 9 - december 2023

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Resultaten enquête leerbedrijven mbo-arbeidsmarkt 2023

Arbeidsmarkt

De enquête is één van de onderdelen van de methodiek om toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie over het mbo-domein in kaart te kunnen brengen. De uitkomsten van 2023 worden in dit rapport beschreven.

Samenvatting Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Sectoranalyse Bouwnijverheid

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Bouwnijverheid beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Cultuur, sport en recreatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Cultuur, sport en recreatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Delfstoffenwinning

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Delfstoffenwinning beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Energievoorziening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Energievoorziening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Financiële dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Financiële dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Gezondheids- en welzijnszorg

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Gezondheids- en welzijnszorg beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Handel

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Handel beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Horeca

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Horeca beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Industrie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Industrie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Informatie en communicatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Informatie en communicatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Landbouw, bosbouw en visserij

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Landbouw, bosbouw en visserij beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Onderwijs

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Onderwijs beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Openbaar bestuur en overheidsdiensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Overige dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Overige dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Specialistische zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Specialistische zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en handel van onroerend goed

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en handel van onroerend goed beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en overige zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en overige zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Vervoer en opslag

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Vervoer en opslag beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Waterbedrijven en afvalbeheer

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Waterbedrijven en afvalbeheer beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Jaarverslag 2022

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022. 

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2022

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2022 worden in dit rapport beschreven.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2022

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2022 staan in dit rapport

Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2024 de schouders onder zal zetten.

Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2023 de schouders onder zal zetten, van het Actieplan en de werkwijze Kansrijk opleiden tot het ongewoon goed uitvoeren en doorontwikkelen van de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2022

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Rapportage Monitor Keuzedelen

Meting 8 - november 2022

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Advies Kansrijk opleiden

Taskforce doelmatigheid

Dit voorjaar heeft het bestuur van SBB de taskforce Macrodoelmatigheid ingesteld met als opdracht een nieuwe definitie en werkwijze te ontwikkelen. De bestaande werkwijze Doelmatigheid is vier jaar oud. Uit de midterm review in 2021 is gebleken dat die werkwijze onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van de grote problemen van nu.

Arbeidsmarktverkenning Uurwerktechniek

Arbeidsmarkt

Het Meld- en expertisepunt werkte met FGZ aan een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor Uurwerktechniek, inclusief de aansluiting van vakopleidingen. Dit rapport biedt input voor de kwalificatiedossiers-update in 2023.

Jaarverslag 2021

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2021. 

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verantwoordings rapportage Kans op werk 2024-2026

Kans op werk

Hier leest u de verantwoordingsrapportage van Kans op werk voor de jaren 2024 t/m 2026.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2021

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2021 worden in dit rapport beschreven.

Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Praktijkleren

Met de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengen UWV, SER en SBB de details in kaart.

Jaarplan 2022

Consolideren wat goed gaat en verbeteren wat mogelijk is. Dat is kortgezegd de inzet van SBB’s jaarplan voor 2022. In voorliggend jaarplan beschrijven we de werkzaamheden waar wij in 2022 de schouders onder zullen zetten.

Rapportage Monitor Keuzedelen

Meting 7 - december 2021

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Van Meer Waarde Maken

Ambachten

In opdracht van OCW is er in 2021 een onderzoek uitgevoerd in en met de ambachtssector. Het behouden en versterken van de ambachten en vakmanschap met het programma ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’ in de periode 2022 t/m 2024 (Bureau &Maes)

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2021

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: adviesrapport

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Wat betekent dit voor het mbo?

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: bijlage 4

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Welke keuzedelen en certificaten zijn er?

Verkennend onderzoek restauratieonderwijs

Erfgoed/Restauratie

Het Ministerie van OCW  heeft de directie Erfgoed en Kunsten KBA Nijmegen en Bureau Turf opdracht gegevens een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (mogelijkheden ter versterking van) de organisatie van het onderwijs en het functioneren van de samenwerking tussen de betrokken actoren. Het rapport geeft advies voor een meer toekomstbestendige organisatie van het restauratieonderwijs op mbo-niveau.

Arbeidsmarkt verkenning Goud- en zilversmeden 2021

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in samenwerking met de branche Federatie Goud en Zilver een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de goud- en zilversmeden. In het onderzoek is de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt meegenomen. Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers in 2022.

Servicedocument mbo-aanpak coronavirus

Met ingang van 26 januari bezoeken de adviseurs praktijkleren van SBB weer bedrijven. Daarbij geven wij prioriteit aan aspirant-leerbedrijven, leerbedrijven die op afstand zijn erkend en kritieke situaties en klachten.

Evaluatie - Infographic

Kans op werk

Deze infographic geeft een overzicht van de onderdelen in het model Kans op werk.

Crebolijst sectorale aanvullingen

Onderwijs en bedrijfsleven hebben enkele sectorale aanvullingen op de erkenningscriteria opgenomen in het erkenningsreglement voor leerbedrijven van SBB.

Opleiden in het mbo voor al uw (nieuwe) medewerkers

Praktijkleren

Hebt u weleens gedacht aan leerbanen? Daarmee begeleidt u zelf uw huidige én toekomstige medewerkers naar een mbodiploma of een onderdeel daarvan.

Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen

Praktijkleren

De inspiratiekaart helpt werkgevers een keuze te maken voor de scholing van bestaande of toekomstige werknemers. Mbo-scholen kunnen de inspiratiekaart gebruiken bij het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo

Praktijkleren

Deze factsheet maakt deel uit van het processtappenplan ‘Samenwerken op praktijkleren in het mbo’ voor werkenden en werkzoekenden. De factsheet is bedoeld voor professionals die in gesprek te zijn met werkenden, werkzoekenden en werkgevers over de meerwaarde van praktijkleren in het mbo.

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Het bestuur van SBB heeft op 29 juni 2021 een geactualiseerd reglement erkenning leerbedrijven vastgesteld. Het reglement is op 16 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt vanaf 1 augustus 2021.

Jaarverslag 2020

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben een veelbewogen jaar achter de rug.

Trendrapport maatwerk circulaire economie rapport

Arbeidsmarkttrends

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Trendrapport maatwerk circulaire economie bronnenlijst

Arbeidsmarkttrends

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2020

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Commercieel medewerker en (Junior) accountmanager

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Commercieel medewerker en (Junior)accountmanager (2021).

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2020

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Arbeidsmarkt

Samen met NPMB en VvPN onderzocht het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap de arbeidsmarkt voor Pianotechniek, inclusief de opleiding Pianotechnicus. Ontdek de bevindingen!

Arbeidsmarkt verkenning pianotechnicus

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E) heeft in samenwerking met de branches NPMB en VvPN een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de pianotechnici.

Rapport onderzoek maritiem functies

Kans op werk

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Tabellenboek onderzoek maritieme functies

Kans op werk

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

De ambities van SBB voor een leven lang ontwikkelen in het mbo

Praktijkleren

 In dit bidbook zetten onderwijs en bedrijfsleven hun ambities uiteen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo.

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

Aanbiedingsbrief - 2021

In deze brief informeren wij u over de voortgang op de uitvoering van deze besluiten en de start van een nieuwe ronde in 2021.

Infographic werkwijze Doelmatigheid

Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Gesprekskaart Doelmatigheid

Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Kans op werk Sectoranalyses corona-effecten update december 2020

Kans op werk

Een update van de effecten van de coronacrisis op sectoren en beroepsgroepen.

Arbeidsmarktmonitor Creatief vakman

Arbeidsmarktonderzoek

In samenwerking met de brancheorganisaties heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap in 2020 arbeidsmarktonderzoek gedaan naar de arbeidsmarktsituatie van creatief vakman (ABF Research)

Jaarplan 2021

De continue verbetering en innovatie zijn vastgelegd in onze ambities. In 2021 maken we de volgende stappen om de ambities van SBB voor de komende drie jaar waar te maken.

Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree

Praktijkleren

Deze handreiking laat zien hoe een goede samenwerking tussen zorg, overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere en duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt van entreestudenten.

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

In deze Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.0) hebben partijen zich ingespannen om
zoveel mogelijk opties te beschrijven om voor studenten die voor 1 januari 2022 diplomeren tot
een verantwoord diplomabesluit te komen.

Handreiking Arbeidsmarktroute Entree

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entree-studenten op weg naar werk?

Handreiking bpv in tijden van corona

Onderwijs

Handreiking voor docenten en bpv-coördinatoren om studenten ondanks de coronacrisis toch voldoende beroepspraktijkvorming te kunnen bieden.

Belangrijkste uitkomsten 2020

Kans op werk

Een toegankelijke presentatie van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Arbeidsmarkt monitor Creatief Vakman 2020

Arbeidsmarktrapport

De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichte ABF Research dit onderzoek.

(Vakbekwaam) medewerker dierverzorging

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Evaluatie dossier Dierverzorging

Beroepeninformatie

Lees meer over de evaluatie van de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Tabellenbijlage evaluatie dossier Dierverzorging

Beroepeninformatie

Bekijk de tabellenbijlage van de evaluatie van het dossier Dierverzorging (2020).

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2020 (Motie Straus)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2020 staan in dit rapport

Evaluatie - Analyse correctiefactoren vraagmodel

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de analyse van de correctiefactoren in het vraagmodel.

Publieksrapportage 2020

Kans op werk

Een toegankelijke rapportage van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Effecten coronacrisis in vraagzijde 2020

Kans op werk

Een beschrijving van de effecten van de coronacrisis op de vraag naar personeel.

Sectoranalyses Corona-effecten

Kans op werk

Een uitgebreide beschrijving van de effecten van de coronacrisis op verschillende sectoren en beroepsgroepen.

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

Aanbiedingsbrief - 2020

Sinds SBB in december 2018 de Werkwijze doelmatigheid aan u heeft gepresenteerd, heeft SBB al verschillende sectorale doelmatigheidsadviezen en besluiten met u gedeeld

Analyse werkzame personen naar mbo-kwalificaties

Kans op werk

Een beschrijving van de manier om het aantal werkzame personen naar mbo kwalificaties te ramen.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2019

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Laboratoriumtechniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector laboratoriumtechniek (2020).

Operationele techniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector operationele techniek (2020).

Procestechniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector procestechniek (2020).

Factsheet Kwalificatiedossier Artiesten

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijke statistieken voor het dossier Artiesten.

Factsheet Kwalificatiedossier DTP

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier DTP.

Factsheet Kwalificatiedossier Mode maatkleding

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Mode- maatkleding.

Factsheet opleiding Creatief vakman

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Creatief vakman.

Financieel administratieve beroepen

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning van Financieel administratieve beroepen (2020).

Evaluatie - Afbakening grenzen typeringen 2020

Kans op werk

Een evaluatie van de afbakening van de grenzen tussen verschillende perspectieven, toepassing van absolute in plaats van relatieve grenzen.

Factsheet opleiding Mediavormgever

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Media vormgever.

De kracht van praktijkleren in het mbo

Leven lang ontwikkelen

Hoe kunnen we onze producten en diensten óók inzetten voor een leven lang ontwikkelen van volwassenen?

Evaluatie - Samenvatting

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een samenvatting van de evaluatie.

Evaluatie - Methodiek Kans op werk

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een utigebreide beschrijving van de methodiek

Evaluatie - Casus Manager en ondernemer horeca

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus manager en ondernemer Horeca

Evaluatie - Casus Maritiem officier

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus Maritiem officier

Evaluatie - Vragen en reacties

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft vragen en opmerkingen bij het project en de antwoorden daarop

Evaluatie - Resultaten Kans op werk 2016-2019

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de resultaten van 2016 tot en met 2019.

Evaluatie - Zelfstandigen en flex

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft hoe aantallen zelfstandigen en flexwerkers zich hebben ontwikkeld en wat dit voor Kans op werk kan betekenen.

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Kans op werk

Een toelichting bij de prognoses van de vacatures, op sectorniveau.

Evaluatie meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktrapport

Het bestuur van SBB heeft een evaluatie uitgevoerd waarin de drie doelen van het Meld- en expertisepunt worden behandeld.

Rapport vacatureanalyse 2019

Arbeidsmarkt

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Evaluatie - Kans op werk vergeleken met de Spanningsindicator 2016 - 2018

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. In dit rapport worden de resultaten van Kans op werk vergeleken met de spanningsindicator van UWV.

Evaluatie - Casus Helpende zorg en welzijn niveau 2

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de casus Helpende zorg en welzijn op niveau 2.

Aviation Operations Officer

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning over de arbeidsmarktsituatie en positie van de Aviation Operarions Officer op de arbeidsmarkt (2019).

Zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Beroepeninformatie

Lees meer over de kerncijfers zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (2019).

Advies doelmatigheid

Aanbiedingsbrief

In deze brief adviseren wij u over de kwalificatiedossiers Artiesten, DTP/Mediamaken, Mode/maatkleding en Mediavormgeving, informeren we u over de uitvoering van de adviezen, nemen we u mee in de context en sluiten we af met de structurele toepassing van de werkwijze doelmatigheid.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2019

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Kostbaar en veel waard

Vakmanschap

Op verzoek van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is in 2019 de balans opgemaakt met oog op de toekomst van specialistisch vakmanschap. Wat hebben we ervoor over? Werkzame aanpakken en voorwaarden voor de continuïteit van kleinschalig specialistisch vakmanschap (Bureau Turf en Rba)

Vacatureanalyse textmining

Beroepeninformatie

Lees meer over de resultaten van de pilot Vacatureanalyse textmining (2019).

Rapport enquête leerbedrijven 2019

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2019 worden in dit rapport beschreven.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2018

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Onderzoek Kostbaar en veel waard

Arbeidsmarktrapport

Wat is nodig om de kennis en aandacht voor kleinschalig specialistischvakmanschap in de toekomst levend te houden en de activiteiten die bijdragenaan continuïteit van de kleinschalige beroepen en opleidingen te verankeren?

Arbeidsmarkt verkenning restauratie in roerend erfgoed

Arbeidsmarktrapport

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Onderzoek Orthopedisch Schoentechniek

Arbeidsmarktonderzoek

In opdracht van Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is in 2018 een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd om te komen tot een gedegen basis voor een duurzaam opleidingsarrangement voor orthopedisch schoentechniek. Het opleidingsaanbod en -behoefte mbo/hbo orthopedische schoentechniek voor werkplaats en paskamer zijn in kaart gebracht (Rijnland Advies)

Werkwijze doelmatigheid, dossiers Artiesten en DTP

Aanbiedingsbrief

Bijgevoegd advies bestaat uit drie delen:

  1. Advies werkwijze doelmatigheid
  2. Eerste advies dossier DTP
  3. Eerste advies dossier Artiesten

Bekijk hier de bijlage.

Arbeidsmarkt verkenning orthopedisch schoentechnicus

Arbeidsmarktrapport

De Dutch HealthTec Academy zag knelpunten in de uitvoerbaarheid van opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek ontstaan. En gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Om een duurzame onderwijsoplossing te vinden is een arbeidsmarktverkenning gestart.

Klantwaardering meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap 2018

Arbeidsmarktrapport

Verschillende stakeholders beoordeelden de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de missie van het Meld- en expertisepunt door het merendeel wordt herkend. Ook zijn er verbeterpunten.

Arbeidsmarkt verkenning kwalificaties binnen dossier Artiesten 2018

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktverkenning ten behoeve van de kwalificaties behorend tot het dossier Artiesten

Arbeidsmarktverkenning roerende restauratieveld

Arbeidsmarktonderzoek

Op initiatief van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft RaadSaam Erfgoedprojecten onderzoek gedaan naar het verlies van ambachtelijke kennis in de roerende erfgoedbranche. Het rapport beschrijft een marktverkenning op mbo, hbo en wo niveau.

Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de literatuurverkenning ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Erfgoed telt

Erfgoed / Restauratie

In 2018 verscheen het rapport van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De betekenis van erfgoed voor de samenleving.

Intercedent

Beroepeninformatie

Lees meer over het onderzoek naar de stage- en arbeidsmarktperspectieven voor studenten van de MBO-opleiding intercedent (2018).

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2018

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verkoper niveau 2

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning naar het breed opleiden Verkoper niveau 2 (2018).

Rapport enquête leerbedrijven 2018

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2018 worden in dit rapport beschreven.

Onderzoeks documentatie MWO 2017 (CBS)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. Dit rapport beschrijft de onderzoeksverantwoording door CBS

Tevredenheid werkgevers aansluiting mbo arbeidsmarkt 2018

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2018 staan in dit rapport

Evaluatie - Methodiek Analyse diverse aspecten vraagmodel

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een analyse van het vraagmodel.

Ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de resultaten ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Arbeidsmarktinformatie Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktonderzoek

In 2018 is in opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap basisinformatie verzameld die ondersteuning biedt bij het actief vergroten van de aandacht voor de kleinschalige specialistische beroepen (ABF Research)

Arbeidsmarktinformatie Specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktrapport

De arbeidsmarkt van de sector Specialistisch vakmanschap is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichtte ABF Research dit onderzoek. In totaal zijn 28 kleinschalige beroepen onderzocht.

Arbeidsmarktverkenning Betonstaalverwerking

Arbeidsmarktonderzoek

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in 2018 arbeidsmarktverkenning verricht naar ‘Hoe kom je tot een duurzaam opleidingsarrangement voor de branche Betonstaalverwerking?’ (Rijnland Advies)

Arbeidsmarkt verkenning betonstaalverwerker

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), de brancheorganisatie voor betonstaalverwerkende bedrijven. Omdat de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters dreigt te verdwijnen, besloten we in overleg met de branche een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren.

Verantwoordings document 2018

Kans op stage

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2018.

Evaluatie fase 2

Studie in cijfers

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2017 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

De toekomst van vakmanschap

Vakmanschap

ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo onderzochten de toekomst van vakmanschap. Ze verkenden hoe definities van vakmanschap balanceren tussen een snelle arbeidsmarkttoegang en duurzame inzetbaarheid in een veranderende context.

Marktverkenning collectiebeheerder 

Arbeidsmarktrapport

Uit een marktverkenning door RaadSaam blijkt dat organisaties graag meewerken aan het opleiden van nieuwe vakmensen, omdat ze dit belangrijk vinden voor hun eigen bedrijf en de sector in het algemeen. Maar er zijn diverse belemmeringen om een bbl-student in dienst te nemen.

Rapport enquête leerbedrijven 2017

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2017 worden in dit rapport beschreven.

Verantwoordings document 2017

Kans op stage

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2017.

Arbeidsmarkt verkenning lijstenmaker

Arbeidsmarktrapport

Voor de lijstenmakers bestaat geen reguliere en kwalificerende mbo-opleiding. Beroepsvereniging Art & Frame is al een tijd bezig met een professionaliseringslag en heeft inmiddels een certificeringsysteem ingericht. De volgende stap is een opleiding voor jonge aanwas in deze vergrijzende branche.

Arbeidsmarkt verkenning erfgoedhovenier

Arbeidsmarktrapport

Erfgoedhoveniers hebben behoefte aan vakmensen met kennis op mbo-niveau. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voerde daarom een arbeidsmarktverkenning uit.

Aansluiting Mbo-Hbo-WO meubelmaken-meubelrestauratie

Erfgoed / Restauratie

In opdracht van Project Centrum voor RestauratieTechniek is in 2017 onderzoek gedaan naar een doorlopende leerlijn meubelmaken – meubelrestauratie mbo-hbo-wo (V. van Drie)

Evaluatie fase 1

Studie in cijfers

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2016 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Werkwijze kleine en unieke opleidingen

Advies

Dit advies is een uitwerking van een van de benoemde acties uit het SBB advies ‘kleine en unieke opleidingen’ wat in december 2014 is uitgebracht.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2016 (Motie Straus)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2016 staan in dit rapport

Rapport enquête leerbedrijven 2016

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2016 worden in dit rapport beschreven.

Methodiek kans op werk

Advies

In het Advies wordt de methodiek Kans op Werk nader beschreven en wordt specifiek ingegaan op de definitie van Kans op werk, de variabelen die onderdeel uitmaken van het model en de bepaling van de vraag van de arbeidsmarkt, het aanbod van de gediplomeerde mbo-ers en de toepassing van prognosemodellen.

Beleidsregel commissie Macrodoelmatigheid

Advies

Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid. In deze beleidsregel heeft het ministerie van OCW de taken van de adviescommissie uitgewerkt.

Structuuronderzoek 2015 Ambachtseconomie

Ambachten

In opdracht van het Centrum voor Ambachtseconomie is in 2015 een structuuronderzoek uitgevoerd. Statistieken over ondernemingen, ondernemers en werknemers gecombineerd met arbeidsmarktprognoses. Het rapport maakt deel uit van de rapportenreeks ‘structuuronderzoeken 2015 ambachtseconomie’ (CvAE/ABFResearch)

Kleine unieke opleidingen

Advies

Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden. Dit advies gaat in op hoe de bijzondere positie van deze beroepen en opleidingen vorm krijgt.

Studiebijsluiter voor het mbo

Advies

De studiebijsluiter bevat betrouwbare informatie over de arbeidsmarktkansen per kwalifcaties en regio en de kwaliteit van opleidingen. Scholen kunnen dit in hun voorlichtingsmateriaal opnemen. Dit advies gaat onder andere in op de indicatoren van de studiebijsluiter.

Opleidingen met beperkt arbeidsmarkt perspectief

Advies

Dit advies gaat in op de aard en omvang van opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperspectief en maatregelen om deze opleidingen te beperken.

Handmade in Holland

Arbeidsmarktonderzoek

In 2013 heeft de SER onderzoek gedaan naar de betekenis van ambachten voor de Nederlandse economie en samenleving. Hoe maak je de ambachtelijke economie meer toekomstbestendig?

Kleine unieke opleidingen

Advies

Dit advies gaat in op maatregelen voor behoud van kleine, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief.

Escalatie

Advies

Dit advies omvat de escalatiemogelijkheid, inclusief toetsingskader en doorzettingsmacht van de minister van OCW bij geschillen rondom doelmatigheid.

Werkwijze doelmatigheid voor onderwijs en bedrijfsleven

Advies

SBB adviseert over de manier waarop het afstemmingsproces over (macro)doelmatigheid tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats kan vinden.

Feiten en cijfers, bijeengebracht in 1 website

Advies

Dit advies gaat in op de feiten en cijfers die SBB beschikbaar stelt voor het afstemmingsproces op regionaal en sectoraal niveau.

Feiten en cijfers voor mbo-instellingen en sectoren

Aanbiedingsbrief - 2012

In het werkprogramma (macro-)doelmatigheid is afgesproken dat SBB u adviseert over de inhoud van deze doelmatigheidsinformatie.

Een duurzame samenleving is maakbaar

Ambachten

Is een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen het kompas van de toekomst? De publicatie uit 2012 biedt een verassend doorkijkje in de ambachtseconomie en op de mogelijkheden die zij biedt voor een duurzame toekomst (H. Scholtz)