Sectorkamers

In de sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over specifieke sectoren. De afspraken gaan over bijvoorbeeld leerbedrijven, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie.

Lees meer

Thema-advies-commissies

De thema-adviescommissies (tac's) ontwikkelen beleidsadviezen voor het bestuur. Er zijn tac's voor beroepspraktijkvorming, voor doelmatigheid en voor kwalificeren en examineren.

Studentenkamer

De studentenkamer adviseert de directie over de producten en diensten en het beleid van SBB.

Een krachtig netwerk

Met het krachtige netwerk dat we met elkaar vormen, zorgen we dat het beroepsonderwijs optimaal aansluit op de arbeidsmarkt. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren in de praktijk; zich een leven lang te ontwikkelen.