Wat doet een sectorkamer?

In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Dankzij deze overlegtafels kan SBB bijvoorbeeld de kwalificaties voortdurend actualiseren, zodat het onderwijs blijft aansluiten op wat bedrijven vragen. Of denk aan het sectorale advies om een mbo-certificaat te verbinden aan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel, dat bijdraagt aan een leven lang ontwikkelen.

De negen sectorkamers

Bekijk de marktsegmenten van de sectorkamers en lees over de trends op de arbeidsmarkt.