Leren en werken

Een leerbaan combineert leren en werken in het bedrijf. Voor werkenden en werkzoekenden bieden leerbanen verschillende voordelen:

  • Uw medewerkers combineren werken met leren
  • Er is veel aandacht voor de praktijk
  • Leerbanen zijn ideaal voor omscholing naar uw sector
  • Erkende leerbedrijven staan garant voor de kwaliteit
  • De scholing maakt deel uit van het mbo
  • Herkenbare diploma’s, certificaten en praktijkverklaringen bevorderen duurzame inzetbaarheid
  • Leerbanen bieden veel mogelijkheden voor maatwerk

Erkend leerbedrijf worden

Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van elke mbo-opleiding. Om zo’n stage of leerbaan te kunnen bieden, hebt u een erkenning van SBB nodig als leerbedrijf. Bent u nog niet erkend? Vraag erkenning aan.

Lees meer

Bij- en omscholing met praktijkleren in het mbo

Beschrijver: De video gaat over om- en bijscholing van huidige en toekomstige medewerkers middels een leerbaan. De tekst wordt uitgesproken door een voice-over. Gedurende de video worden animaties getoond die aansluiten bij de tekst. Deze video is mogelijk gemaakt door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  

 

De video begint met het logo van SBB. Daarna horen we een voice-over. Tijdens het verhaal van de voice-over worden er bijpassende animaties getoond. In de laatste scene staat het logo van SBB in beeld met daarbij "beroepsonderwijs", "bedrijfsleven", "maakt werk van praktijkleren". Daaronder staat "www.s-bb.nl/omscholen". Na het verhaal van de voice-over komt de video aan een einde. 

 

Voice-over: Kunt u vacatures in uw bedrijf niet invullen omdat er onvoldoende vakmensen zijn? Vraagt uw vakgebied nieuwe kennis en vaardigheden van uw medewerkers? Of wilt u nieuwe medewerkers van buiten de sector aantrekken? Denk dan eens aan om- en bijscholing met een leerbaan. Bij een leerbaan combineert de medewerker leren en werken in uw bedrijf. U begeleidt zelf uw huidige en toekomstige medewerkers naar een volledig mbo-diploma. Of onderdeel daarvan. In het laatste geval ontvangt de medewerker een wettelijk erkend mbo-certificaat. En is hij of zij direct inzetbaar op de bijgeschoolde werkzaamheden binnen uw bedrijf. Zoekt u kortdurende scholing voor werkzaamheden, die een medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren? Dan biedt de praktijkverklaring mogelijkheden. Na een korte praktijkopleiding krijgt de medewerker een erkende praktijkverklaring waarin staat welke werkprocessen hij of zij beheerst. Het beroepsonderwijs en bedrijfsleven investeren met praktijkleren samen in toekomstbestendige medewerkers, die zich een leven lang blijven ontwikkelen. www.s-bb.nl/omscholen 

Leven lang ontwikkelen

Om- en bijscholen via praktijkleren in het mbo verbetert de directe duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers een mooie kans om nieuwe werknemers op te leiden of om eigen medewerkers bij te scholen. Op die manier kunnen werknemers zich een leven lang ontwikkelen.

Steun- en herstelpakket

In het derde steun- en herstelpakket heeft het kabinet 63 miljoen euro uitgetrokken voor kortdurende scholingstrajecten via praktijkleren in het mbo. Het gaat om leerbanen in de derde leerweg, waarbij werken en leren worden gecombineerd. Deze opleidingen kunnen worden afgerond met een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.

De middelen van het kabinet zijn bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die door de coronacrisis hun baan kwijtraakten of dreigen kwijt te raken. Er is een vergoeding voor zowel de mbo-school als de werkgever.

Lees meer over Financiële mogelijkheden

Positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo'

Een praktische, effectieve bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB zich sterk. In de positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo' beschrijven we een reeks concrete, samenhangende voorstellen die ons in staat stellen om de producten en diensten die we nu al bieden voor het initiële beroepsonderwijs óók in te zetten voor de grote groep van volwassenen.