Voordelen van praktijkleren

Bestaande en toekomstige medewerkers bijscholen of omscholen via praktijkleren in het mbo biedt u kansen en voordelen.

  • Medewerkers zijn/blijven inzetbaar op de werkvloer.
  • Kortdurende maatwerktrajecten toegespitst op wat er echt nodig is.
  • De vijver met nieuw personeel waaruit u vist wordt groter.
  • U kunt in (blijven) spelen op grote opgaven zoals de energietransitie en de opgave in de zorg.
  • Scholing bieden draagt bij aan tevreden en gemotiveerd personeel.
  • Medewerkers behalen erkende mbo-diploma’s, mbo- certificaten en praktijkverklaringen.

Beschrijver: De video gaat over om- en bijscholing van huidige en toekomstige medewerkers middels een leerbaan. De tekst wordt uitgesproken door een voice-over. Gedurende de video worden animaties getoond die aansluiten bij de tekst. Deze video is mogelijk gemaakt door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  

De video begint met het logo van SBB. Daarna horen we een voice-over. Tijdens het verhaal van de voice-over worden er bijpassende animaties getoond. In de laatste scene staat het logo van SBB in beeld met daarbij "beroepsonderwijs", "bedrijfsleven", "maakt werk van praktijkleren". Daaronder staat "www.s-bb.nl/omscholen". Na het verhaal van de voice-over komt de video aan een einde. 

Voice-over: Kunt u vacatures in uw bedrijf niet invullen omdat er onvoldoende vakmensen zijn? Vraagt uw vakgebied nieuwe kennis en vaardigheden van uw medewerkers? Of wilt u nieuwe medewerkers van buiten de sector aantrekken? Denk dan eens aan om- en bijscholing met een leerbaan. Bij een leerbaan combineert de medewerker leren en werken in uw bedrijf. U begeleidt zelf uw huidige en toekomstige medewerkers naar een volledig mbo-diploma. Of onderdeel daarvan. In het laatste geval ontvangt de medewerker een wettelijk erkend mbo-certificaat. En is hij of zij direct inzetbaar op de bijgeschoolde werkzaamheden binnen uw bedrijf. Zoekt u kortdurende scholing voor werkzaamheden, die een medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren? Dan biedt de praktijkverklaring mogelijkheden. Na een korte praktijkopleiding krijgt de medewerker een erkende praktijkverklaring waarin staat welke werkprocessen hij of zij beheerst. Het beroepsonderwijs en bedrijfsleven investeren met praktijkleren samen in toekomstbestendige medewerkers, die zich een leven lang blijven ontwikkelen. www.s-bb.nl/omscholen 

Bijscholing en omscholing op maat

Bijscholing en omscholing van volwassenen via het mbo kan op 3 manieren. 

1. Een volledige mbo-opleiding gecombineerd met werken. Het resultaat: een mbo-diploma.

2. Een deel van een mbo-opleiding gecombineerd met werken. Het resultaat: een mbo-certificaat. 

3. Een deel van een mbo-opleiding die volledig op de werkvloer kan worden aangeleerd. Het resultaat: een praktijkverklaring. 

Lees meer

Plek voor een bijscholer of omscholer?

Om een leerbaan aan een bijscholen of omscholer aan te kunnen bieden, hebt u een erkenning als leerbedrijf van SBB nodig. U kunt deze erkenning aanvragen en uitbreiden bij SBB.  

Als erkend leerbedrijf kunt u de leerbanen die u heeft kenbaar maken op Leerbanenmarkt.nl. De adviseurs van SBB helpen u ook graag bij om- en bijscholingsvraagstukken.

Contact

Financiële mogelijkheden

Een opleiding voor bijscholing of omscholing via praktijkleren in het mbo wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW. De opleiding wordt betaald door de werkgever, de medewerker of eventueel een derde partij. De onderwijsinstelling bepaalt de hoogte van de opleidingskosten.

Als tegemoetkoming in de kosten, kunt u mogelijk gebruikmaken van subsidieregelingen of fondsen.