Verklaring niveau Diploma afgegeven vóór 2002

SBB geeft verklaringen af over het kwalificatieniveau van mbo-diploma's die zijn afgegeven vóór 2002 in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat vermeld met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring gebruikt de gediplomeerde voor werk of een opleiding in Nederland.

Welke diploma's wel?

SBB geeft alleen verklaringen af voor afgeronde erkende mbo-opleidingen die zijn afgegeven vóór 2002.

Diploma’s die zijn afgegeven onder:

- Wet op het leerlingwezen;
- Wet op het voortgezet onderwijs;
- Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zonder een niveau en crebonummer op het diploma.

Vaak staat één van deze wetten op het diploma.

Welke diploma's niet?

Wij geven voor de volgende getuigschriften geen verklaring af:

 - Certificaten of diploma's van cursussen korter dan 850 studie-uren.
 - Diploma's of certificaten van opleidingen in het hoger onderwijs of voortgezet onderwijs.
 - Diploma's van particuliere opleidingen niet-afgeronde opleidingen of deelcertificaten.
 - Diploma’s waarop staat dat die zijn afgegeven onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) met een niveau en crebonummer op het diploma.

Aanvraag verklaring  niveau Diploma afgegeven vóór 2002

Aanvraagformulier Externe link

Diploma kwijt?

Heeft u een mbo-diploma behaald maar bent u dit kwijtgeraakt? Kijkt u eerst op de website van DUO of u een vervangend document kunt aanvragen of downloaden.

Blijkt dat DUO geen diplomagegevens van u heeft? Afhankelijk van de sector waarin uw diploma valt, heeft SBB mogelijk een vervangend document voor u. Dit is geen kopie van uw diploma, maar een verklaring dat u het diploma heeft behaald.

Naar DUO Externe link

Aanvraag verklaring behaald diploma

Aanvraagformulier Externe link

Het Nederlandse onderwijssysteem

Onderwijssystemen veranderen voortdurend, ook in Nederland. Op 1 augustus 1997 werd het Leerlingwezen afgeschaft en kwam er de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voortaan kan de student zijn mbo-opleiding via twee leerwegen volgen: bol en bbl. Voor beide leerwegen ontvangt hij hetzelfde mbo-diploma. Bovendien zijn er verschillende kwalificatieniveaus.

Het huidige Nederlandse onderwijssysteem

Het schema van het huidige Nederlandse onderwijssysteem leest u van onderen naar boven. Het schema begint met basisonderwijs voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

Na het basisonderwijs zijn er drie vormen van voortgezet onderwijs:

 • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • Hoger algemeen vormend onderwijs (havo)
 • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Na het voortgezet onderwijs zijn er drie vormen van vervolgonderwijs:

 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Secundair beroepsonderwijs (mbo)

Het schema geeft met pijlen aan hoe de student horizontaal en/of verticaal kan doorstromen, bijvoorbeeld van hbo naar wo of van vmbo via mbo naar hbo.

Het Nederlandse onderwijssysteem vóór 1997

Het schema van het Nederlandse onderwijssysteem vóór 1997 leest u van onderen naar boven. Het schema begint met basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na het basisonderwijs zijn er vier vormen van voortgezet onderwijs:

 • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • Hoger algemeen vormend onderwijs (havo)
 • Middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo)
 • Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)

Na het voortgezet onderwijs zijn er vier vormen van vervolgonderwijs:

 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (lang, tussen of kort) (mbo)
 • Leerlingwezen (primair, voortgezet en tertiair)

Na wo en en hbo bestaat de mogelijkheid tot post-initieel hoger onderwijs.

Het totale schema geeft met pijlen aan hoe de student horizontaal en/of verticaal kan doorstromen, bijvoorbeeld van mavo naar havo of van havo via hbo naar wo.

Werken in beschermd beroep in het buitenland

In EU-lidstaten (waaronder Nederland), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn verschillende beroepen beschermd. Dit zijn beroepen waarvoor wettelijke toegangsregelingen gelden. Daarnaast bestaan er in Nederland ook gereglementeerde opleidingen. Iedere EU-lidstaat heeft een assistentiecentrum (AC) dat informatie geeft. In Nederland is dat Nuffic. De afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB werkt samen met Nuffic en is het aanspreekpunt voor mbo-beroepen.

Aanvraagformulier AC verklaring

Een AC-verklaring is een verklaring waarin staat dat uw beroep of opleiding gereglementeerd (beschermd) is in Nederland. De verklaring is alleen van toepassing op beroepen in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland en is in het Engels opgesteld.

U kunt een AC-verklaring aanvragen voor volledig afgeronde Nederlandse mbo-opleidingen. Dat betekent dat u het niet kunt aanvragen voor opleidingen die u niet heeft gerond. U kunt ook geen AC-verklaring aanvragen voor branchediploma's, Middenstandsdiploma's of diploma's Algemene Ondernemersvaardigheden.

De behandeltermijn van uw aanvraag is 4 werkweken.

Aanvraagformulier Externe link

Hebt u een vraag?

De experts van de afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB beantwoorden graag uw vragen.

U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur via telefoonnummer 079 321 79 30.

Als u wilt, kunt u ons ook een bericht sturen per e-mail op idw@s-bb.nl.