Deel via:

Beleidsagenda SBB 2023-2027: Naar een duurzame en optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

De kracht van SBB is de unieke samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven. Elke drie tot vijf jaar stellen de partners in SBB een meerjarenbeleidsagenda op. In deze meerjarenbeleidsagenda hebben wij geformuleerd wat onze ambities zijn voor de periode 2023-2027.

Jaarverslag 2023

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2023. 

Jaarverslag 2022

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022. 

Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2024 de schouders onder zal zetten.

Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2023 de schouders onder zal zetten, van het Actieplan en de werkwijze Kansrijk opleiden tot het ongewoon goed uitvoeren en doorontwikkelen van de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.

Jaarverslag 2021

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2021.