Advies Kansrijk opleiden

Taskforce doelmatigheid

Dit voorjaar heeft het bestuur van SBB de taskforce Macrodoelmatigheid ingesteld met als opdracht een nieuwe definitie en werkwijze te ontwikkelen. De bestaande werkwijze Doelmatigheid is vier jaar oud. Uit de midterm review in 2021 is gebleken dat die werkwijze onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van de grote problemen van nu.

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

Aanbiedingsbrief - 2021

In deze brief informeren wij u over de voortgang op de uitvoering van deze besluiten en de start van een nieuwe ronde in 2021.

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

Aanbiedingsbrief - 2020

Sinds SBB in december 2018 de Werkwijze doelmatigheid aan u heeft gepresenteerd, heeft SBB al verschillende sectorale doelmatigheidsadviezen en besluiten met u gedeeld

Advies doelmatigheid

Aanbiedingsbrief

In deze brief adviseren wij u over de kwalificatiedossiers Artiesten, DTP/Mediamaken, Mode/maatkleding en Mediavormgeving, informeren we u over de uitvoering van de adviezen, nemen we u mee in de context en sluiten we af met de structurele toepassing van de werkwijze doelmatigheid.

Werkwijze doelmatigheid, dossiers Artiesten en DTP

Aanbiedingsbrief

Bijgevoegd advies bestaat uit drie delen:

  1. Advies werkwijze doelmatigheid
  2. Eerste advies dossier DTP
  3. Eerste advies dossier Artiesten

Bekijk hier de bijlage.

Werkwijze kleine en unieke opleidingen

Advies

Dit advies is een uitwerking van een van de benoemde acties uit het SBB advies ‘kleine en unieke opleidingen’ wat in december 2014 is uitgebracht.

Methodiek kans op werk

Advies

In het Advies wordt de methodiek Kans op Werk nader beschreven en wordt specifiek ingegaan op de definitie van Kans op werk, de variabelen die onderdeel uitmaken van het model en de bepaling van de vraag van de arbeidsmarkt, het aanbod van de gediplomeerde mbo-ers en de toepassing van prognosemodellen.

Beleidsregel commissie Macrodoelmatigheid

Advies

Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid. In deze beleidsregel heeft het ministerie van OCW de taken van de adviescommissie uitgewerkt.

Kleine unieke opleidingen

Advies

Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden. Dit advies gaat in op hoe de bijzondere positie van deze beroepen en opleidingen vorm krijgt.

Studiebijsluiter voor het mbo

Advies

De studiebijsluiter bevat betrouwbare informatie over de arbeidsmarktkansen per kwalifcaties en regio en de kwaliteit van opleidingen. Scholen kunnen dit in hun voorlichtingsmateriaal opnemen. Dit advies gaat onder andere in op de indicatoren van de studiebijsluiter.

Opleidingen met beperkt arbeidsmarkt perspectief

Advies

Dit advies gaat in op de aard en omvang van opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperspectief en maatregelen om deze opleidingen te beperken.

Kleine unieke opleidingen

Advies

Dit advies gaat in op maatregelen voor behoud van kleine, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief.

Escalatie

Advies

Dit advies omvat de escalatiemogelijkheid, inclusief toetsingskader en doorzettingsmacht van de minister van OCW bij geschillen rondom doelmatigheid.

Werkwijze doelmatigheid voor onderwijs en bedrijfsleven

Advies

SBB adviseert over de manier waarop het afstemmingsproces over (macro)doelmatigheid tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats kan vinden.

Feiten en cijfers, bijeengebracht in 1 website

Advies

Dit advies gaat in op de feiten en cijfers die SBB beschikbaar stelt voor het afstemmingsproces op regionaal en sectoraal niveau.

Feiten en cijfers voor mbo-instellingen en sectoren

Aanbiedingsbrief - 2012

In het werkprogramma (macro-)doelmatigheid is afgesproken dat SBB u adviseert over de inhoud van deze doelmatigheidsinformatie.