Siebe Martijn Groenendijk (Hét Bouwbedrijf) en Camille Gorissen (MBO College Hilversum in Bussum) zijn de gedreven pioniers achter dit project, dat een mooi voorbeeld is van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In dit interview blikken we samen met hen terug op het bezoek en kijken we vooruit.

Motivatie telt

"In 2021 begonnen we met zes deelnemers die tijdens de coronacrisis hun baan waren verloren," vertelt Siebe Martijn. "Drie jaar later werken we met verschillende doelgroepen; bijstandsgerechtigden waaronder statushouders, voortijdig schoolverlaters en mensen uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Wij kijken vooral naar de motivatie en zoeken oplossingen als er zaken spelen."

Om die reden eindigde het werkbezoek bij Adem, mbo-student niveau 2 die op dat moment samen met zijn praktijkopleider aan het werk was in een huurwoning in Bussum. Camille: “Adem heeft een auditieve beperking. Dus gingen we met de docenten om de tafel: hoe lossen we dat op? Het resultaat is dat Adem nu keukens installeert alsof hij nooit anders heeft gedaan. Binnenkort start hij met een opleiding op niveau 3."

Conjunctuurgevoelig

Siebe Martijn vervolgt: "Elektrotechniek is de populairste richting binnen het project. Dat is geweldig want er is veel vraag naar mensen voor de energietransitie. Tegelijkertijd is dit conjunctuurgevoelig. Camille en ik waren het er snel over eens dat we daarom in de basis zo breed mogelijk moeten opleiden. Daar bovenop bieden we verschillende uitstroomrichtingen aan, bijvoorbeeld monteur zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen."

De lat ligt hoog

"De lat ligt hoog in dit project”, zo legt Camille uit. “Alle betrokken partijen, zoals de gemeentes in Gooi en Vechtstreek en de leerbedrijven in deze regio werken steeds beter en sneller samen. Dit vraagt om motivatie, vertrouwen en de bereidheid om soms een stap terug te doen om daarna weer twee stappen vooruit te zetten. Zo realiseren we onze ambitie: zoveel mogelijk deelnemers opleiden voor een baan of vervolgopleiding met toekomstperspectief."

Siebe Martijn voegt toe: "Het project is als pilot gestart en zit nu in de scale-up fase. Dat betekent dat we nu bouwen aan een toekomstbestendige structuur en financiering en de bestaande sociale infrastructuren steeds beter benutten. Ook het verder verbeteren van de publiek-private samenwerking heeft continu onze aandacht."

Inspiratie en ambitie

"Het is inspirerend wanneer een van de samenwerkingspartners zegt: 'Siebe, ik heb een bijzonder gemotiveerde kandidaat, kunnen jullie meedenken over de beste leerplek?' Of kijk naar het voorbeeld van Bram. Toen we hem ontmoetten, was hij dakloos en zat hij in een uitzichtloze situatie. Wat hij wel had, was ambitie om in de techniek te werken. Hij volgde ons opleidingstraject, haalde het bijbehorende mbo-certificaat en heeft nu een bloeiend eigen bedrijf. Fantastisch, toch?”

Verbindend optreden

Camille: "We zijn er ontzettend trots op dat we tijdens het werkbezoek konden laten zien wat dit project inhoudt, wat we kunnen bereiken en welke obstakels we daarbij tegenkomen. Daarin is het verbindende optreden van SBB cruciaal. SBB brengt partijen samen, kan overbrengen wat wij nodig hebben, de pijnpunten bovenhalen en benoemen wat de politiek voor projecten als dit kan betekenen."

Mij wel bellen

Siebe Martijn sluit af: "Overweeg je een soortgelijk project op te zetten, misschien wel binnen een andere sector of regio? Neem gerust contact op. Ons telefoonnummer is bekend bij SBB. Wij kunnen je alles vertellen en weten inmiddels vrij aardig wat wel en niet werkt. Eén ding kan ik alvast zeggen: het begint met het vinden van de juiste mensen, vertrouwen en ambitie."

Wil jij ook een certificaat ontwikkelen of meer weten over maatwerktoepassingen van de kwalificatiestructuur? Neem dan contact op met je contactpersoon van SBB.