Het bestuur van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft 25 april besloten te stoppen met de uitwerking van het advies Kansrijk opleiden.

Aanleiding is de brief die het georganiseerd bedrijfsleven op 9 april naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verstuurd. Hierin gaven zij aan te willen stoppen met de verdere uitwerking van Kansrijk opleiden. Door deze omstandigheden ziet de MBO Raad voor Kansrijk opleiden binnen SBB geen toekomst meer. Daarom neemt het bestuur dit bestuursbesluit. 

Het advies Kansrijk opleiden werd in november 2022 door de commissie Asscher gepresenteerd. Sinds januari 2023 zijn onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB met elkaar aan de slag gegaan om de aanpak Kansrijk opleiden uit te werken.

Aanpak

De aanpak bestond uit vier onderdelen:

  1. Een Atlas Kansrijk opleiden met feiten, cijfers, onderzoek, trends en ontwikkelingen. 
  2. Sectorale meerjarenagenda’s opgesteld door drie pilotsectorkamers Zorg, welzijn en sport, Techniek en gebouwde omgeving en Zakelijke dienstverlening.
  3. Dwingende afspraken over wat ieder vanuit diens eigen rol en mogelijkheden bijdraagt.
  4. Arbitrage over landelijke sectorale afspraken.

Overleg

SBB is in overleg met het ministerie van OCW over het gevolg van dit besluit en de vervolgstappen die gezet moeten worden.