Hayo van der Brugge startte op 1 februari als directeur Dienstverlening van SBB. Samen met directievoorzitter Hannie Vlug vormt hij de directie van SBB. Hij gaat zich inzetten voor goede, veilige stages en leerbanen in het mbo en voldoende goed opgeleide vakkrachten in Nederland.

Hayo van der Brugge begon zijn carrière als beroepsmilitair bij de Koninklijke marine en werkte daarna als afdelingshoofd en directeur bij het Rijk en als bestuurder in de rechtspraak. Zijn laatste functie was directeur van het Shared Service Center van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Geen blauwdruk

Hayo heeft ervaring in functies op het grensvlak van beleid en uitvoering en voelt zich thuis in deze rol. “Maar dat betekent niet dat ik met een blauwdruk binnenkom”, zegt hij. “Het werkveld van SBB is complex en het kost tijd om te doorgronden wat de verschillende onderdelen precies doen, hoe ze samenwerken en hoe ze zich verhouden tot partners en doelgroepen in de buitenwereld. Dan pas kan ik een goede verbinding maken tussen wat er buiten gebeurt en de plannen die binnen worden gemaakt.”

Voorwaarden voor succes

Wat zijn volgens Hayo voorwaarden voor een succesvolle uitvoeringsorganisatie? “Cruciaal is het op tijd signaleren van veranderingen in de behoeften van klanten en doelgroepen en zorgen dat de dienstverlening daarop aansluit. Daarnaast is een gezonde  organisatiecultuur een voorwaarde voor succes. Ik hecht waarde aan een cultuur waarin mensen elkaar open en kritisch durven te bevragen, zich kwetsbaar durven opstellen en bereid zijn om elkaar te helpen. Dat begint bij het managementteam en mijn ervaring is dat het van daaruit vanzelf uitstraalt naar de rest van de organisatie.”

Leven Lang Ontwikkelen

Welke kansen ziet Hayo voor SBB in de komende jaren? ‘Kansen zie ik op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Tegenwoordig switchen mensen makkelijker in hun loopbaan en gaan soms iets heel anders doen. Die trend zal in de toekomst verder doorzetten. Er zal dus steeds meer vraag komen naar mogelijkheden voor om- en bijscholing in het mbo. Aan SBB de taak om daar samen met het onderwijs en het bedrijfsleven in te voorzien. Door veranderingen in de vraag op tijd te signaleren en daarop actie te ondernemen. Ik kijk ernaar uit om daar een bijdrage aan te leveren.”