SBB zet zich samen met mbo-scholen en het bedrijfsleven in voor voldoende goede stageplaatsen en leerbanen bij erkende leerbedrijven. Ook als het gaat om het bij- en omscholen van volwassenen via praktijkleren in het mbo. “Het is belangrijk om samen te denken in mogelijkheden voor een leerbedrijf, student en onszelf als onderwijsinstelling”, geeft Ben van Empelen, opleidingsmanager ICT bij het Vista College aan.

Stichting BEE Ideas is een organisatie die werkt met mensen die re-integreren in werk en als onderdeel daarvan een omscholing volgen voor een baan in de ICT, gericht op het testen van software. De stichting schoolde de medewerkers helemaal zelf en gaf daarvoor na afloop een door de stichting zelf ontwikkeld certificaat, waarmee de medewerkers hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen aantonen.

Vastgestelde werkprocessen

Het Vista College kwam met de stichting in contact en zag mogelijkheden om de organisatie te erkennen voor een onderdeel van een opleiding. Astrid Peters, adviseur praktijkleren bij SBB, ontving vervolgens een erkenningsaanvraag. “Toen ik de erkenningsaanvraag van deze stichting binnen kreeg, heb ik eerst met ze gekeken naar de werkzaamheden die de organisatie aanbiedt en bij welke opleiding deze werkzaamheden het beste passen. Ik kwam uit op een aantal werkprocessen die onderdeel zijn van de mbo-opleiding ‘software developer’, vertelt Astrid. Door ze alleen te erkennen op die onderdelen, kon precies op maat worden geleerd wat nodig was, maar wel in de juiste beroepscontext. “We helpen hen dus in hun carrière een stap verder omdat zij bij een erkend leerbedrijf opgeleid zijn aan de hand van vastgestelde kerntaken en werkprocessen,” aldus Astrid Peters.

Mbo-certificaat als kers op de taart

Ben van Empelen van het Vista College is zich vervolgens verder gaan oriënteren op de mogelijkheden om de gedeeltelijke erkenning om te zetten naar een mbo-certificaat voor de kwalificatie software developer. Hiervoor start Vista College in januari 2022 samen met Stichting Bee Ideas, het UWV en SBB een verkenning op tot het laten omzetten naar een mbo-certificaat. “Het omzetten naar een mbo-certificaat is een intensief proces, waarbij het van belang is dat alle partijen samenwerken om de juiste informatie aan te leveren. Van leerbedrijven, via het UWV, tot onze eigen onderwijsinstelling: je hebt elkaar daar echt voor nodig. Schakel ook bijtijds met SBB om te voorkomen dat je een vraag anders interpreteert in het aanvraagproces en je later meerwerk moet doen”, vertelt Ben van Empelen.

Desondanks gelooft hij wel in de meerwaarde van het proces voor alle partijen: “Een mbo-certificaat komt net als een diploma voor de betreffende persoon in het diplomaregister van DUO te staan. Een toekomstige werkgever hoeft daardoor niet aan de kennis en vaardigheden van een persoon te twijfelen.”

Zelf aan de slag met

Erkennen op onderdelen van een kwalificatie biedt meer mogelijkheden voor het opleiden van studenten. Ben van Empelen geeft een aantal tips voor onderwijsinstellingen die hiermee zelf aan de slag willen:

  • Betrek je eigen contactpersoon van SBB direct bij zo'n proces, zodat je van elkaars expertise gebruik kan maken
  • Zorg voor administratieve ondersteuning bij het proces
  • Zorg voor draagvlak vanuit het bedrijfsleven. Een erkend certificaat heeft immers geen waarde als het bedrijfsleven er niet op zit te wachten. SBB kan je ondersteunen bij het leggen van de benodigde contacten.
  • Wil je net als wij een mbo-certificaat aanvragen? Vraag dan vooraf aan SBB vanuit welke invalshoek de aanvraag opgebouwd moet worden. Deel ook hier de lasten met de betrokken partijen in het proces.

Meer weten over erkennen op delen? Klik hier.