Voor wie?

Deze handreiking is voor bpv-coördinatoren op mbo-scholen en geeft inzicht dat bpv ook mogelijk is als een leerbedrijf voor onderdelen van een kwalificatie erkend is. Als bpv-coördinator werk je voor de invulling van stages en leerbanen waarschijnlijk samen met leerbedrijven, die door SBB erkend zijn op alle onderdelen van een kwalificatie. Het is echter ook mogelijk om samen te werken met leerbedrijven die erkend zijn voor bepaalde onderdelen van een kwalificatie. Door dit te doen, ontstaan er meer mogelijkheden voor het invullen van stages en leerbanen.

Meer mogelijkheden voor bol-student

Schaarste van stageplekken, opleiden in een niche of het combineren van specialisaties, kunnen redenen zijn om een student te plaatsen in een leerbedrijf dat niet erkend is voor de gehele kwalificatie. Kijk als bpv-coördinator ook naar mogelijkheden voor stages bij leerbedrijven die voor delen van een kwalificatie erkend zijn. Alle kerntaken en werkprocessen die mogelijk zijn binnen een leerbedrijf worden vastgelegd en zichtbaar gemaakt voor studenten op stagemarkt.nl.

Zie onderstaande voorbeelden uit de bouw. De tweede afbeelding is als je verder inzoomt, hier kan je zien welke werkprocessen niet uitvoerbaar zijn.

De afbeelding begint met een koptekst 'Sector: Bouw en infra'. Daaronder staat de tekst 'Betonstaalvlechter (25084)' met daarachter een gele driehoek met uitroepteken en de tekst 'Niet alle werkprocessen zijn uitvoerbaar'. Als je klikt op het pijltje naar beneden aan de rechterkant kom je bij de volgende afbeelding.

De afbeelding begint met de tekst 'Verricht werkzaamheden te behoeve van bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening (P2-K1). Daaronder komt een opsomming van vier regels tekst:

  • Ondersteunt bij het leveren van managementinformatie (P2-K1-W4)
  • Voert financiële processen uit (P2-K1-W2)
  • Organiseert planning en voorraadbeheer (P2-K1-W3)
  • (de regel begint met een gele driehoek met een uitroepteken) Niet uitvoerbaar: Voert marketing en communicatie-werkzaamheden uit (P2-K1-W4)

Stages/leerbanen bij meerdere leerbedrijven

Op basis van informatie over mogelijke werkprocessen kun je als bpv coördinator in overleg met de student bepalen welke bpv-opdrachten het best bij welk leerbedrijf kunnen worden gedaan. Als dit niet bij één leerbedrijf mogelijk is, kan er worden gekozen voor meerdere stageplekken/leerbanen bij meerdere leerbedrijven. Zolang de student maar de leerdoelen kan behalen die passen binnen de gekozen kwalificatie en de juiste beroepscontext en ertoe bijdraagt dat de student de beste praktijkopleiding krijgt.

Meer informatie kan je vinden op de website van de MBO Raad.

Naar MBOraad Externe link

Derde leerweg

Bij opleiden in de derde leerweg is bpv geen verplicht onderdeel. Echter, het kan heel waardevol zijn om bpv onderdeel te laten zijn van het opleidingsprogramma. In dat geval zijn via Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl erkende leerbedrijven te vinden en is te zien voor welke delen van een kwalificatie het bedrijf is erkend. Check dan of het leerbedrijf erkend is voor werkprocessen van het mbo-certificaat of de praktijkverklaring, en passen bij de beroepscontext waartoe wordt opgeleid (de kwalificatie). Dit kun je terugvinden bij het onderdeel ‘Leerplaats Kenmerken'. Dit ziet er als volgt uit.

De afbeelding begint met de koptekst 'Leerplaats Kenmerken'. Hieronder staat aan de linkerkant de tekst 'Opleiden voor een Prakijkverklaring (630)' en aan de rechterkant de tekst 'Opleiden voor een mbo-certificaat (1274)'.

Leerplekken voor derde leerweg studenten

Zoek je voor een student die een opleiding in de derde leerweg volgt een geschikte plek? Dan is het goed om deze informatie mee te nemen, maar zoek gerust ook breder. Neem naast deze informatie ook mee welke kerntaken en werkprocessen uitvoerbaar zijn bij het leerbedrijf. 

Ook bij een mbo-certificaat gebaseerd op een keuzedeel kan ervoor gekozen worden dit (deels) in de bpv uit te voeren. Het bpv-gedeelte kan in dit geval bij álle erkende leerbedrijven worden uitgevoerd. Ga wel na of het bpv-gedeelte van het keuzedeel uitvoerbaar is in het betreffende leerbedrijf en past binnen de beroepscontext.

Op de website van Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering zijn diverse handreikingen te vinden over de derde leerweg.

Erkend leerbedrijf?

Veel leerbedrijven zijn al erkend en hebben geen uitbreiding op de erkenning nodig als zij een student een plek bieden voor een gedeelte van de opleiding, gericht op het behalen van een mbo-certificaat of praktijkverklaring. Kijk dus eerst of het leerbedrijf al erkend is.

Zoeken erkend leerbedrijf Externe link

Verzoek indienen voor erkenning

Als erkenning wel nodig is, kan je het bedrijf voordragen voor erkenning via MijnSBB. Je hebt hiervoor een inlog nodig. Mocht je die nog niet hebben, dan kan je contact zoeken met onze helpdesk, zij kunnen je hierin ondersteunen of je neemt contact op met de adviseur van SBB waar je contact mee hebt.

In de aanvraagprocedure is het belangrijk om bij de toelichting waarom je het leerbedrijf voordraagt ook te vermelden dat het gaat om een vraag om een erkenning in het kader van een mbo-certificaat of praktijkverklaring. Vermeld als het mogelijk is de naam van het mbo-certificaat of de mbo-verklaring (praktijkverklaring) waarop het betrekking heeft.

Vragen of sparren?

Heb je vragen of wil je sparren over mogelijke oplossingen, neem dan gerust contact op met de SBB-adviseur praktijkleren als het gaat om de erkenning van een leerbedrijf. Of het kennispunt BPV van de MBO Raad als het gaat om invulling van de BPV. Of bespreek mogelijke oplossingen met collega’s in het btg-overleg van de MBO Raad. Samen kunnen we van elkaar leren en komen we verder.