Hoe zorgen het beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven  er samen voor dat mbo-studenten kansrijk worden opgeleid? Dat is de vraag waar de taskforce onder leiding van Lodewijk Asscher zich vorig jaar over heeft gebogen. Om antwoord te geven op die vraag heeft de taskforce in november 2022 het advies Kansrijk opleiden uitgebracht. De afgelopen maanden is aan verschillende tafels gewerkt om dit advies verder vorm te geven.

Begin dit jaar zijn de sectorkamers Zorg, Welzijn en Sport (ZWS), Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) en Zakelijke Dienstverlening aangewezen om als pilot met drie geprioriteerde sectoren (zorg, techniek en economisch-administratief) te starten . Deze sectorkamers zijn inmiddels diverse keren bij elkaar gekomen om tot een sectorale meerjarenagenda te  komen. Het streven is  dat sectorkamers de agenda’s in september vaststellen en vervolgens aanbieden aan het bestuur van SBB.

Verbindingen leggen


Een van de adviezen uit het rapport Kansrijk opleiden is om verbinding te leggen tussen de landelijke, sectorale en regionale tafels. Dat is geen eenvoudige klus. Vanuit de drie pilotsectoren werd duidelijk dat in sommige regio’s en sectoren onderwijs en bedrijfsleven elkaar al goed weten te vinden, maar in andere minder. Om goed in beeld te brengen waar er knelpunten zijn is besloten om verder onderzoek te doen. Het uitgangpunt daarbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er al is.

De taskforce blijft betrokken


Met het uitbrengen van het advies was het werk voor de taskforce niet klaar. Ze blijven betrokken om de uitwerking en implementatie van het advies te monitoren. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest tussen een afvaardiging van de pilotsectorkamers en de taskforce.