De STAP-subsidie kan vanaf september 2023 alleen nog worden ingezet voor opleidingen die erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat laten de ministers Van Gennip en Dijkgraaf op 7 juli 2023 weten. De aangepaste STAP-regeling versterkt de positie van werkenden en werkzoekenden op een snel veranderende arbeidsmarkt. In het mbo opgeleide vakmensen kunnen zich door deze regeling blijven ontwikkelen.  

Meer gericht op de arbeidsmarkt

De keuze voor alleen door OCW erkende opleidingen sluit aan bij de eerder ingezette maatregelen om de STAP-regeling arbeidsmarktgerichter in te zetten. Het kabinet vindt het gezien de huidige arbeidsmarkt, met personeelskrapte en bijvoorbeeld de energietransitie, belangrijk dat mensen zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Vooral als die ontwikkeling gericht is op het vergroten van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. De door OCW erkende opleidingen zijn gericht op een beroep en kennen een wettelijk vastgelegd kwaliteitskader.

Korter en goedkoper opleidingsaanbod 

Opleiders bieden op dit moment een beperkt aantal onderdelen van de door OCW erkende opleidingen, zoals mbo-certificaten, via STAP aan. Het kabinet vraagt opleiders meer van die onderdelen toe te voegen aan het aanbod, zodat er meer kortdurend en goedkoper aanbod ontstaat.

STAP-budget aanvragen op 18 september

In verband met de nodige voorbereidingen is besloten de startdatum van het aanvragen van het STAP-budget in september met twee weken uit te stellen: van maandag 4 naar maandag 18 september 2023. In november 2023 volgt nog een aanvraagperiode.

Meer informatie