Om het grote arbeidstekort in ons land tegen te gaan, is de om- en bijscholing van mensen noodzakelijk. Het Summa College in de Brainport regio Eindhoven stimuleert dit door flexibele maatwerktrajecten voor volwassenen aan te bieden via Summa & Bedrijf. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) signaleert bij welke bedrijven een opleidingsvraag ligt, zodat andere partijen daar snel actie op kunnen ondernemen. “SBB en Summa vullen elkaar goed aan in onze regio,” zegt Dorien Vervest van het Summa College.

In de Brainport regio rondom Eindhoven is de groep mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt relatief groot. Dit kunnen zowel werkzoekenden als werkenden zijn. De regionale netwerkorganisatie De achthonderd biedt deze mensen de kans om binnen een jaar de juiste startkwalificatie te halen en hun positie te versterken. Naast scholen, bedrijven en SBB, zitten onder andere de gemeente, UWV, werkgevers en hulpverleners in de netwerkorganisatie.

Misvattingen rond om- en bijscholen wegnemen

Dorien Vervest is bij het Summa College projectleider van De achthonderd. Ze merkt geregeld op dat mensen niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor om- en bijscholing. Ze denken bijvoorbeeld dat je zonder vmbo-diploma niet naar het mbo kunt. Ook weten ze niet altijd dat je een mbo-opleiding kan combineren met werk en een inkomen. Dorien: “Het is een goede zaak dat SBB-adviseurs de mogelijkheden van om- en bijscholing bespreken bij de leerbedrijven”, zegt Dorien. “Want we willen deze misvattingen zo snel mogelijk wegnemen.”

Versnelde opleidingen

Zoals bijvoorbeeld bij leerbedrijf café-restaurant De Doelen in Waalre. Eigenaar Jan Bakermans vroeg aan zijn SBB-adviseur of zijn vaste kok Celeste Bouwman een mbo-diploma kon halen. Celeste had praktijkonderwijs gehad en Jan maakte zich zorgen over haar kansen op een baan wanneer hij zou stoppen met zijn zaak. SBB speelde de vraag door naar Dorien, die samen met Celeste een persoonlijk ontwikkelingsplan maakte. Niet veel later kon Celeste haar opgedane werkervaring in de praktijk laten zien en verzilveren in de vorm van een praktijkverklaring.

Reuzenstappen

Celeste had de smaak van het leren echt te pakken en kon vervolgens flexibel instromen in de verkorte éénjarige mbo-koksopleiding (niveau 2), waarbij ze één dag per week naar school gaat. Toen bleek dat Celeste door haar jarenlange ervaring al veel competenties beheerst, werd het traject nog verder ingekort. Dorien: “Celeste dacht altijd dat ze niet in aanmerking kwam voor het mbo, maar nu maakt ze in korte tijd reuzenstappen. Een mooi resultaat.”

SBB geeft startsein

Café-restaurant De Doelen is een van de gelukkig steeds vaker voorkomende goede voorbeelden van een succesvolle samenwerking tussen scholen, leerbedrijven en SBB, zegt regionaal SBB-adviseur Maarten Ooms: "Het Summa College neemt de kennis en ervaring die iemand al heeft mee in een flexibel maatwerktraject. Juist dat maakt de stap terug naar school een stuk aantrekkelijker voor volwassenen." Maar naast maatwerk is snelle actie cruciaal, benadrukt Dorien. Zodra SBB doorgeeft dat er bij een leerbedrijf interesse is in een bijscholingstraject, is dat voor haar het startsein om contact op te nemen met het bedrijf. "Je moet laten zien dat de vraag gelijk wordt opgepakt. Zo houden we het enthousiasme warm bij de bedrijven en kandidaten en maken we samen de stap naar om- en bijscholing kleiner.”

Wilt u meer informatie over leren op de werkvloer of om- en bijscholing? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren van SBB of kijk op s-bb.nl/omscholen.