Leren in de praktijk is een essentiële stap in de ontwikkeling tot vakmens. Maar wat als een mbo-student een extra zetje in de rug nodig heeft om de stage tot een succes te maken? Voor die mbo-studenten is er gelukkig hulp beschikbaar. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een passende stage of leerbaan of door te zorgen voor passende begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). We spraken erover met Leendert Remmelink (beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij SBB).

De beroepspraktijkvorming bij een erkend leerbedrijf is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Hierdoor krijgen studenten praktische ervaring op de arbeidsmarkt. De bpv is voor iedere student een spannende, maar ook leerzame tijd. Leendert: “Het is immers een eerste kennismaking met het echte werk. Dat is voor iedere student een uitdaging, maar voor studenten met een ondersteuningsbehoefte extra uitdagend. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een geschikte stageplek en de passende invulling van de bpv. Maar ook van de school en van de praktijkopleider van het leerbedrijf vergt dit een extra inspanning. Er komt, kortom, veel bij kijken”.

BPV-Handboek

Om die reden heeft een werkgroep met het handboek ‘Stage en de eerste stappen op de arbeidsmarkt’ een praktische handreiking ontwikkeld waarin alle aspecten van passende beroepspraktijkvorming aan de orde komen. Dit BPV-Handboek voor de begeleiding van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte is mei 2022 gepresenteerd. Daarmee is invulling gegeven aan één van de vier thema’s in het kader van de verbeteragenda passend onderwijs mbo van het Ministerie van OCW, waarbij tal van (jongeren)organisaties betrokken zijn, waaronder SBB.

Landelijke conferenties

Om de adviezen uit het handboek te laten landen bij de professionals die te maken hebben met passende bpv zijn tussen november vorig jaar en juni dit jaar zeven regionale conferenties georganiseerd. De afsluitende landelijke conferentie, met meer dan 300 deelnemers, was op 20 juni jl.. Volgens Leendert was de hele cyclus een groot succes. “In totaal hebben we met meer dan 1.000 direct betrokkenen vanuit het hele land - studenten, BPV-coördinatoren en -begeleiders, praktijktopleiders en professionals - kunnen spreken over alle aspecten van passende bpv”.

Passie

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe gepassioneerd professionals in het onderwijs en bij leerbedrijven actief zijn om studenten te helpen bij hun stage en daarmee ook bij het behalen van hun diploma. Eerlijk is eerlijk: studenten met een fysieke of mentale beperking moeten vaak veel meer moeite doen voor hun bpv dan studenten zonder ondersteuningsbehoefte. Dat maakt ook het begeleiden niet altijd makkelijker. Hopelijk biedt het handboek daarbij handvatten. “Uiteindelijk is het bedoeld als hulpmiddel, want goede ondersteuning is niet in een mal te gieten” sluit Leendert zijn verhaal af.

Het handboek is hier te downloaden.