Werf en selecteer

Je bedrijf zoekt een geschikte stagiair. Hoe val je op met je stage of leerbaan zodat studenten jouw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Bekijk de taken.

Zorg dat je leerbedrijf bent

Wil je een mbo-student opleiden? Dan dient jouw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Een erkenning vraag je aan bij SBB. Hieronder zie je welke stappen je doorloopt om een erkend leerbedrijf te worden.

 1. 1

  Bedenk redenen waarom je een stagiair wilt opleiden. Wat levert het je organisatie op? Enkele voorbeelden:

  • Flexibele versterking van het team
  • Een student heeft spontaan gesolliciteerd
  • Maatschappelijke betrokkenheid van je organisatie bevorderen
  • Fiscale voordelen
  • Investeren in toekomstig personeel
  • Frisse wind van kennis en ideeën
  • Taken oppakken die te lang zijn blijven liggen
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs
 2. 2

  Bepaal wat voor werkzaamheden de stagiair in je bedrijf kan uitvoeren. Dit type werkzaamheden staat doorgaans in een vacaturetekst of functieomschrijving vermeld bij ‘taakomschrijving’.

 3. 3

  Bepaal of het type werkzaamheden dat je de stagiair wil laten uitvoeren, aansluit bij het type stage en het opleidingsniveau van het mbo. Je kunt ook vmbo-leerlingen opleiden of een leerling uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  Er zijn twee stagesoorten in het mbo:

  • stage (beroepsopleidende leerweg ofwel bol)
  • leerbaan (beroepsbegeleide leerweg ofwel bbl)

  Een stage (bol) duurt enkele weken tot enkele maanden. Je bedrijf betaalt vaak een stagevergoeding. Een leerbaan (bbl) duurt langer dan een stage. In het algemeen heeft je bedrijf bij een bbl een arbeidsovereenkomst met de student waar ook een salaris tegenover staat.
  Het mbo kent vier opleidingsniveaus, elk met een eigen rol, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 4. 4

   

  Voor nieuwe leerbedrijven:

  In vier stappen vraag je de erkenning aan:

  • Doe de quickscan
  • Kies de vmbo- of mbo-opleidingen
  • Dien je aanvraag in
  • Hoor snel van je SBB-adviseur
  Voor bestaande leerbedrijven:

  Je bent al erkend leerbedrijf voor een of meer opleidingen, maar je bedrijf wilt nu ook studenten uit andere opleidingen gaan begeleiden. Of je wilt behalve mbo-studenten ook leerlingen uit het vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  In beide gevallen is het nodig een uitbreiding van je erkenning aan te vragen. Via MijnSBB controleer je je bestaande erkenning en vraag je eventueel een uitbreiding van de erkenning aan. Dit kun je alleen doen als je 'contactpersoon bpv' voor je bedrijf in MijnSBB bent.

 5. 5

  Nadat je de aanvraag hebt ingediend, neemt een adviseur praktijkleren van SBB contact met je leerbedrijf op om een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met je door voor je erkenning.

  Ter voorbereiding van dit gesprek kun je nadenken over de aandachtspunten die uit de quickscan naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld over het begeleiden van de stagiair of veiligheid.

 6. 6

  Na afloop van het erkenningsgesprek ontvangt je leerbedrijf een officiële toekenning of afwijzing vanuit SBB. Is je leerbedrijf erkend: gefeliciteerd met je erkenning, je kunt nu studenten werven! Is je aanvraag afgewezen, maar kan je leerbedrijf met het aanpassen van wat onderdelen alsnog erkend worden, bekijk dan de volgende stap.

 7. 7

  Wellicht kan je leerbedrijf afgekeurde onderdelen aanpassen om alsnog een erkend leerbedrijf te worden. Laat je adviseur praktijkleren van SBB weten als je deze zaken hebt aangepast, dan kan de adviseur je erkenningsaanvraag opnieuw beoordelen.

Werf en selecteer studenten

Zorg dat studenten de openstaande leerplaats van je organisatie vinden. Hebben er studenten gereageerd? Vorm een eerste indruk van de reacties en bepaal wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek.

 1. 1

  Stel een vacaturetekst voor de openstaande leerplaats op. Beantwoord daarin in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is het adres waar de student stage gaat lopen of de leerbaan gaat uitvoeren?
  • Met wie en op welke manier(en) kan de student contact opnemen om te solliciteren? Natuurlijk kun je studenten een motivatiebrief en cv laten opsturen. Veel studenten vinden het echter lastig om zich te presenteren via een tekst. Om een goed beeld te krijgen van studenten kun je ze ook laten reageren via een videosollicitatie, WhatsApp of de telefoon.     
  • Wat gaat de student doen tijdens de stage of leerbaan?
  • Over welke vaardigheden moet de student beschikken?
  • Waarom is jouw leerbedrijf aantrekkelijk voor een stagiair?
  • Wat kun je de student bieden?

  Beelden zeggen studenten meer dan woorden. Breng daarom ook de leerplaats in beeld. Maak foto’s of neem een korte video op waarin bijvoorbeeld stagiairs vertellen over hun ervaringen bij je bedrijf.

  Bedenk tot slot een one-liner: één zin waarmee je de vacature en je bedrijf krachtig omschrijft.

 2. 2

  Heb je de vacature opgesteld, dan kun je deze op de volgende manieren bekendmaken onder studenten:

  1. Plaats de leerplaats op Stagemarkt.nl en/of  Leerbanenmarkt.nl via MijnSBB. Kies opleiding, leerweg, aantal leerplaatsen en stageperiode.
  2. Benader de bpv-coördinator van de school in je regio. Scholen weten in welke periode studenten stage lopen en kennen wellicht een student die bij jouw leerbedrijf past. Je adviseur praktijkleren van SBB kan je in contact brengen met scholen in je buurt.
  3. Deel de leerplaats via sociale media, je eigen website, enzovoorts.
  4. Mond-tot-mond reclame werkt altijd.
  5. Begeleid je nu een stagiair, betrek die dan ook bij de werving.
  6. Veel leerbedrijven organiseren zelf kennismakingsdagen of meeloopdagen of doen mee aan bedrijfspresentaties op school. Via die manieren bereiken zij ook studenten die het lastig vinden om zich te presenteren via een brief of een e-mail. 
 3. 3

  Vorm een eerste indruk van de studenten die bijvoorbeeld via brief, mail of videosollicitatie reageren op je leerplaats en kies wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek op basis van hun reactie, kwaliteit, houding, motivatie en match met je organisatie.

  Afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, handicap, chronische ziekte of seksuele geaardheid van de student mogen geen rol spelen bij het selecteren.

 4. 4

  Nodig de geselecteerde studenten uit. De studenten die je niet uitnodigt, informeer je zo snel mogelijk over de afwijzing.

  Als je uitlegt waarom je de student hebt afgewezen, leert de student daarvan voor een volgende sollicitatie.

Voer sollicitatiegesprekken

Zorg dat je tijdens de sollicitatiegesprekken alle studenten op dezelfde manier interviewt en zo gelijke kansen biedt. Aan de hand van onderstaande stappen kun je een sollicitatiegesprek voeren.

 1. 1
 2. 2

  Je kunt over de volgende onderwerpen vragen stellen:

  Je bedrijf

  Wat weet de student al over je bedrijf? Vul de antwoorden eventueel aan.

  Sollicitatiebrief/cv

  Heeft de student een sollicitatiebrief of cv, lees deze door en vraag naar:

  • ervaringen en vorige werkzaamheden
  • opleiding
  Verwachtingen van de student

  Waarom heeft de student juist bij jouw organisatie gesolliciteerd? Vraag wat de student nodig heeft bij de begeleiding of op de werkplek. Geef aan wat je hierin wel of niet kunt bieden. Op die manier wordt duidelijk of de stage of leerbaan past bij de student en of er een kans van slagen is.

  Verwachtingen vanuit school

  Vraag de student wat deze vanuit school moet leren:

  • bepaal of je voldoende opdrachten/werkzaamheden hebt
  • bepaal of je genoeg tijd hebt om de student voldoende te begeleiden
  • vraag in welke periode de student stage wil lopen en de stagevorm (stage of leerbaan)
  • vraag op welke school de student zit en vraag naar eventuele regels vanuit school
  Persoonlijke leerdoelen

  Vraag naar de persoonlijke leerdoelen en motivatie van de student. De leerdoelen kunnen competenties zijn die de student wil verbeteren maar ook specifieke werkzaamheden.

  Beschikbare uren

  Hoeveel uren kan de student werken?

  • Vraag de student naar hobby’s, een bijbaantje, reisafstand en andere dingen die van belang zijn (topsport etc.) om te bepalen hoeveel uur de student kan werken.
  • Bepaal wanneer en hoeveel uren de student volgens de arbeidstijdenwet mag werken.
 3. 3

  Stel de student in de gelegenheid om vragen te stellen.

 4. 4

  Bespreek met de student of deze in aanmerking komt voor een stagevergoeding/loon of reiskostenvergoeding en zo ja, informeer de student over de bedragen.

 5. 5

  Sluit het gesprek af door te vragen wat de student van het gesprek vond en maak vervolgafspraken. Leid de student rond in je bedrijf als je dat bij het kennismaken nog niet had gedaan.

Beslis of je student aanneemt

Bepaal of de student past bij je bedrijf en beslis of je de student aanneemt.

 1. 1
  • Past de student in het team/bedrijf?
  • Passen de verwachtingen/leerdoelen/motivatie van de student bij wat je kunt bieden?
  • Passen de verwachtingen van het bedrijf bij de student?
  • Kun je bieden wat de student nodig heeft in de begeleiding en op de werkplek?
 2. 2

  Besluit op basis van de bovenstaande match of je de student aanneemt.

 3. 3

  Informeer de student zo snel mogelijk over je besluit.

  Je neemt de student aan
  • Maak met de student vervolgafspraken over de administratieve zaken.
  • Spreek met de student af wanneer de stage of leerbaan start.
  Je wijst de student af
  • Informeer de student over je afwijzing. Als je uitlegt waarom de student is afgewezen, kan deze daarvan leren voor een volgende sollicitatie.

Regel administratieve zaken

Heb je een geschikte stagiair gevonden? Je leerbedrijf maakt dan afspraken met de school en je stagiair over de beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) en legt deze vast in een ondertekende praktijkovereenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

 1. 1

  Vraag de praktijkovereenkomst op bij de bpv-coördinator van de school of bij je stagiair. Zet je handtekening op de praktijkovereenkomst.

 2. 2

  Controleer of je bedrijfsverzekering een studentendekking heeft. Zo nee, sluit deze dekking alsnog af.

 3. 3

  Laat de stagiair de juiste formulieren ondertekenen. Het type formulier hangt af van de stage/sector:

  • Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)-overeenkomst/Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)/geheimhoudingsverklaring
  • Bij leerbaan (bbl): arbeidsovereenkomst
  • Bij stagevergoeding: loonheffingsformulier, contract met bankrekeningnummer en kopie identificatiebewijs)
  • Bij eindstage: examenafsprakenformulier (kan per sector verschillen)
  • Bedrijfsreglement

  Check of alle andere betrokkenen hun handtekening hebben gezet onder de juiste formulieren.

 4. 4

  Heeft je stagiair een account op het bedrijfsnetwerk nodig voor de stage of leerbaan, vraag dan een e-mailadres en inlogcodes aan.

 5. 5

  Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.

Taken

Je bedrijf zoekt een geschikte stagiair. Hoe val je op met je stage of leerbaan zodat studenten jouw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Bekijk de taken.

Zorg dat je leerbedrijf bent

Wil je een mbo-student opleiden? Dan dient jouw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Een erkenning vraag je aan bij SBB. Hieronder zie je welke stappen je doorloopt om een erkend leerbedrijf te worden.

 1. 1

  Bedenk redenen waarom je een stagiair wilt opleiden. Wat levert het je organisatie op? Enkele voorbeelden:

  • Flexibele versterking van het team
  • Een student heeft spontaan gesolliciteerd
  • Maatschappelijke betrokkenheid van je organisatie bevorderen
  • Fiscale voordelen
  • Investeren in toekomstig personeel
  • Frisse wind van kennis en ideeën
  • Taken oppakken die te lang zijn blijven liggen
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs
 2. 2

  Bepaal wat voor werkzaamheden de stagiair in je bedrijf kan uitvoeren. Dit type werkzaamheden staat doorgaans in een vacaturetekst of functieomschrijving vermeld bij ‘taakomschrijving’.

 3. 3

  Bepaal of het type werkzaamheden dat je de stagiair wil laten uitvoeren, aansluit bij het type stage en het opleidingsniveau van het mbo. Je kunt ook vmbo-leerlingen opleiden of een leerling uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  Er zijn twee stagesoorten in het mbo:

  • stage (beroepsopleidende leerweg ofwel bol)
  • leerbaan (beroepsbegeleide leerweg ofwel bbl)

  Een stage (bol) duurt enkele weken tot enkele maanden. Je bedrijf betaalt vaak een stagevergoeding. Een leerbaan (bbl) duurt langer dan een stage. In het algemeen heeft je bedrijf bij een bbl een arbeidsovereenkomst met de student waar ook een salaris tegenover staat.
  Het mbo kent vier opleidingsniveaus, elk met een eigen rol, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 4. 4

   

  Voor nieuwe leerbedrijven:

  In vier stappen vraag je de erkenning aan:

  • Doe de quickscan
  • Kies de vmbo- of mbo-opleidingen
  • Dien je aanvraag in
  • Hoor snel van je SBB-adviseur
  Voor bestaande leerbedrijven:

  Je bent al erkend leerbedrijf voor een of meer opleidingen, maar je bedrijf wilt nu ook studenten uit andere opleidingen gaan begeleiden. Of je wilt behalve mbo-studenten ook leerlingen uit het vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  In beide gevallen is het nodig een uitbreiding van je erkenning aan te vragen. Via MijnSBB controleer je je bestaande erkenning en vraag je eventueel een uitbreiding van de erkenning aan. Dit kun je alleen doen als je 'contactpersoon bpv' voor je bedrijf in MijnSBB bent.

 5. 5

  Nadat je de aanvraag hebt ingediend, neemt een adviseur praktijkleren van SBB contact met je leerbedrijf op om een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met je door voor je erkenning.

  Ter voorbereiding van dit gesprek kun je nadenken over de aandachtspunten die uit de quickscan naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld over het begeleiden van de stagiair of veiligheid.

 6. 6

  Na afloop van het erkenningsgesprek ontvangt je leerbedrijf een officiële toekenning of afwijzing vanuit SBB. Is je leerbedrijf erkend: gefeliciteerd met je erkenning, je kunt nu studenten werven! Is je aanvraag afgewezen, maar kan je leerbedrijf met het aanpassen van wat onderdelen alsnog erkend worden, bekijk dan de volgende stap.

 7. 7

  Wellicht kan je leerbedrijf afgekeurde onderdelen aanpassen om alsnog een erkend leerbedrijf te worden. Laat je adviseur praktijkleren van SBB weten als je deze zaken hebt aangepast, dan kan de adviseur je erkenningsaanvraag opnieuw beoordelen.

Werf en selecteer studenten

Zorg dat studenten de openstaande leerplaats van je organisatie vinden. Hebben er studenten gereageerd? Vorm een eerste indruk van de reacties en bepaal wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek.

 1. 1

  Stel een vacaturetekst voor de openstaande leerplaats op. Beantwoord daarin in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is het adres waar de student stage gaat lopen of de leerbaan gaat uitvoeren?
  • Met wie en op welke manier(en) kan de student contact opnemen om te solliciteren? Natuurlijk kun je studenten een motivatiebrief en cv laten opsturen. Veel studenten vinden het echter lastig om zich te presenteren via een tekst. Om een goed beeld te krijgen van studenten kun je ze ook laten reageren via een videosollicitatie, WhatsApp of de telefoon.     
  • Wat gaat de student doen tijdens de stage of leerbaan?
  • Over welke vaardigheden moet de student beschikken?
  • Waarom is jouw leerbedrijf aantrekkelijk voor een stagiair?
  • Wat kun je de student bieden?

  Beelden zeggen studenten meer dan woorden. Breng daarom ook de leerplaats in beeld. Maak foto’s of neem een korte video op waarin bijvoorbeeld stagiairs vertellen over hun ervaringen bij je bedrijf.

  Bedenk tot slot een one-liner: één zin waarmee je de vacature en je bedrijf krachtig omschrijft.

 2. 2

  Heb je de vacature opgesteld, dan kun je deze op de volgende manieren bekendmaken onder studenten:

  1. Plaats de leerplaats op Stagemarkt.nl en/of  Leerbanenmarkt.nl via MijnSBB. Kies opleiding, leerweg, aantal leerplaatsen en stageperiode.
  2. Benader de bpv-coördinator van de school in je regio. Scholen weten in welke periode studenten stage lopen en kennen wellicht een student die bij jouw leerbedrijf past. Je adviseur praktijkleren van SBB kan je in contact brengen met scholen in je buurt.
  3. Deel de leerplaats via sociale media, je eigen website, enzovoorts.
  4. Mond-tot-mond reclame werkt altijd.
  5. Begeleid je nu een stagiair, betrek die dan ook bij de werving.
  6. Veel leerbedrijven organiseren zelf kennismakingsdagen of meeloopdagen of doen mee aan bedrijfspresentaties op school. Via die manieren bereiken zij ook studenten die het lastig vinden om zich te presenteren via een brief of een e-mail. 
 3. 3

  Vorm een eerste indruk van de studenten die bijvoorbeeld via brief, mail of videosollicitatie reageren op je leerplaats en kies wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek op basis van hun reactie, kwaliteit, houding, motivatie en match met je organisatie.

  Afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, handicap, chronische ziekte of seksuele geaardheid van de student mogen geen rol spelen bij het selecteren.

 4. 4

  Nodig de geselecteerde studenten uit. De studenten die je niet uitnodigt, informeer je zo snel mogelijk over de afwijzing.

  Als je uitlegt waarom je de student hebt afgewezen, leert de student daarvan voor een volgende sollicitatie.

Voer sollicitatiegesprekken

Zorg dat je tijdens de sollicitatiegesprekken alle studenten op dezelfde manier interviewt en zo gelijke kansen biedt. Aan de hand van onderstaande stappen kun je een sollicitatiegesprek voeren.

 1. 1
 2. 2

  Je kunt over de volgende onderwerpen vragen stellen:

  Je bedrijf

  Wat weet de student al over je bedrijf? Vul de antwoorden eventueel aan.

  Sollicitatiebrief/cv

  Heeft de student een sollicitatiebrief of cv, lees deze door en vraag naar:

  • ervaringen en vorige werkzaamheden
  • opleiding
  Verwachtingen van de student

  Waarom heeft de student juist bij jouw organisatie gesolliciteerd? Vraag wat de student nodig heeft bij de begeleiding of op de werkplek. Geef aan wat je hierin wel of niet kunt bieden. Op die manier wordt duidelijk of de stage of leerbaan past bij de student en of er een kans van slagen is.

  Verwachtingen vanuit school

  Vraag de student wat deze vanuit school moet leren:

  • bepaal of je voldoende opdrachten/werkzaamheden hebt
  • bepaal of je genoeg tijd hebt om de student voldoende te begeleiden
  • vraag in welke periode de student stage wil lopen en de stagevorm (stage of leerbaan)
  • vraag op welke school de student zit en vraag naar eventuele regels vanuit school
  Persoonlijke leerdoelen

  Vraag naar de persoonlijke leerdoelen en motivatie van de student. De leerdoelen kunnen competenties zijn die de student wil verbeteren maar ook specifieke werkzaamheden.

  Beschikbare uren

  Hoeveel uren kan de student werken?

  • Vraag de student naar hobby’s, een bijbaantje, reisafstand en andere dingen die van belang zijn (topsport etc.) om te bepalen hoeveel uur de student kan werken.
  • Bepaal wanneer en hoeveel uren de student volgens de arbeidstijdenwet mag werken.
 3. 3

  Stel de student in de gelegenheid om vragen te stellen.

 4. 4

  Bespreek met de student of deze in aanmerking komt voor een stagevergoeding/loon of reiskostenvergoeding en zo ja, informeer de student over de bedragen.

 5. 5

  Sluit het gesprek af door te vragen wat de student van het gesprek vond en maak vervolgafspraken. Leid de student rond in je bedrijf als je dat bij het kennismaken nog niet had gedaan.

Beslis of je student aanneemt

Bepaal of de student past bij je bedrijf en beslis of je de student aanneemt.

 1. 1
  • Past de student in het team/bedrijf?
  • Passen de verwachtingen/leerdoelen/motivatie van de student bij wat je kunt bieden?
  • Passen de verwachtingen van het bedrijf bij de student?
  • Kun je bieden wat de student nodig heeft in de begeleiding en op de werkplek?
 2. 2

  Besluit op basis van de bovenstaande match of je de student aanneemt.

 3. 3

  Informeer de student zo snel mogelijk over je besluit.

  Je neemt de student aan
  • Maak met de student vervolgafspraken over de administratieve zaken.
  • Spreek met de student af wanneer de stage of leerbaan start.
  Je wijst de student af
  • Informeer de student over je afwijzing. Als je uitlegt waarom de student is afgewezen, kan deze daarvan leren voor een volgende sollicitatie.

Regel administratieve zaken

Heb je een geschikte stagiair gevonden? Je leerbedrijf maakt dan afspraken met de school en je stagiair over de beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) en legt deze vast in een ondertekende praktijkovereenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

 1. 1

  Vraag de praktijkovereenkomst op bij de bpv-coördinator van de school of bij je stagiair. Zet je handtekening op de praktijkovereenkomst.

 2. 2

  Controleer of je bedrijfsverzekering een studentendekking heeft. Zo nee, sluit deze dekking alsnog af.

 3. 3

  Laat de stagiair de juiste formulieren ondertekenen. Het type formulier hangt af van de stage/sector:

  • Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)-overeenkomst/Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)/geheimhoudingsverklaring
  • Bij leerbaan (bbl): arbeidsovereenkomst
  • Bij stagevergoeding: loonheffingsformulier, contract met bankrekeningnummer en kopie identificatiebewijs)
  • Bij eindstage: examenafsprakenformulier (kan per sector verschillen)
  • Bedrijfsreglement

  Check of alle andere betrokkenen hun handtekening hebben gezet onder de juiste formulieren.

 4. 4

  Heeft je stagiair een account op het bedrijfsnetwerk nodig voor de stage of leerbaan, vraag dan een e-mailadres en inlogcodes aan.

 5. 5

  Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.

Trainingen en hulpmiddelen

Je begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt je hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe je erachter komt welke begeleiding een stagiair nodig heeft en hoe je je stijl van begeleiden hierop aanpast.

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leer je als praktijkopleider de stagiair aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Internationalisation at home

Flyer

Met internationalisation at home ontwikkelen stagiairs bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Flyer

Dit document laat zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Opleiden in mbo voor (nieuwe) medewerkers

Flyer

In dit document lees je welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe je via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Praktijkleren met de praktijkverklaring

Flyer

Zoek je echte doeners voor je bedrijf? Biedt leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dan een stageplek aan. Je begeleidt de leerling naar een praktijkverklaring.

BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in een organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe je systematisch de uitvoering van de BPV in je organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

BPV Plan Begeleiden op afstand

Formulier

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maak je vooraf helder onder welke voorwaarden en afspraken je dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt je om na te gaan of je aan alles gedacht hebt.

Inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee je de komst van je stagiair goed kunt voorbereiden.

Leerdoelen en planning

Formulier

Samen met je stagiair vul je dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van je stagiair en koppel deze aan de werkzaamheden die je stagiair gaat uitvoeren inclusief planning.

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Formulier

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van je stagiair. Je vult dit formulier samen in met je stagiair.

Vragenlijst studentwaardering - beknopt

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Vragenlijst studentwaardering - uitgebreid

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een stagiair met extra ondersteuningsbehoefte.

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je een stagiair beoordeelt.

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV Monitor.

Competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Een praktijkopleider organiseert het leerproces van de student op de werkvloer en leidt de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van een praktijkopleider verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document lees je welke voordelen een erkend leerbedrijf heeft en aan welke voorwaarden je voor een erkenning moet voldoen.

Inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heb je een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kun je je gegevens bijhouden. Dit document legt uit wat je kunt doen op MijnSBB en hoe je inlogt.

Kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB biedt aan jou als praktijkopleider om je kennis en vaardigheden voor het begeleiden van stagiairs te ontwikkelen.

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft je inzicht in de verschillende mogelijkheden van praktijkleren bij een erkend leerbedrijf, zoals een stage of leerbaan. Daarnaast lees je meer over de opleidingsmogelijkheden en opleidingsniveaus in het mbo met de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid van de student.

Rol van de praktijkopleider

Leaflet

De praktijkopleider begeleidt mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt je informatie over je rol en taken als praktijkopleider.

Veiligheid

Leaflet

Begeleid je een stagiair? Dan heb je te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe je een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je je voorbereidt op de komst van een stagiair.

Werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe je de werving, selectie en het gesprek goed voorbereidt, om zo de juiste stagiair te vinden.

BPV Protocol

Protocol

Het BPV Protocol beschrijft voor student, school, leerbedrijf en SBB de verantwoordelijkheden in de beroepspraktijkvorming (bpv). Het BPV Protocol is opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB om een kwalitatief goede bpv te borgen.

Begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document geeft je informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van stagiairs op afstand.

Begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt je leerbedrijf kansen aan stagiairs met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Begeleidingsgesprekken

Tipkaart

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe je een goed begeleidingsgesprek met je stagiair student voert.

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips waarmee je je stagiair effectief beoordeelt.

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat je stagiair en jij laten zien, kunnen jullie anders interpreteren dan jullie bedoelen. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe je feedback geeft.

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voer je regelmatig gesprekken met je stagiair. Jullie krijgen daardoor beiden inzicht in de voortgang van de stage of leerbaan. Dit document bevat tips hoe je introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met je stagiair voert.

Instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover je je stagiair wilt instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als je deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips over hoe je efficiënt en effectief instructies geeft aan je stagiair.

Inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat je stagiair een prettige start maakt in je leerbedrijf. Dit document bevat handige tips over hoe je een stagiair inwerkt.

Leerklimaat

Tipkaart

Hoe schep je een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe je een optimaal leerklimaat realiseert.

Leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kun je je begeleiding effectief afstemmen op het niveau van je stagiair.

Motiveer je student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de stagiair in de ‘leerstand’ komt en wat zijn of haar drijfveren zijn.

Reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je kunt terugkijken op je eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe je een sociaal veilige omgeving in een leerbedrijf creëert.

Sollicitatievragen

Tipkaart

Als je de juiste vragen stelt, kom je erachter of de student bij de stage of leerbaan past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe je een sollicitatiegesprek met een student voert.

Veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer je een stagiair begeleidt, gelden ook arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van stagiairs en tips hoe je een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Werkopdrachten

Tipkaart

Voor een stagiair is het belangrijk dat je werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij de opleiding. Dit document bevat tips hoe je werkopdrachten aan de stagiair geeft.

Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de stagiair de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de stagiair een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de stagiair, leerbedrijf, school én SBB.

Begeleiden op maat

Webinar

Bied je graag begeleiding op maat aan je stagiairs? Vind je het weleens lastig sommige stagiairs te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe je zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een andere aanpak van jou als praktijkopleider. In dit webinar delen we met je hoe deze doelgroep eruitziet en hoe je hen goed begeleidt.

De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijg je tips hoe je stagiairs motiveert.

Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijg je tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Generatieverschillen

Webinar

Hoe een stagiair is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leer je door de bril van je stagiair te kijken. Zo kun je beter inspelen op gedrag en je stagiair beter boeien en binden. Dit inzicht helpt je ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen een organisatie.

Het puberbrein

Webinar

Heb je je weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijg je inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met je waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe je pubers positief kunt beïnvloeden.

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider oordeel je over je stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Je eigen houding bepaalt deels het succes van je stagiair. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leer je je stagiair op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Sociale veiligheid

Webinar

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een stagiair is het belangrijk dat je leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe je dit bereikt. Hoe stel je samen met je stagiair effectieve leerdoelen op? Hoe hou je in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak ga je in gesprek met de stagiair?

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op je deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe je als praktijkopleider voor je stagiair een veilige werkomgeving creëert.

Werf, match en behoud student

Webinar

We leggen in dit webinar uit hoe je als praktijkopleider via goede werving en matching de juiste studenten binnenhaalt. Een goede match met een stagiair is voor je organisatie heel waardevol.

Begeleidingsgesprek voeren

Workshop

Je leert hoe je een begeleidingsgesprek voert waarbij je de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor je stagiair helder hoe die de eindstreep haalt en geef je je stagiair een eerlijke kans.

Eerlijk beoordelen

Workshop

Je leert hoe je de stagiair eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe je je beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de stagiair hier echt wat aan heeft.

Feedback geven

Workshop

Herken je dat? Je geeft je stagiair feedback en die is direct op zijn of haar teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! Je leert hoe je met behoud van relatie feedback geeft en je samen met je stagiair weer op een lijn komt te zitten.

Instructie geven

Workshop

Je wilt toch dat je stagiair echt snapt wat je uitlegt? Met de inzichten die je opdoet, zet je de stagiair na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Motiveren

Workshop

Je ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een stagiair én op je eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe ga je het gesprek met je stagiair aan zodat je hoort wat er werkelijk aan de hand is? Je leert hoe je er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Succesvol starten

Workshop

Hoe maak je kennis met je stagiair op zo’n manier dat jullie samen een goede start maken? Je ontdekt wat niet en wat juist wel werkt in het kennismakingsgesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.