Begeleid stagiair

Stagairs zijn beginnende vakmensen die rekenen op jouw deskundige begeleiding. Zoek je ondersteuning bij het instructies geven, begeleiden of beoordelen van de stagiair? Of wil je weten hoe je een (sociaal) veilige werkomgeving creëert? Bekijk de taken.

Zorg voor veilige leeromgeving

Veilig leren gaat voor alles. Een stagiair heeft een goede werkplek nodig waar die veilig werkt met gereedschappen en apparatuur. Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin die zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie.   

Om te leren is een klimaat nodig waar de stagiair zich op z'n gemak voelt, waar die kan oefenen en waar die fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar de stagiair altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk.

Bekijk de stappen hoe je een fysiek en sociaal veilige leeromgeving creëert voor je stagiair. 

 1. 1

  Een veilige leeromgeving creëren begint met het inventariseren van risico’s. Een leerbedrijf inventariseert welke risico’s er zijn rond de veiligheid van werknemers, inclusief studenten in stage of leerbaan. Het gaat om risico’s rondom:

  • fysieke veiligheid
  • sociale veiligheid
  • veilig leerklimaat.

  Deze drie aspecten werken we in de volgende stappen uit.

  De risico’s legt het leerbedrijf vast in een risico-inventarisatie en & -evaluatie. Daarnaast stelt het leerbedrijf een plan van aanpak op met risico-beperkende maatregelen en voert dit plan ook uit. Meer informatie vind je op rie.nl

  Hou er bij het inventariseren van de risico’s rekening mee dat jongeren zich vaak minder bewust zijn van risico’s dan volwassenen, ook in hun stage of leerbaan. Dit vraag extra aandacht van de praktijkopleider.

  Webinar

  Sociale veiligheid

  Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

 2. 2

  Iedere werkomgeving kent fysieke veiligheidsrisico’s. Denk aan de inrichting van de werkomgeving, het werken met machines en lichamelijke belasting. Neem maatregelen om deze risico’s te beperken en je stagiair gezond en veilig te laten werken in je bedrijf. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • zorg dat je stagiair over een goede werkplek beschikt.
  • geef je stagiair voorlichting en instructie over gezond en veilig werken.
  • bied je stagiair de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • geef je stagiair instructie over hoe om te gaan met incidenten of onveilige situaties.
  • stimuleer je stagiair onveilige situaties of incidenten te melden.

  Webinar

  Veiligheid in de praktijk

  Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op uw deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe u als praktijkopleider voor uw student een veilige werkomgeving creëert.

 3. 3

  Een stagiair presteert beter in een omgeving waarin deze zich beschermd voelt tegen ongepast gedrag zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Je kunt de volgende maatregelen nemen:

  • vertel je stagiair waar deze terecht kan bij problemen rondom pesten, intimidatie en discriminatie (bijvoorbeeld leidinggevende, vertrouwenspersoon of klachtenprocedure).
  • bespreek met je stagiair hoe jullie met elkaar en met klanten omgaan en welk gedrag daarbij hoort.
  • spreek af hoe jullie de gedragsregels en omgangsvormen nakomen.
  • geef zelf het goede voorbeeld qua gedrag.
  • treed op wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.

  Webinar

  Sociale veiligheid

  Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

 4. 4

  Om te leren is een klimaat nodig waar je je op je gemak voelt, waar je kan oefenen en waar je fouten mag maken. Waar geen domme vragen bestaan en waar je altijd bij iemand terecht kan. Dat is nog niet zo makkelijk. Denk aan de volgende punten als je een omgeving wilt creëren waarbinnen het prettig is om van elkaar te leren:

  • leren is meer dan een opleiding volgen.
  • heb lol in je werk en in het leren.
  • ruimte krijgen om fouten te maken is ruimte krijgen om te leren.
  • deel kennis met elkaar.
  • bespreek met je stagiair hoe die zich persoonlijk wil ontwikkelen.
  • laat je stagiair experimenteren met nieuw gedrag zodat deze ‘durf’ ontwikkelt.
  • vier successen.
  • geef feedback en sta open voor feedback.

  Webinar

  Gelijke behandeling op de werkvloer

  In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

 5. 5
  • Ben consequent in je werkwijze, zodat je stagiair altijd weet wat er verwacht wordt.
  • Is je stagiair onderdeel van een team, geef dan als team altijd het goede voorbeeld.
 6. 6

  Zorg dat er continu aandacht is voor veiligheid. Hierdoor zijn je stagiair, teamleden en jijzelf je steeds weer van bewust van veilig werken. Je kunt dat op de volgende manieren regelen:

  • bespreek veiligheid met je stagiair.
  • laat veiligheid als vast agendapunt terugkomen tijdens teamoverleggen.
  • organiseer veiligheidsinspecties en workshops.
  • controleer/keur regelmatig gereedschappen en werkplekken op veiligheid.

  Webinar

  Veiligheid in de praktijk

  Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op uw deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe u als praktijkopleider voor uw student een veilige werkomgeving creëert.

 7. 7

  Bespreek met je stagiair hoe die de veiligheid van de leer- en werkomgeving ervaart. Neem indien nodig extra veiligheidsmaatregelen op basis van de feedback van je stagiair.

 8. 8

  Voer verbeteringen in de veiligheid van de leeromgeving door op basis van gesprekken met je stagiair en medewerkers, evaluaties, controles en keuringen. Vervang gereedschappen en apparaten als er veiligere opvolgers op de markt komen.

Geef stagiair instructies

Bespreek met je stagiair wat die wil leren. Stem je stijl van instructie geven af op de leerstijl van je stagiair. Geef vervolgens instructie en check of je stagiair de volgende keer de taak zelf kan uitvoeren.

 1. 1

  Stel samen met je stagiair vast wat die al aan kennis en vaardigheden heeft en wat die wil leren.

  Webinar

  Begeleiden op maat

  Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

 2. 2

  Leg materialen en gereedschappen klaar voor de instructie.

  Workshop - module 4

  Instructie geven

  U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

 3. 3

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair  goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jouzelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

  E-learning

  Maatwerk bieden in begeleiding

  Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

 4. 4

  Instructies geven aan je stagiair doe je in deze volgorde:

  • Leg uit wat voor taak je gaat uitvoeren
  • Doe de taak eerst op bedrijfssnelheid voor
  • Doe de taak vervolgens langzaam voor
  • Leg bij elke stap uit waarom je deze uitvoert
  • Doe de taak langzaam samen
  • Controleer of je stagiair jouw instructies begrijpt
  • Laat je stagiair de taak zelf doen
  • Controleer of je stagiair  de taak kan uitvoeren.

  Workshop - module 4

  Instructie geven

  U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

 5. 5

  Controleer of je stagiair de volgende keer de taak zelfstandig kan uitvoeren, bijvoorbeeld na een paar dagen of een week. Indien dat nog niet het geval is, geef je nogmaals instructies.

Begeleid en stuur stagiair vakinhoudelijk bij

Leer je stagiair het vak. Betrek eventueel daarbij werkbegeleiders/collega’s die over de juiste competenties beschikken. Stem je begeleiding af op de ontwikkeling van je stagiair.

 1. 1

  Onder jouw regie als praktijkopleider kun je een deel van het vakinhoudelijk begeleiden van je stagiair laten uitvoeren door werkbegeleiders/collega’s uit het leerbedrijf die over de juiste competenties beschikken. De volgorde van begeleiding:

  • Laat je stagiair meelopen
  • Laat je stagiair oefenen
  • Laat je stagiair  zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

  E-learning

  Maatwerk bieden in begeleiding

  Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

 2. 2

  De leerstijl zegt iets over hoe je stagiair bij voorkeur aan een leerproces begint. Om je stagiair goed te begeleiden, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de favoriete leerstijl van je stagiair én van jezelf. Om hier achter te komen, kunnen jullie de Kolb-test uitvoeren.

  Er bestaan grofweg vier manieren van leren:

  1. door concrete ervaringen – voelen;
  2. door reflectief te observeren – kijken;
  3. door middel van abstracte concepten/theorieën – denken;
  4. door actief te experimenteren – doen.

  Als je weet wat de favoriete leerstijl is van je stagiair, kun je daarop aansluiten door je uitleg aan te passen aan de behoefte van je stagiair .

  Webinar

  Het puberbrein

  Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

 3. 3

  Kom je tijd tekort voor het begeleiden van je stagiair ? Bespreek dan met je leidinggevende en collega’s hoe je je stagiair toch optimale tijd en aandacht geeft. Misschien kunnen collega’s werkzaamheden van je overnemen of kun je begeleidingstaken aan hen uitbesteden. Creëer een team rondom je stagiair .

 4. 4

  Laat je stagiair kennis maken met innovaties en nieuwe technieken. Je stagiair gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken.

  Als je nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt je je stagiair de innovatie laten uitproberen.

 5. 5

  Wil je je stagiair eerst laten oefenen voordat die in de praktijk aan de slag gaat? Je kunt hiervoor diverse oefenmiddelen inzetten. Denk aan oefenmateriaal, simulaties of een skillslab (een speciale oefenruimte in je organisatie).

 6. 6

  Beoordeel regelmatig hoe je stagiair zich vakinhoudelijk ontwikkelt en stem je begeleiding daarop af.

  Workshop - module 5

  Eerlijk beoordelen

  U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Evalueer voortgang en geef feedback

Bespreek met je stagiair de voortgang. Stel hierover open vragen. Leg eventuele afspraken uit het voortgangsgesprek vast. Je kunt de volgende onderwerpen bespreken:

 1. 1

  Hoe gaat het met je stagiair, hoe bevalt het je stagiair in je organisatie? Zijn er aspecten die (een negatieve) invloed hebben op de stage? Kijk hoe je je stagiair hierbij kan ondersteunen. 

 2. 2

  Hoe gaat het met de voortgang van de bpv-opdrachten van je stagiair?

 3. 3
  • Hoe verloopt het leerproces?
  • Wat zorgt voor belemmeringen en wat voor voortgang?
  • Zijn er situaties die een volgende keer een andere aanpak vragen?

  E-learning

  Objectief oordelen en feedback geven

  In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

 4. 4
 5. 5

  Hoe gaat je stagiair om met de taken en verantwoordelijkheden als medewerker?

  Workshop - module 6

  Begeleidings-gesprek voeren

  U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

 6. 6

  Hoe verloopt het contact van je stagiair met klanten, collega’s, stagedocenten en andere studenten?

 7. 7

  Zijn er nog andere zaken die besproken moeten worden?

Vul tussentijdse beoordeling in en stem af

Jij en je stagiair vullen allebei de tussentijdse beoordeling in. Bespreek daarna met je stagiair de verschillen tussen de ingevulde beoordelingen. Stem vervolgens de beoordeling af met de begeleider van school.

 1. 1

  Stel vóór dat je met de beoordeling begint, heldere criteria en normen vast waarop je de kerntaken en werkprocessen van je stagiair gaat beoordelen. Deze criteria kunnen per opleiding verschillen en kun je opvragen bij de begeleider van school.

  Workshop - module 5

  Eerlijk beoordelen

  U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

 2. 2

  Je stagiair vult als eerste de tussentijdse beoordeling in.

 3. 3

  Nadat je stagiair de beoordeling heeft ingevuld, vul jij hem in.

  Workshop - module 5

  Eerlijk beoordelen

  U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

 4. 4

  Zijn er verschillen tussen wat jij en je stagiair hebben ingevuld in de tussentijdse beoordeling? Praat samen over deze verschillen.

  Workshop - module 3

  Feedback geven

  Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

 5. 5

  Bespreek met je stagiair of het nodig is op basis van de tussentijdse beoordeling de planning en leerdoelen aan te passen. Zo ja, laat je stagiair dat in het leerplan verwerken. Pas eventueel ook je begeleiding aan als daar aanleiding voor is.

 6. 6

  Sla de tussentijdse beoordeling op in de bpv-map en stuur deze naar de begeleider van school.

 7. 7

  Stem de tussentijdse beoordeling af met de begeleider van school.

   

   

Taken

Stagairs zijn beginnende vakmensen die rekenen op jouw deskundige begeleiding. Zoek je ondersteuning bij het instructies geven, begeleiden of beoordelen van de stagiair? Of wil je weten hoe je een (sociaal) veilige werkomgeving creëert? Bekijk de taken.

Trainingen en hulpmiddelen

Je begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt je hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

Begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document geeft u informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van studenten op afstand.

Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de student de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de student een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de student, leerbedrijf, school én SBB.

Begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een student met extra ondersteuningsbehoefte.

Begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt uw leerbedrijf kansen aan studenten met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Begeleiden op maat

Webinar

Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een een andere aanpak van u als praktijkopleider. In dit webinar delen we met u hoe deze doelgroep eruitziet en hoe u hen goed kunt begeleiden.

Begeleidings-gesprekken

Tipkaart

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe u goed begeleidingsgesprek met uw student voert.

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt u inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in uw organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe u systematisch de uitvoering van de BPV in uw organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

BPV Plan Begeleiden op afstand

Formulier

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maakt u vooraf goed helder onder welke voorwaarden en afspraken u dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt u om na te gaan of u aan alles gedacht heeft.

BPV Protocol

Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van u verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijgt u tips over hoe u stagiairs kunt motiveren. Een studente deelt haar ervaring.

De rol van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt u informatie over uw rol en taken als praktijkopleider.

Erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document leest u welke voordelen u hebt als erkend leerbedrijf en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Generatieverschillen

Webinar

Hoe een student is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leert u door de bril van de student te kijken. Zo kunt u beter inspelen op gedrag en de student beter boeien en binden. Dit inzicht helpt u ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen uw organisatie.

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Het puberbrein

Webinar

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

Inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heeft u een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kunt u uw gegevens bijhouden. Dit document bevat informatie over wat u kunt doen op MijnSBB en hoe u inlogt.

Instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover u studenten wil instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als u deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips hoe u efficiënt en effectief instructies geeft aan uw student.

Internationalisation at home

Leaflet

Met internationalisation at home ontwikkelen studenten bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee u de komst van de student goed kunt voorbereiden.

Inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat de student een prettige start maakt in uw organisatie. Dit document bevat handige tips over hoe u een student inwerkt.

Kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Leerdoelen en planning

Formulier

Samen met de student vult u dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van de student en koppel deze aan de werkzaamheden die de student gaat uitvoeren inclusief planning.

Leerklimaat

Tipkaart

Hoe schept u een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe u een optimaal leerklimaat realiseert.

Leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kunt u de begeleiding effectief afstemmen op het niveau van de student.

Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Leaflet

Dit document laat u zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Motiveer uw student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de student in de ‘leerstand’ komt en wat zijn drijfveren zijn.

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider oordeelt u over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt deels het succes van de student. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB u biedt om uw kennis en vaardigheden als praktijkopleider te ontwikkelen die u nodig heeft voor het begeleiden van studenten.

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Formulier

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van de student. U vult dit formulier samen in met de student.

Opleiden in het mbo voor (nieuwe) medewerkers

Leaflet

In dit document leest u welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe u via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf.

Reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u kunt terugkijken op uw eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Sociale veiligheid

Webinar

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe u een sociaal veilige omgeving in uw leerbedrijf creëert.

Sollicitatievragen

Tipkaart

Als u de juiste vragen stelt, komt u erachter of de student bij de leerplaats past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe u een sollicitatiegesprek met een student voert.

Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een student is het belangrijk dat u leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe u dit kan bereiken. Hoe stelt u samen met de student effectieve leerdoelen op? Hoe houdt u in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak gaat u in gesprek met de student?

Veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer u een student begeleidt gelden ook de arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van studenten en tips hoe u een een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Veiligheid

Leaflet

Begeleidt u een student? Dan hebt u te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe u een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op uw deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe u als praktijkopleider voor uw student een veilige werkomgeving creëert.

Voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over u zich kunt voorbereiden op de komst van een student.

Vragenlijst studentwaardering

Formulier - beknopt

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Vragenlijst studentwaardering

Formulier - uitgebreid

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Werkopdrachten

Tipkaart

Voor een student is het belangrijk dat u werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij zijn opleiding. Dit document bevat tips hoe u werkopdrachten aan de student geeft.

Werf, match en behoud student

Webinar

We leggen in dit webinar uit hoe u als praktijkopleider via goede werving en matching de juiste studenten binnenhaalt. Een goede match met een stagiair is voor uw organisatie heel waardevol.

Werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe u de werving, selectie en het gesprek goed kunt voorbereiden, om zo de juiste student te vinden.

Succesvol starten

Workshop - module 1

Hoe maakt u kennis met de student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Motiveren

Workshop - module 2

U ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een student én op uw eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe gaat u het gesprek met de student aan zodat u hoort wat er werkelijk aan de hand is? In deze workshop leert u hoe u er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Feedback geven

Workshop - module 3

Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Instructie geven

Workshop - module 4

U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Eerlijk beoordelen

Workshop - module 5

U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Begeleidings-gesprek voeren

Workshop - module 6

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.