Beoordeel en rond af

Een succesvolle begeleiding eindigt met een goed beoordelingsproces. Bekijk de taken om je begeleiding succesvol af te ronden.

Beoordeel stagiair en stem af met begeleider van school

Aan het eind van de bpv-periode beoordeel je je stagiair. Voor twee typen beoordelingen zijn de stappen uitgewerkt: de proeve van Bekwaamheid voor examenstudenten en de bpv-beoordeling voor stagiairs die geen examen doen. Je stemt beide beoordelingen af met de bpv-begeleider van school.

 1. 1
  • Ben je bewust van je rol. Tijdens het examen ben je geen praktijkopleider, maar examinator.
  • Stem met de school af wat van een examinator verwacht wordt. Spreek af of een examinator van school aanwezig is bij het examen.
  • Bepaal de criteria en normen waarop je je stagiair gaat beoordelen.
  • Bereid je stagiair voor op het afnemen van het examen.
 2. 2
  • Stel je stagiair op het gemak.
  • Geef een duidelijke omschrijving van de opdracht en de wijze van beoordelen.
  • Vertel je stagiair hoeveel criteria voldoende moeten zijn om te slagen voor het examen.
  • Vertel je stagiair wie de examinatoren zijn.
 3. 3

  Je observeert je stagiair tijdens de Proeve van bekwaamheid. Je vult op de beoordelingslijst in hoe je stagiair de opdracht/kerntaak uitvoert aan de hand van de criteria en normen die je tijdens de voorbereiding van het examen hebt vastgesteld.

 4. 4
  • Als je stagiair een voldoende heeft gehaald voor de examenopdracht, volgt het verantwoordingsgesprek.
  • Tijdens dit gesprek onderzoeken de examinatoren aan de hand van vragen aan je stagiair hoe die de examenopdrachten heeft uitgevoerd. Heeft je stagiair bewust gehandeld?
  • Als je stagiair ook een voldoende heeft gehaald voor het verantwoordingsgesprek, dan heeft je stagiair de Proeve van Bekwaamheid gehaald en ontvangt je stagiair een cijfer.
 1. 1
  • Pak de tussenmeting erbij
  • Vul de eindbeoordeling in.
 2. 2

  Leg uit op welke criteria en normen je je stagiair gaat beoordelen.

 3. 3

  Vertel je stagiair hoe die zich heeft ontwikkeld qua vakbekwaamheid aan de hand van:

  • leervorderingen
  • werkvorderingen
  • prestaties en verbeterpunten

  Vertel je stagiair hoe die zich heeft ontwikkeld qua motivatie aan de hand van:

  • houding en instelling
  • omgang en samenwerking
  • leer- en werkmotivatie
  • eventuele verbeterpunten
 4. 4

  Bespreek met je stagiair of je beoordeling helder is. Bespreek eventuele onduidelijkheden.

 5. 5

  Tijdens het eindgesprek bespreek je met je stagiair en de begeleider van school de beoordeling.

Voer afrondingsgesprek met stagiair

Bereid het afrondingsgesprek voor. Denk na of je de stagiair zou willen aannemen en of je je stagiair een getuigschrift of referentie wilt geven. Vraag tijdens het gesprek hoe je stagiair de bpv-periode en jouw begeleiding heeft ervaren.Hoe voer je een afrondingsgesprek met je stagiair? We leggen het uit in deze video.

 1. 1
  • Kijk je terug op een succesvolle bpv-periode? Denk dan na of je de stagiair wilt aannemen. Misschien zijn er mogelijkheden binnen je bedrijf voor een baan of vakantiewerk.
  • Overweeg je stagiair een getuigschrift of referentie te geven. Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever, waarin staat dat de stagiair voor een bepaalde periode in dienst is geweest en wat de werkzaamheden waren.
  • Laat je stagiair de bpv-periode evalueren. Wij bieden hiervoor de beknopte en uitgebreide vragenlijst studentwaardering aan.
 2. 2
  • Bespreek met je stagiair hoe die terugkijkt op de bpv-periode en hoe die je begeleiding heeft ervaren. Sta open voor feedback. Je kunt dit doen aan de hand van de ingevulde vragenlijst Studentwaardering.
  • Vertel de stagiair dat deze een uitnodiging krijgt om mee te doen met de BPV Monitor en dat het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten kunnen scholen en leerbedrijven samen met SBB werken aan het verbeteren van de kwaliteit van stages en leerbanen. SBB vraagt jou als praktijkopleider om een uitnodigingsmail aan de stagiair door te sturen. Als de school de gegevens van de stagiair met SBB deelt, dan hoeft dat niet omdat we de dan de stagiair zelf kunnen mailen. 
  • Geef je stagiair een advies mee voor zijn toekomst als vakman/-vrouw en mens.

Rond praktische zaken af

Je begeleiding zit erop! Sluit zakelijke digitale accounts van je stagiair af. Geef eventueel de stagiair een afscheidsgeschenk mee.

 1. 1

  Zorgt dat je stagiair zaken als bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen inlevert.

 2. 2

  Beëindig zakelijke accounts van je stagiair, zodat die niet meer kan inloggen op bedrijfssystemen.

 3. 3

  Overweeg een afscheidsgeschenk te geven. De stagiair zal een bedankje na een fijne samenwerking zeker waarderen!

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat je zocht?

Je begeleidt mbo-stagiairs. SBB helpt jou graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heb je desondanks niet de informatie gevonden waar je naar op zoek bent? Of mis je een onderwerp? Neem contact met ons op.