In het kort

Onze activiteiten in het kort:

  • Verzamelen van toekomstbestendige beroepeninformatie
  • Uitvoeren van beroepenonderzoek
  • Pilots op het gebied van big data en machine learning
  • Vertalen van de impact van trends naar beroepeninformatie
  • We verbinden en valideren kennis en informatie

Rapportages

SBB zorgt voor actuele, toekomstgerichte en betrouwbare kennis en informatie over mbo-beroepen, gericht op een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees meer

Methodiek

Wij verzamelen en delen kwantitatieve en kwalitatieve kennis en informatie over trends en beroepen in het mbo. Door tijdig de impact van trends op mbo-beroepen te signaleren, in kaart te brengen en te delen, helpen wij onze partners op doelmatige wijze te anticiperen op gevraagde competenties in de nabije toekomst.