Werkgevers zijn tevreden over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. 74% van de werkgevers beoordeelt de beroepsvaardigheden van recent afgestudeerde mbo’ers afgelopen twee jaar goed tot zeer goed, ondanks de effecten van corona op het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). De resultaten hiervan zijn vandaag aan minister Dijkgraaf (OCW) aangeboden.

Werkgevers beoordeelden recent gediplomeerde mbo-werknemers op acht criteria: vakkennis, beroepsvaardigheden, beroepshouding, taal- /rekenvaardigheden, omgang met collega’s en leidinggevende(n), bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf, vermogen om zich in het vak te ontwikkelen en bij te leren en ICT-basisvaardigheden.

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Het onderzoek laat zien dat het beroepsonderwijs en bedrijfsleven er afgelopen jaren overwegend goed in geslaagd zijn om mbo’ers goed voor te bereiden op de werkpraktijk, ondanks de grote uitdagingen die corona bracht. Samen blijven we stappen maken om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.”

Meest tevreden over omgang met collega's en leidinggevenden

De respondenten zijn, net zoals bij eerdere metingen, het meest tevreden over de criteria ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’ en ‘bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf’. 90% van de werkgevers beoordeelt de omgang met collega’s en leidinggevenden met goed tot zeer goed. 87% van de respondenten oordeelt positief over de bereidheid van recente afgestudeerde mbo’ers om zich in te zetten voor het bedrijf.

Waardering voor rekenvaardigheid blijft aandachtspunt

Aandachtspunten zijn er ook. Zo blijft de waardering voor de rekenvaardigheid van mbo’ers achter. Vanaf dit jaar telt rekenen mee voor de eindexamens, allicht zorgt dat voor een verbetering. Ook bij de informatievaardigheden van afgestudeerde mbo’ers zien werkgevers ruimte voor verbetering, maar hier is dit jaar wel een positieve kentering ingezet.

Onderzoek

Het onderzoek is gericht op leerbedrijven die één of meer recent afgestudeerde mbo’er minstens een half jaar in dienst hebben. De verschillen tussen de tevredenheid over een recent afgestudeerde bol- of bbl-student zijn minimaal. Ook is gekeken naar het verschil in tevredenheid tussen de opleidingsniveaus. Daaruit blijkt dat de tevredenheid van werkgevers iets toeneemt, naarmate het opleidingsniveau stijgt. De tevredenheid is het grootst in de sector Specialistisch vakmanschap.

Lees de resultaten van het onderzoek hier.

Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.