Ruim zestig projectcollega’s van vier verschillende organisaties kwamen vorige week samen bij SBB in Zoetermeer voor de startbijeenkomst van het programma Vaardig met Vaardigheden. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) werken SBB, UWV, TNO en CBS de komende jaren intensief samen aan de totstandkoming van de gezamenlijke Skillstaal CompetentNL.

Afgelopen zomer kende het kabinet 25 miljoen euro toe uit het Nationaal Groeifonds voor het programma Skills. Het programma koppelt skills voor beroepen aan skills in de kwalificatiestructuur van het mbo. Door al die kennis, beroepsvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten in dezelfde taal te beschrijven, brengen we de verwantschap in beeld. Bijvoorbeeld dat je met bepaalde machines moet werken, creatief of nauwkeurig moet zijn, of leidinggeeft en verantwoordelijkheden hebt.

De naam van de taal waarin we de skills beschrijven is CompetentNL. Zo zien werkgevers, werkzoekenden en opleiders waar kansen liggen en hoe mensen snel inzetbaar zijn voor vacatures. De skillstaal wordt straks beschikbaar gesteld voor alle partijen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Eén daarvan is het Leeroverzicht, het platform van de Rijksoverheid om werkenden en werkzoekenden te helpen zichzelf te ontplooien.  

Bewindslieden benadrukten in een videoboodschap bij de startbijeenkomst het belang van het project. Minister Karien van Gennip van SZW: ‘Vaardigheden doe je niet alleen op tijdens het regulier onderwijs. Maar juist ook daarbuiten.’  En ze vervolgde: ‘We moeten met elkaar een andere vaardighedentaal gaan spreken. Een vaardighedentaal die onderwijs en arbeidsmarkt verbindt. Een taal die breed en vrij gebruikt kan worden en die leidt tot een inclusieve - op vaardigheden gerichte - arbeidsmarkt.’  

Minister Dennis Wiersma voor OCW: ‘CompetentNL kent veel mogelijkheden. Zoals Leeroverzicht.nl: die site gaan we met CompetentNL verder personaliseren. Dat je bijvoorbeeld in één oogopslag ziet, welke vaardigheden in jouw regio gevraagd zijn en waar veel behoefte aan is.'