Met de BPV Monitor meet SBB doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen per opleiding, school en sector. Dat doen we door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan de praktijkopleider en de student. Dit jaar verbeteren we zowel de resultaten als het gebruiksgemak.

“De resultaten van de BPV Monitor helpen ons om de kwaliteit van stages en leerbanen, de zogeheten beroepspraktijkvorming of bpv, te verbeteren”, zegt projectleider Noëlle Payton van SBB. “Denk aan onderwerpen zoals voorbereiding, afspraken, begeleiding, uitvoering, beoordeling en probleemoplossing. Ook scholen hebben er wat aan. Zij kunnen de resultaten gebruiken voor hun eigen kwaliteitsmonitoring en -verbetering.”

Student rechtstreeks benaderen

Omdat SBB geen contactgegevens heeft van de studenten, vragen we de praktijkopleider om de enquête aan de student door te sturen. Als de praktijkopleider dat vergeet of er geen tijd voor heeft, missen we cruciale informatie van de student. “Hoe fijn zou het dus zijn als we de student rechtstreeks kunnen benaderen”, vervolgt Noëlle. “Een grotere studentrespons maakt de resultaten van de BPV Monitor representatiever, betrouwbaarder en gedetailleerder.”

Op grond van de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), mogen scholen studentgegevens delen met SBB. Scholen verzamelen persoonsgegevens van studenten om goed onderwijs te bieden. De BPV Monitor staat ten dienste van de kwaliteitsverbetering van de bpv en daarmee van het onderwijs. Dit komt dus overeen met het doel waartoe onderwijsinstellingen de studentgegevens verzamelen.

In gesprek over verwerkersovereenkomst

“Dit klinkt als een juridisch verhaal”, lacht Noëlle. “Vandaar dat we hier niet zonder meer mee aan de slag gaan. Per school maken we heldere afspraken over de omgang met gegevens en die leggen we vast in een verwerkersovereenkomst. De regionale adviseurs van SBB gaan dit voorjaar met scholen in gesprek over de mogelijkheid om studentgegevens te delen, zodat scholen kunnen aangeven of ze geïnteresseerd zijn en wij het nieuwe proces kunnen implementeren.”

Welke andere verbeteringen mogen scholen van SBB verwachten? Noëlle: “De resultaten tot en met 2021 zijn per school te vinden op de portal van onderzoeksbureau Kantar. Sinds dit jaar werken we samen met MWM2. Die resultaten gaan we delen via MijnSBB, in een rapportagetool waar we nu aan bouwen. Voor onszelf betekent het dat we beter kunnen inspelen op vragen en wensen. En onze relaties hoeven straks nog maar één keer in te loggen voor alle SBB-informatie!”

Ruim een 8

Afgelopen zomer publiceerde SBB de vijfde BPV Monitor. Daaruit bleek, dat mbo-studenten hun stages en leerbanen in 2020 gemiddeld waardeerden met een 8,1. Van de praktijkopleiders kregen de stages en leerbanen gemiddeld een 7,5.