SBB. Maakt werk van praktijkleren

Wij vervullen onze wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming met trots en zelfvertrouwen. Voor excellente en persoonlijke dienstverlening maken we optimaal gebruik van digitalisering. Wij presenteren waardevolle data en spelen in op veranderingen, innovaties en wensen voor een leven lang ontwikkelen. Wij zijn klaar voor de toekomst.

Organogram

Het organogram van SBB start met de directievoorzitter en de directeur Uitvoering.

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directievoorzitter vallen de volgende stafafdelingen:

 • Finance en control
 • Communicatie
 • Hr
 • Informatie en technologie
 • Bestuursbureau

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur Uitvoering valt de volgende stafafdeling:

 • Projectenpool

Onder de verantwoordelijkheid van de directievoorzitter valt de tak Beleid. Deze bestaat uit de volgende lijnafdelingen:

 • Bovensectoraal beleid en sectorondersteuning
 • Diplomawaardering en onderwijsvergelijking
 • Toetsingskamer

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Uitvoering valt de tak Uitvoering. Deze bestaat uit de volgende lijnafdelingen:

 • Arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvormings- en doelmatigheidsinformatie
 • Kwalificeren en examineren
 • Regionaal adviesteam
 • Servicedesk
 • Bpv-binnendienst
 • Zeven sectorunits

De zeven sectorunits zijn:

 • Ict en creatieve industrie & Specialistisch vakmanschap
 • Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
 • Techniek en gebouwde omgeving
 • Voedsel, groen en gastvrijheid
 • Zakelijke dienstverlening en veiligheid
 • Zorg, welzijn en sport
 • Handel

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!