Kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met onder meer de keuzedelen en mbo-certificaten, vormen de kwalificatiestructuur.

Basisdeel, profieldelen en keuzedelen

Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen.

Basisdeel

Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten.

Profieldeel

Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen.

Keuzedelen

Met keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Op niveau 1 besteedt de student hieraan 240 uur, op niveau 2 480 uur, op niveau 3 en 4 720 uur. De studielast voor een keuzedeel beslaat 240 klokuren of een veelvoud daarvan. De student sluit ieder keuzedeel af met een examen.

Beroepsbeschrijvingen en filmpjes

Wat leert een kok? De beroepsbeschrijvingen, kerntaken en werkprocessen voor alle opleidingen vindt u in het register Kwalificatiestructuur van SBB.

Wilt u een aankomende student laten zien wat een verzorgende doet? Op KiesMBO.nl vindt u voor elke opleiding een filmpje over leren in de praktijk.

Naar KiesMBO Externe link

Kwaliteit

Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en de kwalificatiestructuur als die voor het proces.

De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid.

Hoe komt een kwalificatiedossier tot stand?

Het ontwikkelen of actualiseren van een kwalificatiedossier is een uitgekiend proces: van informatie verzamelen en een concept bouwen, tot onafhankelijk toetsen en formeel vaststellen. Wij vatten de acht stappen in het proces voor u samen.

Lees meer