Werf en match

Zorg dat u leerbedrijf bent Werf en selecteer studenten Voer sollicitatiegesprekken Beslis of u student aanneemt Regel administratieve zaken

Werf en match

Uw bedrijf zoekt een geschikte student. Hoe valt u op met uw stage of leerbaan zodat studenten uw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteert u dan de juiste kandidaat? Bekijk de stappen.

Zorg dat u leerbedrijf bent

Wilt u een mbo-student opleiden? Dan dient uw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Een erkenning vraagt u aan bij SBB. Hieronder ziet u welke stappen u doorloopt om een erkend leerbedrijf te worden.

Werf en selecteer studenten

Zorg dat studenten de openstaande leerplaats van uw organisatie vinden. Reageren er studenten? Vorm een eerste indruk van de reacties en bepaal wie u uitnodigt voor een sollicitatiegesprek.

Voer sollicitatiegesprekken

Zorg dat u tijdens de sollicitatiegesprekken alle studenten op dezelfde manier interviewt en zo gelijke kansen biedt. Aan de hand van onderstaande stappen kunt u een sollicitatiegesprek voeren.

Beslis of u student aanneemt

Bepaal of de student past bij uw bedrijf en beslis of u de student aanneemt.

Regel administratieve zaken

Heeft u een geschikte student gevonden? Het leerbedrijf maakt dan afspraken met de school en de student over de beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) en leg deze vast in een ondertekende praktijkovereenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

Werf en match

Uw bedrijf zoekt een geschikte student. Hoe valt u op met uw stage of leerbaan zodat studenten uw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteert u dan de juiste kandidaat? Bekijk de stappen.

Trainingen en hulpmiddelen

Een mix van theorie en praktische tips voor de praktijkopleider

Zoeken:

Filter

Proces

Taak

Stap

Tipkaart

Begeleiden op afstand

Dit document geeft u informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van studenten op afstand.

Webinar

Begeleiden op afstand

Bij begeleiden op afstand volgt de student de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de student een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de student, leerbedrijf, school én SBB.

Leaflet

Begeleiden op maat

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een student met extra ondersteuningsbehoefte.

Tipkaart

Begeleiden op maat

Biedt uw leerbedrijf kansen aan studenten met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Webinar

Begeleiden op maat

Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Webinar

Begeleiden van volwassenen

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een een andere aanpak van u als praktijkopleider. In dit webinar delen we met u hoe deze doelgroep eruitziet en hoe u hen goed kunt begeleiden.

Tipkaart

Begeleidings-gesprekken

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe u goed begeleidingsgesprek met uw student voert.

Workshop - module 6

Begeleidings-gesprekken voeren

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

Leaflet

Beoordelen

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Tipkaart

Beoordelen

Dit document bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

Formulier

BPV Beleidsplan

Dit document is een leidraad en biedt u inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in uw organisatie. Dit format is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het format BPV Plan beschikbaar.

Leaflet

BPV Monitor

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

Formulier

BPV Plan

Dit document is een leidraad hoe u systematisch de uitvoering van de BPV in uw organisatie beschrijft. Dit format is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het format BPV Beleidsplan beschikbaar.

Formulier

BPV Plan Begeleiden op afstand

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maakt u vooraf goed helder onder welke voorwaarden en afspraken u dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt u om na te gaan of u aan alles gedacht heeft.

Protocol

BPV Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Leaflet

Competenties van de praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van u verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Webinar

De praktijk motiveert

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijgt u tips over hoe u stagiairs kunt motiveren. Een studente deelt haar ervaring.

Leaflet

De rol van de praktijkopleider

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt u informatie over uw rol en taken als praktijkopleider.

Workshop - module 5

Eerlijk beoordelen

U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Leaflet

Erkend leerbedrijf zijn

In dit document leest u welke voordelen u hebt als erkend leerbedrijf en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Tipkaart

Feedback

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Workshop - module 3

Feedback geven

Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Webinar

Gelijke behandeling op de werkvloer

In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Webinar

Generatieverschillen

Hoe een student is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leert u door de bril van de student te kijken. Zo kunt u beter inspelen op gedrag en de student beter boeien en binden. Dit inzicht helpt u ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen uw organisatie.

Tipkaart

Gespreksvoering

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Webinar

Het puberbrein

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

Leaflet

Inloggen op MijnSBB

Als erkend leerbedrijf heeft u een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kunt u uw gegevens bijhouden. Dit document bevat informatie over wat u kunt doen op MijnSBB en hoe u inlogt.

Tipkaart

Instructie

Vaardigheden waarover u studenten wil instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als u deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips hoe u efficiënt en effectief instructies geeft aan uw student.

Workshop - module 4

Instructie geven

U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Leaflet

Internationalisation at home

Met internationalisation at home ontwikkelen studenten bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Formulier

Inwerkprogramma

Dit document bevat een handige checklist waarmee u de komst van de student goed kunt voorbereiden.

Tipkaart

Inwerkprogramma

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat de student een prettige start maakt in uw organisatie. Dit document bevat handige tips over hoe u een student inwerkt.

Leaflet

Kwaliteit

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Formulier

Leerdoelen en planning

Samen met de student vult u dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van de student en koppel deze aan de werkzaamheden die de student gaat uitvoeren inclusief planning.

Tipkaart

Leerklimaat

Hoe schept u een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe u een optimaal leerklimaat realiseert.

Tipkaart

Leerstijlen Kolb

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kunt u de begeleiding effectief afstemmen op het niveau van de student.

E-learning

Maatwerk bieden in begeleiding

Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

Tipkaart

Motiveer uw student

Dit document bevat tips over hoe u een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de student in de ‘leerstand’ komt en wat zijn drijfveren zijn.

Workshop - module 2

Motiveren

U ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een student én op uw eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe gaat u het gesprek met de student aan zodat u hoort wat er werkelijk aan de hand is? In deze workshop leert u hoe u er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Webinar

Objectief oordelen

Als praktijkopleider oordeelt u over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt deels het succes van de student. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

E-learning

Objectief oordelen en feedback geven

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Leaflet

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB u biedt om uw kennis en vaardigheden als praktijkopleider te ontwikkelen die u nodig heeft voor het begeleiden van studenten.

Formulier

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van de student. U vult dit formulier samen in met de student.

Tipkaart

Reflectie

Dit document bevat tips over hoe u kunt terugkijken op uw eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Webinar

Selecteren zonder vooroordelen

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Webinar

Sociale veiligheid

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Tipkaart

Sociale veiligheid op de werkplek

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe u een sociaal veilige omgeving in uw leerbedrijf creëert.

Tipkaart

Sollicitatievragen

Als u de juiste vragen stelt, komt u erachter of de student bij de leerplaats past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe u een sollicitatiegesprek met een student voert.

Leaflet

Stagesoorten en opleidingsniveaus

Dit document geeft u inzicht in de verschillende stagesoorten en opleidingsniveaus met de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid.

Workshop - module 1

Succesvolle kennismaking

Hoe maakt u kennis met de student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Tipkaart

Veilig en gezond werken

Wanneer u een student begeleidt gelden ook de arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van studenten en tips hoe u een een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Leaflet

Veiligheid

Begeleidt u een student? Dan hebt u te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe u een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Leaflet

Voorbereiden

Dit document bevat informatie en praktische tips over u zich kunt voorbereiden op de komst van een student.

Beknopt

Vragenlijst studentwaardering

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Uitgebreid

Vragenlijst studentwaardering

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Tipkaart

Werkopdrachten

Voor een student is het belangrijk dat u werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij zijn opleiding. Dit document bevat tips hoe u werkopdrachten aan de student geeft.

Leaflet

Werving en selectie

Dit document bevat informatie over hoe u de werving, selectie en het gesprek goed kunt voorbereiden, om zo de juiste student te vinden.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.