Kans op stage

Kans op stage toont de verwachte kansen van studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) op het vinden van een stage en van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op het vinden van een leerbaan. De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per regio. U kunt Kans op stage ook bekijken op KiesMBO.nl.

Onderbouwing BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen (de zogeheten beroepspraktijkvorming of bpv) per opleiding, school en sector. Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan zowel de praktijkopleider of de contactpersoon bpv van het leerbedrijf, als de student.

De resultaten tot en met 2021 zijn per school te vinden op de portal van onderzoeksbureau Kantar. Sinds 2022 werkt SBB samen met MWM2. 

Evaluatie kwaliteit stages en leerbanen

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen per opleiding, school en sector. Dat doen we door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan zowel de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, als de student.

Lees meer

Leerbedrijven-enquête

Jaarlijks onderzoeken wij ontwikkelingen op de stagemarkt. Met behulp van deze enquête brengen wij de kans op stage voor mbo-studenten in kaart. Zo kunnen we studenten en scholen goed informeren welke opleidingen de beste kansen op stageplaatsen en leerbanen bieden.

Tevredenheid aansluiting mbo-arbeidsmarkt 

Op verzoek van het het ministerie van OCW wordt om de twee jaar onderzocht hoe tevreden bedrijven zijn over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. SBB rapporteert de uitkomsten aan het ministerie en het ministerie rapporteert vervolgens aan de Tweede Kamer. De uitkomsten worden ook besproken binnen de sectorkamers.