Kwaliteit bpv in beeld

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen, door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan de praktijkopleider van het leerbedrijf en hun student.

Keuzedelen

Informatie over het aanbod van keuzedelen door mbo-instellingen en keuzes van studenten.

Stages en leerbanen

Basiscijfers Jeugd

Deze rapportages tonen het aantal erkende leerbedrijven en laten we het aantal stages en leerbanen zien dat per maand van start ging.

Studenten

Basiscijfers Jeugd

Bekijk (de ontwikkeling van) het aantal studenten en gediplomeerden per regio, beroepsgroep en opleiding.

Stageknelpunten

Ontwikkeling stageknelpunten per sectorkamer, marktsegment, regio en opleiding.

Kerncijfers mbo-kwalificaties

SBB ondersteunt doelmatige beleidskeuzes met feiten en cijfers over instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectief.

Handel

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Ict en creatieve industrie

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Specialistisch vakmanschap

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Techniek en gebouwde omgeving

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Voedsel, groen en gastvrijheid

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Zorg, welzijn en sport

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Handel

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Ict en creatieve industrie

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Specialistisch vakmanschap

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Techniek en gebouwde omgeving

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Voedsel, groen en gastvrijheid

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Zorg, welzijn en sport

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Kansen

Basiscijfers Jeugd

Bekijk per regio de meest kansrijke opleidingen. En bekijk de sectoren waar jongeren na hun WW aan de slag gaan.

Werkzoekenden

Basiscijfers Jeugd

We tonen hoeveel jonge geregistreerd werkzoekenden er zijn in Nederland, regio’s en gemeenten en wat hun opleidingsniveau is. Ook laten we de nieuwe WW-uitkeringen naar regio zien.

Vacatures

Basiscijfers Jeugd

Bekijk (de ontwikkeling van) het aantal vacatures. Dit is mogelijk voor zowel de totale vacaturemarkt als voor mbo-vacatures.

Entree

Rapportage

Bekijk actuele informatie per entree-opleiding.

Maatwerk

Inspiratierapport circulaire economie

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.