Subsidie praktijkleren derde leerweg aanvragen

Helpt u binnen uw bedrijf een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden met bij- of omscholing, of heeft u dit gedaan? Dan krijgt u mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van het begeleiden. U kunt tot maximaal 2.700 euro ontvangen per deelnemer.

Na afronding van de begeleiding kunt u de subsidie aanvragen. Dat kunt u doen voor meerdere deelnemers in de organisatie. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de medewerker begeleiding heeft gehad.

U kunt de aanvraag indienen van vrijdag 1 december 2023 9.00 uur tot vrijdag 12 januari 2024 17.00 uur. Voor de aanvraag heeft u een eHerkenning nodig. De meeste ondernemers in Nederland hebben die. Lees verder en kijk of u in aanmerking komt en welke stappen u moet volgen.

Voorwaarden subsidieregeling

Om de subsidie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Stappenplan subsidieaanvraag

Stap 1

Zorg dat u deze 3 documenten hebt

Stap 2

Vul de 3 documenten op tijd in

U kunt tot en met 12 januari 2024 17.00 uur subsidie aanvragen. De documenten moeten ondertekend zijn door het leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de student.

Stap 3

Doe de aanvraag en neem eventueel contact op

Hulp nodig? Neem contact op met RVO via 088 042 4242 of via derde-leerweg@rvo.nl.

Aanvraagrondes

U vraagt subsidie aan binnen een jaar na afloop van de leerbaan. Loopt er nog een traject bij u, dan moet u uw aanvraag in dat geval indienen binnen een jaar na afloop van de eerste 40 weken. Ongeacht of de opleiding al is afgerond. De volgende ronde is van 1 december 2023 9.00 uur tot en met 12 januari 2024 17.00 uur.

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorganisatie van verschillende ministeries.

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na 12 januari 2024 besluit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over alle ingediende aanvragen. Dan wordt ook bepaald wat de hoogte is van het subsidiebedrag dat u ontvangt. Heeft uw financieel adviseur of accountant de aanvraag ingediend? Dan ontvangt die de beslissing per post.

Als de aanvraag voor subsidie is goedgekeurd, ontvangt u het bedrag binnen 2 weken op uw bankrekening.