Vandaag organiseerden VNO-NCW, MKB-Nederland, SZW, RVO en SBB een webinar over de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg. U kunt het terugkijken op YouTube.

Het webinar gaat over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van werkzoekenden en werknemers die werkloos dreigen te raken. Het is interessant wanneer u werkt bij een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds.

Lees meer op rvo.nl

Kijk het webinar terug