Op initiatief van SBB en roc’s in de regio Amsterdam is een samenwerking gestart met bedrijven om stageplaatsen te creëren voor zowel huidige als toekomstige mbo-studenten. Het gaat om de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. De partners zijn zo tevreden, dat ze vastbesloten zijn om de samenwerking na de crisis voort te zetten.

De roep om meer personeel in de branche blijkt groot, ook in de toekomst. Studenten kiezen helaas steeds minder vaak voor een studie in richtingen zoals horeca, toerisme of evenementen. “Toch is er altijd veel werk in onze sector”, vertelt Jolanda de Graaff, recruitment manager bij Van der Valk. De crisis heeft ook meegespeeld in de keuze van studenten. “We maken ons behoorlijk zorgen over de toekomst van de branche en proberen studenten de keuze te laten maken voor een studie in deze richting. Ook weten we zo hoe we voortaan hier beter op in kunnen spelen bij een andere pandemie”, zegt Benno Dijkman, opleidingsmanager bij het Novacollege.

Sterk maken voor de volgende generatie

Volgens Frank de Laat, parkmanager bij De Krim, is het van belang dat scholen en bedrijven gaan praten over de toekomst van zowel de studenten als de werkzaamheden zelf. De Krim is eveneens nauw betrokken bij dit initiatief. Frank zegt: “Ik stel vaak de vraag of we aan het opleiden zijn voor het heden of de toekomst. In de toekomst van recreatie zie je steeds meer automatisering komen, zo gaat het inchecken zelfstandig en verschuift de functie van receptionist richting gastheer en -vrouw. Er komt een meer dienstverlenende rol.”

Om in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt, moet de school daar qua aanbod op inspelen. Frank doet een suggestie: “Vakken en opleidingen zouden meer met elkaar moeten overlappen. Werkzaamheden veranderen, dus opleidingen zouden daarin mee moeten gaan. De sleutelrol ligt in een goede samenwerking tussen scholen en bedrijven. Gelukkig faciliteert SBB in deze gesprekken.”

Om tot een succesvolle samenwerking tussen scholen én bedrijven te komen zijn de partijen het erover eens dat het concurrentiedenken even los moet worden gelaten. Jolanda benadrukt: “We hebben dit initiatief opgestart voor de studenten, het gaat immers om hun toekomst.” Door scholen en bedrijven aan elkaar te koppelen kunnen ze gezamenlijk invulling geven aan dit arbeidsmarktvraagstuk.

Ondanks crisisjaar toch plek voor studenten

Vanwege de crisis zijn zowel Van der Valk als De Krim creatief omgegaan met de invulling van stages voor mbo-studenten. De Krim heeft zelfs meer stagiairs gehad dan normaal: “Men heeft de afgelopen tijd gekozen voor een vakantie in eigen land, wij hadden de stagiairs dus hard nodig. We hebben zelfs meer plekken in kunnen vullen dan voorgaande jaren door de receptie naar de gasten te brengen in plaats van ze hier te laten komen. De stewardrol is daarmee ontstaan.”

Bij Van der Valk was het jaar “behoorlijk anders dan normaal”. Jolanda legt uit dat er ondanks de beperkingen alternatieve opdrachten voor stagiairs zijn aangebonden, zo konden veel toch beginnen aan een stage. Bovendien gaf zij masterclasses aan studenten om ze online bij te kunnen spijkeren. “We hopen dan ook dat dit een inspiratie kan zijn voor andere leerbedrijven”, beamen beide betrokkenen.

Tekorten en terugloop studenten

Jolanda legt uit veel te hebben aan de cijfers en trends die door SBB worden gepubliceerd. “We kijken regelmatig naar de cijfers die SBB publiceert. Daarbij gaan we systematisch te werk. De hoeveelheid studenten die nog op zoek zijn naar een stage, zouden we moeten kunnen verdelen over onze hotels, dan pas zijn we tevreden.”

Benno vult aan: “We zien een terugloop in studenten die kiezen voor een toekomst in de horeca-, evenementen- of reissector. We gaan daarom ook actief scholen benaderen om deze leerlingen kennis te laten maken met de Hospitality branche zodat deze leerlingen een goede keuze kunnen maken. Door als school open dagen te organiseren en rondleidingen bij leerbedrijven aan te bieden proberen we de studenten warm te maken voor deze sector. Die dagen zijn belangrijk, want de stageplaats moet al leuk zijn voordat de stagiair begint.” Dat er goede mensen moeten worden afgeleverd op de arbeidsmarkt, zijn de partijen het over eens.

Workshops

De opgezette samenwerking tussen scholen en bedrijven in de genoemde regio is een succes. Na verschillende sessies is besloten om workshops voor studenten op te zetten. Bedrijven geven daar invulling aan, zodat zij hun toekomstige collega’s kunnen laten proeven van het vak. Bovendien gaat het initiatief verder dan dat: ook leerlingen van het voortgezet onderwijs worden hierbij betrokken. “Leerlingen worden bewust aan het denken gezet over hun studiekeuze. Wij maken ze natuurlijk enthousiast voor onze sector”, zegt Benno.

Langetermijnsamenwerking

Zowel de scholen als bedrijven zijn het erover eens dat dit niet een incidentele samenwerking is. Jolanda legt uit: “Er is altijd veel werk in de horeca, ondanks de crisis. Dus ook op de lange termijn zijn alle partijen gebaat bij een goede samenwerking. De georganiseerde workshops worden enthousiast gevolgd en zijn bij ieder leerbedrijf weer anders. We hopen dan ook dat steeds meer leerbedrijven, ook buiten de sector, zich sterk maken voor huidige en toekomstige studenten.”

Naast het Novacollege zijn ook het roc van Amsterdam Airport, Amsterdam Centrum, roc Top en de Cosmo Academy betrokken bij dit initiatief. Vanuit het bedrijfsleven doen Landal Greenparks, NH Hotels, Radisson Blu en Kennemerduin campings mee.