SBB presenteert het nieuwe trendrapport voor de sector Zorg, welzijn en sport (ZWS). Het rapport beschrijft ontwikkelingen zoals passende zorg en slimme datasystemen. Ook wordt beschreven welke impact circulaire economie heeft op de sector. Tot slot komt het tekort aan vakmensen aan de orde, waarbij we een beroep doen op huidige en toekomstige beoefenaars van het vak.

Met trendonderzoeken achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het werkveld waar in het beroepsonderwijs voor wordt opgeleid en wat dit betekent voor de benodigde vaardigheden en taken van de toekomstige beroepsbeoefenaar. Het trendrapport ZWS omvat de marktsegmenten assisterende gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, zorg en welzijn en sport en bewegen.

Zorg en welzijn

Voor patiënten en medewerkers in de zorg en welzijn wordt passende zorg de norm. Het is onder andere gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. De zorg komt samen met patiënt en professional tot stand en wordt op de juist plek gegeven. Zorg die vaak voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar. Complexe zorg die weinig voorkomt is gespecialiseerd. De focus op bestrijding van ziekte en intensieve ondersteuning verschuift naar een focus op behoud van gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstijl en preventie.

Over de hele zorgsector gaan capaciteitsproblemen voor nog grotere problemen zorgen, met als gevolg hogere werkdruk voor zorgverleners. Dankzij digitalisering kan zorg en welzijn slimmer worden ingericht. Hetzelfde werk kan met minder menskracht en zonder verlies van kwaliteit verricht worden. Denk aan digitale toepassingen om de gezondheid en/of gezondheidszorg te ondersteunen. Toepassingen die onder slimme gezondheidszorg vallen kunnen leiden tot productiviteitsstijging, mits ze aansluiten op de doelgroep, zorgvraag en juiste implementatie bij de zorg- en welzijnsorganisaties. Dit vraagt natuurlijk wat van aankomende en zittende medewerkers. Het is cruciaal op welke manier innovatie wordt vermengd in de dagelijkse praktijk en hoe deze wordt ingezet.

Bekijk hier de samenvatting van het marktsegment Zorg en welzijn.

Assisterende gezondheidszorg

Binnen de assisterende gezondheidszorg gaat het steeds meer over het ‘zorgen om de patiënt’. Welke fysieke, emotionele en sociale factoren een rol spelen in de beslissing voor de juiste behandeling. Daarbij wordt de focus gelegd op wat de persoon nog wel kan. Bovendien wordt de individuele zorgvrager kritischer in de zorg die hij of zij krijgt. Voor specialisten is het een uitdaging om met deze veranderingen om te gaan.

Slimme datasystemen zijn in de zorg nog steeds in opkomst en ontwikkeling. De impact van corona heeft e-healthtoepassingen in een stroomversnelling gebracht. Patiënten kunnen zo thuis hun waarden doorgeven aan de specialist en beeldbellen met de (thuis)zorg. Daarnaast zien we dat robots (ondersteunende) werkzaamheden uit handen kunnen nemen, die anders door bezuinigingen en personeelstekorten niet uitgevoerd kunnen worden.

Bekijk hier de samenvatting van het marktsegment Assisterende gezondheidszorg.

Uiterlijke verzorging

Binnen dit marktsegment is de macrotrend ‘consious consuming’ in opkomst. Koopgedrag is steeds meer gericht op milieu-, ethische en/of politieke overwegingen die aansluiten bij de ecologische leefstijl. De maatschappelijk bewuste consument kiest vaak voor vegan-, plasticvrije en lokaal geproduceerde artikelen. Van de vakexpert vraagt dit een verandering in kennisniveau om consumenten te informeren over de afkomst van ingrediënten van producten om totale transparantie te kunnen bieden.

De ketensamenwerking binnen het marktsegment zorgt voor meer bewustwording over de term gezondheid in zijn geheel. Hierdoor ontstaan er meer samenwerkingen tussen andere branches, zoals wellness, de voedingsbranche of alternatieve gezondheidscentra. Door een toename in aanbod van gespecialiseerde behandelingen kunnen vakmensen binnen de uiterlijke verzorging een breder pakket aan services bieden, zoals het preventief adviseren van patiënten.

Bekijk hier de samenvatting van het marktsegment Uiterlijke verzorging.

Sport en bewegen

Sport en bewegen draagt bij aan een positieve gezondheid van de mens. Dat kijkt breder naar de mens dan alleen naar aan- en afwezigheid van ziekte. Het gaat om eigen regie op een zinvol en gezond leven. Spotbegeleiders helpen cliënten bij het in beeld brengen van hun gezondheid en vitaliteit. Bewegen heeft immers ook een grote preventieve functie op het gebied van gezondheid. Sport en bewegen krijgt daarom een steeds grotere rol in de maatschappij.

Tot slot zien we een grotere samenwerking ontstaan tussen de sport en gemeente en sport en gezondheidszorg. Zo ook de behoefte om sport te gebruiken als preventief dan wel curatief middel om symptomen van ziektes te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Dir zorgt er dan ook voor dat sportprofessionals een mogelijke taakverbreding te wachten staat.

Bekijk hier de samenvatting van het marktsegment Sport en bewegen.

Trendmethodiek

Voor de trendrapporten heeft SBB een trendmethodiek opgezet bestaande uit het verzamelen van informatie, expertinterviews en validatiesessies met de adviseurs praktijkleren van SBB. Met het constant ophalen van trendinformatie zorgt SBB ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar worden gedeeld. Vanuit de trendonderzoeken wordt onder andere achterhaald wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De trendinzichten dienen als basis voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers, beroepenonderzoek, doelmatigheidsrapportages, het opstellen van branchebeelden, arbeidsmarktverkenningen en ter inspiratie voor het toekomstbestendig maken van het opleidingsaanbod.

Lees het trendrapport