Vorige week ondertekenden zes leerbedrijven in de sector Zorg, welzijn en sport (ZWS) en SBB een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wordt wederzijds partnerschap vormgegeven tussen SBB en de leerbedrijven, die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor een groot aantal mbo-studenten in de sector. Naast de ondertekening spraken de leerbedrijven hun verwachtingen uit over de samenwerking.  

Volgens Corrola Hommen, sectorunitmanager ZWS, is de ondertekening een bijzonder moment. Vier leerbedrijven ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor het eerst en twee leerbedrijven verlengen de overeenkomst. Bovendien pitchen zij ieder hun wederzijdse verwachtingen van de samenwerking met SBB. Om de ondertekening inhoudelijk aan te vullen presenteert trendonderzoeker Britt Wijnen het recent uitgekomen trendrapport Zorg, welzijn en sport. Aansluitend legt programmamanager Skills, Janneke Voltman, uit welke meerwaarde een skillsgerichte arbeidsmarkt kan zijn voor de sector. 

Samenwerking leerbedrijven en SBB 

Directeur Uitvoering Gerrit Veneboer heet de aanwezigen welkom bij een unieke gebeurtenis: “Het is voor het eerst dat zoveel leerbedrijven hier langskomen voor de ondertekening. Ik hecht veel waarde aan de samenwerking, zeker door het uitwisselen van kennis en ideeën. We zien in de sector grote tekorten; nieuwe aanwas van jonge studenten is dan ook onmisbaar voor de sector en de BV Nederland. Vanuit SBB denken we graag mee met manieren om te voorzien in voldoende en kwalitatief goede stageplekken. Daarnaast willen we een rol spelen bij leven lang ontwikkelen. Het aantal jonge mbo-studenten loopt terug, dus we zullen ook een beroep moeten doen op volwassenen." 

Sectorunitmanager Corrola Hommen vult aan: “De zorgvraag in Nederland gaat verdubbelen. In de toekomst zou zelfs een op de vier mensen werkzaam moeten zijn in de zorg. Bovendien verandert de sector razendsnel, denk aan de opkomst van e-healthtoepassingen of humanoid robots. We moeten echt aan de slag, laten we samen optrekken.” 

Pitches leerbedrijven 

Leerbedrijf Middin (GHZ) tekent de overeenkomst opnieuw. Het leerbedrijf begeleidt op jaarbasis zeshonderd studenten. De vertegenwoordigers van het leerbedrijf geven aan dat de onderlinge samenwerking met SBB de interne afdeling Opleiden heeft versterkt. De audits waren eveneens heel waardevol voor het leerbedrijf.  

Een adviseur praktijkleren van SBB voert eens per jaar een audit uit bij een leerbedrijf. Adviseurs praktijkleren houden jaarlijks een audit gebaseerd op de wettelijke taak, bijvoorbeeld het bevorderen van de kwaliteit van de stages en leerbanen, de zogeheten beroepspraktijkvorming (bpv). Hierbij moet aan minimale kwaliteitsniveau worden voldaan. Op basis van de resultaten van de audits stelt de adviseur een rapport van bevindingen op voor het leerbedrijf. Daar waar nodig maakt het leerbedrijf een actieplan om de kwaliteit van de bpv te borgen dan wel te bevorderen. 

Het leerbedrijf Ipse de Bruggen, een gehandicaptenzorginstelling, tekent de samenwerkingsovereenkomst voor het eerst. Ipse de Bruggen investeert in het opleiden van mensen omdat het goed is voor de cliënten. Er waren binnen het leerbedrijf veel transities, zowel bij interne opleidingen als bij de beroepsopleidingen. Daarom kijkt het uit naar de audits die begin volgend jaar gaan plaatsvinden. Doel is om nog meer uit het leerwerkklimaat op de werkvloer te halen en de kennisbevordering van de werkbegeleiders nog beter te maken. 

Naast bovengenoemde leerbedrijven tekenden de volgende leerbedrijven (opnieuw) een samenwerkingsovereenkomst: Gemiva (GHZ) te Gouda, Xtra (sociaal werk en kinderopvang) te Den Haag, Evean (VVT) te Purmerend, Parnassia (GGZ) te Den Haag. 

Trendonderzoek naar impact werkveld 

Arbeidsmarktonderzoeker Britt Wijnen geeft de toehoorders een presentatie over het recent verschenen trendrapport Zorg, welzijn en sport. Centraal staat de impact van de trends en ontwikkelingen op het werkveld. Verschillende trends, zoals telemonitoring, beeldzorg en circulair werken zijn van grote invloed op het huidige werk en voor toekomstige vakbeoefenaars. SBB doet dit trendonderzoek om zowel het onderwijs als het bedrijfsleven te informeren over de veranderingen die het vakgebied te wachten staan in de toekomst. Op die manier blijft het onderwijs actueel door te voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Kwalificatiestructuur voor volwassenen 

Nederlanders worden ouder en we moeten langer blijven werken. Daarmee verandert ook de inhoud van het werk. Het werk vraagt andere dingen dan wat we kunnen. Janneke Voltman, programmamanager Skills, vertelt erover in haar presentatie over de mbo-kwalificatiestructuur. Ze vergelijkt die met blokjes Duplo: je kunt eindeloos combineren en uitbreiden als het gaat om diploma-eisen. Zo bestaat er een mbo-diploma, maar zijn er ook mogelijkheden voor het behalen van een mbo-certificaat of praktijkverklaring. Daarbij komt dat we richting een skillsgerichte arbeidsmarkt gaan: skills geven een fijnmaziger inzicht van wat iemand kan. Ook binnen de zorg ontstaan veel fluïde mogelijkheden qua diplomering, daar zullen we in de toekomst veel mogelijkheden rond skills terugzien.  

De aanwezige leerbedrijven kijken positief terug op de interactieve en informatieve middag in Zoetermeer. SBB hoopt dat deze pilot ook in de toekomst, en wellicht in andere sectoren, een succes zal zijn.