Om een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners mogelijk te maken, biedt de gemeente Rotterdam scholingsvouchers aan. Met zo’n voucher kunnen werkende en werkzoekende inwoners van de gemeente zich laten om- of bijscholen in de praktijk. Bijvoorbeeld bij Facilicom/Gom in Rotterdam. SBB-duovoorzitter Adnan Tekin en directievoorzitter Hannie Vlug gingen samen met de Rotterdamse wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) op werkbezoek bij de facilitaire dienstverlener.

De scholingsvoucher kan worden besteed aan om-, her- of bijscholing tot en met mbo4-niveau en ingezet worden voor het behalen van een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Het Leerwerkloket Rijnmond en de gemeente helpen werkzoekenden zich te oriënteren op kansrijk werk dat bij hen past. Met deze aanpak hoopt de gemeente onder andere jonge schoolverlaters te helpen die in de bijstandsuitkering zijn geraakt.

Opleiden en praktijkleren binnen Facilicom/Gom

Deelnemers die zich laten bij- of omscholen, doen dat bij een door SBB erkend leerbedrijf. Om in aanmerking te komen voor een scholingsvoucher moet de scholing aansluiten op de vraag naar werk in een kansrijke sector of daar waar baangarantie is. Bij facilitaire dienstverlening is dat het geval.

Adnan Tekin, duovoorzitter SBB: “Facilicom/Gom is een van die erkende leerbedrijven. SBB is aangesloten bij het bestuurlijk arbeidsmarktoverleg, met verschillende samenwerkingsinitiatieven in de regio Rijnmond waaronder Rijnmond Werkt Door, Leerwerkloket en de Leerwerkakkoorden. Maar wat we ook afspreken, zonder het mbo én zonder de leerbedrijven komen we nergens.”

Facilicom/Gom zet zich voortdurend in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze maken ruimte voor de mbo-student, de werkzoekende en mensen met een uitkering. Door deze mensen een route aan de hand van praktijkleren aan te bieden, krijgen zij een opleiding en een diploma met meerwaarde op de arbeidsmarkt. Zo kunnen bedrijven ook hun eigen personeel om- of bijscholen en aan zich binden.

Werk maken van praktijkleren

De gemeente Rotterdam en SBB werken goed samen. Zo sloegen ze vorig jaar de handen ineen om de stagetekorten in de regio Rijnmond aan te pakken met het project Stage010.

Naast de aanpak van de stagetekorten, maakt SBB werk van praktijkleren voor volwassenen. Hannie Vlug, directievoorzitter: “Om- en bijscholing via praktijkleren verbetert de duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden. Zij kunnen een heel mbo-diploma halen, maar daarnaast ontwikkelt SBB ook mbo-certificaten en praktijkverklaringen voor kortdurende scholing. Een win-win situatie: werkgevers leiden nieuwe werknemers op of laten zittend personeel bijscholen. Het is heel mooi dat een scholingsvoucher daarvoor kan worden gebruikt.”

Volgens wethouder Richard Moti is dit een zeer waardevolle stap in het vormgeven van (om)scholing: “Over omscholing wordt al langere tijd gesproken. Het kost tijd en geld, maar het levert zoveel op! Met een betere opleiding krijgen mensen een betere baan en dus een beter léven. Ik ben heel trots dat we in Rotterdam al veel mensen blij hebben gemaakt met scholingsvouchers vanuit het Scholingsfonds.”