Het kabinet maakte 30 augustus bekend dat het generieke steunpakket met regelingen zoals de NOW per 1 oktober 2021 ten einde komt. Maar het aanvullend sociaal pakket blijft bestaan, met onder andere de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Met het aanvullend sociaal pakket investeert het kabinet extra om mensen naar nieuw werk te begeleiden, om- en bijscholing te faciliteren en armoede en schulden te bestrijden. Als de generieke steun afloopt zijn deze maatregelen bij uitstek geschikt om de dynamiek van de economie en arbeidsmarkt te herstellen en een springplank te bieden aan hen die dat nodig hebben.

Tot het aanvullend sociaal pakket behoort ook scholing via praktijkleren in het mbo. Van de middelen voor scholing via het mbo kunnen regionale mobiliteitsteams en erkende leerbedrijven een jaar langer gebruik maken. Daartoe worden de begroting van het ministerie van SZW en de ministeriële regelingen aangepast, waaronder de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Met de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg kunnen erkende leerbedrijven een vergoeding krijgen als zij vanaf 1 januari 2021 een stage of leerbaan realiseren voor werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werknemers. De duur van de opleiding waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is maximaal 40 weken. Daarvoor kan een subsidie van maximaal € 2.700 worden verstrekt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de regeling uitvoeren. Om het voor werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande subsidieregeling Praktijkleren. Na publicatie van de Najaarsnota zal het ministerie van SZW de subsidieregeling publiceren in de Staatscourant. Dan zal RVO ook alle benodigde informatie op zijn website plaatsen.

Als de data van publicatie bekend zijn, wordt een webinar ingepland om werkgevers te informeren over de mogelijkheden van praktijkleren in het mbo en het aanvragen van subsidie.