Hoe ervaren studenten stageplekken in de kinderopvang? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Hoe begeleid je studenten optimaal? Het zijn belangrijke vragen die gesteld worden in de intensieve samenwerking tussen Kibeo Kinderopvang en SBB.

Studenten een goede stageplek bieden, met intensieve begeleiding en lesstof die aansluit op de praktijk. Dat zijn belangrijke doelen in de samenwerking die Kibeo is aangegaan met SBB voor drie jaar. Beide partijen werken intensief samen aan een zo relevant mogelijke stageplek voor studenten én met het vooruitzicht op een baan bij Kibeo.

Veel stageplekken

De samenwerking met Kibeo is intensief, mede door het grote aantal stageplekken bij de kinderopvangorganisatie, vertelt Barbara Vos, teamcoördinator bij SBB. Barbara: “Kibeo is een grote organisatie waar veel studenten worden begeleid: jaarlijks zo’n 250. Omdat in de kinderopvang momenteel een groot tekort aan medewerkers bestaat, is het nóg belangrijker om te monitoren hoe mbo-studenten de stages in deze sector ervaren. Die ervaringen zijn heel bepalend: studenten zijn in feite de ambassadeurs van een goed leerbedrijf. Zijn de ervaringen goed, dan vertellen zij dat door aan anderen. Maar dat doen zij ook wanneer de ervaringen minder goed zijn.

“In onze samenwerking met Kibeo zijn we een maatwerktraject aangegaan”, vervolgt Barbara. “We trekken nauw met elkaar op. We zien elkaar regelmatig en organiseren themabijeenkomsten met de praktijkopleiders van Kibeo. Daarnaast denken we mee om bijvoorbeeld versnelde opleidingen aan te bieden voor pedagogisch medewerkers. Tegelijkertijd moet dat niets af doen van de kwaliteit, zodat bedrijven gekwalificeerde medewerkers krijgen.”

Praktijkopleiders en werkbegeleiders

Praktijkopleiders zijn onmisbaar bij dat proces, vertelt Mara Oele, Clustermanager Opleiding & Training bij Kibeo. “Bij Kibeo hebben we vijf praktijkopleiders. Zij hebben groepsuren, maar zijn grotendeels aan de slag als praktijkopleider. Zij coachen en leiden pedagogisch medewerkers op tot werkbegeleiders, die op hun beurt weer stagiairs begeleiden op de groep. Daarnaast onderhouden ze het contact met SBB, scholen en studenten.”

Dat een kinderopvangorganisatie nog praktijkopleiders in dienst heeft, is vrij uniek, vertelt Barbara. “Die zijn vaak wegbezuinigd in de coronacrisis, maar zijn nu weer hard nodig. Kibeo heeft dat al zien aankomen en heeft flink geïnvesteerd in praktijkopleiders die extra contracturen hebben om werkbegeleiders op te leiden en te coachen. Dat is cruciaal, want hoe doe je dat? Hoe pak je een stagiair bij de hand en geef je de juiste begeleiding? Juist in deze tijd van personeelstekort en de hoge werkdruk in de sector is het een gevaar dat het begeleiden en opleiden van stagiairs erbij inschiet. Maar het is belangrijk dat er aandacht is voor goede begeleiding; dit zijn de pedagogisch medewerkers van de toekomst.”

Kwaliteitsslag

Kibeo is bewust de samenwerking met SBB aangegaan om de kwaliteit van het begeleiden van studenten nog meer te verbeteren. Mara: “De begeleiding is goed, maar kan altijd beter; de sector is continu in beweging. Omdat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn en blijven en mensen aan ons willen binden, hebben we ingezet op een intensieve samenwerking met SBB om op bepaalde gebieden nog beter te worden. Landelijk kampt de sector met personeelstekort; het is de kunst om daar zo goed mogelijk mee om te gaan en er ook een voordeel uit te halen. We willen dat studenten van pedagogiekopleidingen of talenten die zich willen laten omscholen denken: hier zou ik willen werken! Met als einddoel: de beste praktijkopleider van Nederland worden. Daarin zijn we erg vooruitstrevend.”

De samenwerking is tweeledig. Waar SBB Kibeo intensief begeleidt om hun stageplekken te optimaliseren, draagt Kibeo ook haar steentje bij. “Zo zijn wij tafelpartner bij onderwijsinstellingen”, vertelt Mara. “Waar nodig oefenen we invloed uit op het curriculum van de pedagogische opleidingen, zodat de theorie nog beter aansluit op de praktijk. Ook kijken we naar verkorte opleidingstrajecten voor zij-instromers.” “Een samenwerking op basis van partnership en wederkerigheid”, vult Barbara aan. “Het is heel belangrijk dat de samenwerking breder wordt getrokken dan het zo goed mogelijk begeleiden van stagiairs en praktijkopleiders alleen. Een lerende organisatie betekent niet alleen dat je potentiële medewerkers trekt, maar ook dat je de huidige medewerkers bindt.”

Investeren in medewerkers

En dat binden van medewerkers doet Kibeo onder meer door het bieden van doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Mara: “Zo kunnen huidige medewerkers bijvoorbeeld een opleidingstraject van niveau 3 naar niveau 4 volgen, of van niveau 4 naar hbo. Medewerkers kunnen zo onder meer doorgroeien naar intern begeleider, pedagogisch coach of vestigingsmanager. Daarmee laten we zien dat wij willen blijven investeren in onze mensen, niet alleen in stagiairs, en dat er mogelijkheden zijn om je verder door te ontwikkelen. Ook kijken we daarin vooruit, naar de toekomst van dit vak. Zo leiden we in Zeeland medewerkers en studenten op tot kindprofessional (niveau 4). Daarmee kunnen medewerkers aan de slag als pedagogisch medewerker én als onderwijsassistent. Daar plukken wij de vruchten van op onze IKC’s, de kindcentra van de toekomst. Zo proberen we ons als kinderopvangorganisatie te blijven onderscheiden en daar zijn we heel actief mee bezig.”

Barbara ziet dat deze manier van werken studenten trekt. “Kibeo is zich zeer bewust dat stage-ervaringen van de studenten belangrijk zijn en soms zelfs bepalend of een student wel of niet voor de kinderopvang kiest. Bij Kibeo is er echt aandacht voor je, tijd voor begeleiding en bieden we ontwikkel- én toekomstperspectief. Dat trekt studenten. De nieuwe generatie wil zich kunnen ontwikkelen binnen het vak. Kibeo profileert zich met haar werkwijze als goede opleider én goede werkgever. Voor stagiairs en nieuwe medewerkers is dat heel interessant.”

Kibeo Academie Online

Als lerende organisatie heeft Kibeo een online leerportaal opgezet. Mara: “Om bestaande en nieuwe medewerkers de kans geven zich te blijven ontwikkelen, is er de Kibeo Academie Online. Het online leerportaal biedt cursussen en opleidingen, zodat medewerkers continu worden geprikkeld om nieuwe kennis te vergaren. Leren is een cadeautje, vinden wij. Het leerportaal is ook toegankelijk voor bbl-studenten en stagiairs, die online modules kunnen volgen. We organiseren ook live-bijeenkomsten en een terugkommiddag voor stagairs. Werkbegeleiders krijgen via de academie trainingen, toegespitst op het zo goed mogelijk begeleiden van werkbegeleiders en studenten op de groep. Binnen onze samenwerking kijkt SBB onder meer mee naar dit leerportaal: hoe ziet dat eruit? Wat gaat goed? Waar is verbetering mogelijk? Wat mist er bijvoorbeeld nog? Waar nodig voeren we ook daarin verbeteringen door.”

“Binnen Kibeo wordt de missie om een goede praktijkopleider te zijn echt gedragen”, besluit Barbara. “Het nut én de noodzaak zijn aanwezig, maar om het vervolgens daadwerkelijk uit te voeren is het belangrijk om het management en de directie mee te krijgen. Voordat je als organisatie de verdiepingsslag als praktijkopleider kunt maken, is het ook van belang dat je je zaken al goed op orde hebt als praktijkopleider. Van daaruit kun je verder groeien. Dat vraagt om een investering van de organisatie én van de medewerkers: van boven naar beneden moeten de neuzen dezelfde kant op staan.”

Bron: Kinderopvangtotaal.nl