Hoe zorgen beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven samen dat mbo-studenten kansrijk worden opgeleid? Daarover schreef de taskforce Doelmatigheid onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher een advies. Vandaag overhandigde SBB het advies aan minister van OCW Robbert Dijkgraaf.

De student die een mbo-opleiding start moet een reƫel uitzicht hebben op een baan. Onder de noemer doelmatigheid zijn beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor deze aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waarbij publieke en private middelen effectief worden ingezet om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. SBB ondersteunt de dialoog met feiten en cijfers over bijvoorbeeld instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectief.

In de thema-adviescommissie Doelmatigheid van SBB geven experts uit beroepsonderwijs en bedrijfsleven sinds 2012 landelijk advies over kaders en richtlijnen voor doelmatigheid. Zelfregulering is het uitgangspunt, waarbij onderwijs en bedrijfsleven agenderingsrecht hebben op elkaars tafel. Maar hoewel zelfregulering een helder uitgangspunt is, blijkt het gesprek met collega-scholen en regionaal bedrijfsleven in de praktijk niet altijd gemakkelijk.

Met de werkwijze Doelmatigheid nemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven binnen SBB sinds 2018 meer regie als er signalen zijn van zorg over de aansluiting van een opleiding op de arbeidsmarkt. De taskforce Doelmatigheid onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher doet daar een schepje bovenop. In het advies adviseert de taskforce onder meer om het begrip doelmatigheid, dat synoniem is geworden voor kille meetlatten, te vervangen door kansrijk opleiden.

Omdat de bestaande werkwijze de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt nog onvoldoende ophaalt, adviseert de taskforce een aanpak waarbij beroepsonderwijs en bedrijfsleven zowel landelijk, sectoraal als regionaal in gesprek gaan en afspraken maken voor kansrijk opleiden. Verder moeten scholieren betere voorlichting krijgen over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. Ook dient het gemakkelijker te worden om te switchen naar een kansrijkere opleiding.

Duovoorzitters van SBB Claudia Reiner en Adnan Tekin overhandigden het advies vandaag aan minister Dijkgraaf. SBB ondersteunde de taskforce en hielp Lodewijk Asscher in zijn rol als onafhankelijk voorzitter. SBB is verheugd dat onderwijs en bedrijfsleven deze stap vooruitzetten en nog meer als partners kiezen voor een nieuwe aanpak. Hierdoor wordt het voor aankomende mbo-studenten nog aantrekkelijker om te kiezen voor een mbo-studie waar de arbeidsmarkt om zit te springen.

Bekijk het advies Kansrijk opleiden