Ik als praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op uw recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van de student en wat kunt u de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijkt u gestructureerd terug op uw eigen probleem- of succeservaringen zodat u meer leert over uw rol als praktijkleider.

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wilt u beter worden in uw rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van de student u verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek uw ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in uw vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om uw kennis over het begeleiden van studenten op peil te houden.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan uw leerbedrijf, heeft met uw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van uw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt uw leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden. 

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als uw leerbedrijf regelmatig meerdere studenten tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van uw leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

Taken

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Trainingen en hulpmiddelen

U begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt u hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Proces

Taak

Stap

Tipkaart

Begeleiden op afstand

Dit document geeft u informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van studenten op afstand.

Webinar

Begeleiden op afstand

Bij begeleiden op afstand volgt de student de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de student een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de student, leerbedrijf, school én SBB.

Leaflet

Begeleiden op maat

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een student met extra ondersteuningsbehoefte.

Tipkaart

Begeleiden op maat

Biedt uw leerbedrijf kansen aan studenten met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Webinar

Begeleiden op maat

Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Webinar

Begeleiden van volwassenen

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een een andere aanpak van u als praktijkopleider. In dit webinar delen we met u hoe deze doelgroep eruitziet en hoe u hen goed kunt begeleiden.

Tipkaart

Begeleidings-gesprekken

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe u goed begeleidingsgesprek met uw student voert.

Leaflet

Beoordelen

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Tipkaart

Beoordelen

Dit document bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

Formulier

BPV Beleidsplan

Dit document is een leidraad en biedt u inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in uw organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

Leaflet

BPV Monitor

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

Formulier

BPV Plan

Dit document is een leidraad hoe u systematisch de uitvoering van de BPV in uw organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

Formulier

BPV Plan Begeleiden op afstand

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maakt u vooraf goed helder onder welke voorwaarden en afspraken u dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt u om na te gaan of u aan alles gedacht heeft.

Protocol

BPV Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Leaflet

Competenties van de praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van u verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Webinar

De praktijk motiveert

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijgt u tips over hoe u stagiairs kunt motiveren. Een studente deelt haar ervaring.

Leaflet

De rol van de praktijkopleider

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt u informatie over uw rol en taken als praktijkopleider.

Leaflet

Erkend leerbedrijf zijn

In dit document leest u welke voordelen u hebt als erkend leerbedrijf en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Tipkaart

Feedback

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Webinar

Gelijke behandeling op de werkvloer

In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Webinar

Generatieverschillen

Hoe een student is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leert u door de bril van de student te kijken. Zo kunt u beter inspelen op gedrag en de student beter boeien en binden. Dit inzicht helpt u ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen uw organisatie.

Tipkaart

Gespreksvoering

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Webinar

Het puberbrein

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

Leaflet

Inloggen op MijnSBB

Als erkend leerbedrijf heeft u een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kunt u uw gegevens bijhouden. Dit document bevat informatie over wat u kunt doen op MijnSBB en hoe u inlogt.

Tipkaart

Instructie

Vaardigheden waarover u studenten wil instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als u deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips hoe u efficiënt en effectief instructies geeft aan uw student.

Leaflet

Internationalisation at home

Met internationalisation at home ontwikkelen studenten bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Formulier

Inwerkprogramma

Dit document bevat een handige checklist waarmee u de komst van de student goed kunt voorbereiden.

Tipkaart

Inwerkprogramma

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat de student een prettige start maakt in uw organisatie. Dit document bevat handige tips over hoe u een student inwerkt.

Leaflet

Kwaliteit

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Formulier

Leerdoelen en planning

Samen met de student vult u dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van de student en koppel deze aan de werkzaamheden die de student gaat uitvoeren inclusief planning.

Tipkaart

Leerklimaat

Hoe schept u een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe u een optimaal leerklimaat realiseert.

Tipkaart

Leerstijlen Kolb

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kunt u de begeleiding effectief afstemmen op het niveau van de student.

E-learning

Maatwerk bieden in begeleiding

Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

Leaflet

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Dit document laat u zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Tipkaart

Motiveer uw student

Dit document bevat tips over hoe u een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de student in de ‘leerstand’ komt en wat zijn drijfveren zijn.

Webinar

Objectief oordelen

Als praktijkopleider oordeelt u over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt deels het succes van de student. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

E-learning

Objectief oordelen en feedback geven

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Leaflet

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB u biedt om uw kennis en vaardigheden als praktijkopleider te ontwikkelen die u nodig heeft voor het begeleiden van studenten.

Formulier

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van de student. U vult dit formulier samen in met de student.

Leaflet

Opleiden in het mbo voor (nieuwe) medewerkers

In dit document leest u welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe u via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Leaflet

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Dit document geeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf.

Tipkaart

Reflectie

Dit document bevat tips over hoe u kunt terugkijken op uw eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Webinar

Selecteren zonder vooroordelen

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Webinar

Sociale veiligheid

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Tipkaart

Sociale veiligheid op de werkplek

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe u een sociaal veilige omgeving in uw leerbedrijf creëert.

Tipkaart

Sollicitatievragen

Als u de juiste vragen stelt, komt u erachter of de student bij de leerplaats past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe u een sollicitatiegesprek met een student voert.

Webinar

Student aangenomen en dan...

Voor een student is het belangrijk dat u leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe u dit kan bereiken. Hoe stelt u samen met de student effectieve leerdoelen op? Hoe houdt u in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak gaat u in gesprek met de student?

Tipkaart

Veilig en gezond werken

Wanneer u een student begeleidt gelden ook de arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van studenten en tips hoe u een een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Leaflet

Veiligheid

Begeleidt u een student? Dan hebt u te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe u een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Webinar

Veiligheid in de praktijk

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op uw deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe u als praktijkopleider voor uw student een veilige werkomgeving creëert.

Leaflet

Voorbereiden

Dit document bevat informatie en praktische tips over u zich kunt voorbereiden op de komst van een student.

Formulier - beknopt

Vragenlijst studentwaardering

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Formulier - uitgebreid

Vragenlijst studentwaardering

Met dit formulier legt u de waardering van de student vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel student als praktijkopleider als u dit bespreekt.

Tipkaart

Werkopdrachten

Voor een student is het belangrijk dat u werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij zijn opleiding. Dit document bevat tips hoe u werkopdrachten aan de student geeft.

Leaflet

Werving en selectie

Dit document bevat informatie over hoe u de werving, selectie en het gesprek goed kunt voorbereiden, om zo de juiste student te vinden.

Workshop - module 1

Succesvolle kennismaking

Hoe maakt u kennis met de student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Workshop - module 2

Motiveren

U ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een student én op uw eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe gaat u het gesprek met de student aan zodat u hoort wat er werkelijk aan de hand is? In deze workshop leert u hoe u er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Workshop - module 3

Feedback geven

Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Workshop - module 4

Instructie geven

U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Workshop - module 5

Eerlijk beoordelen

U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Workshop - module 6

Begeleidings-gesprekken voeren

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.